Curs sobre règim disciplinari

0
332

7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21 I 22 DE JUNY DE 2016

Destinat a: caps de cossos de policies locals de Catalunya que instrueixin expedients disciplinaris.
 
Codi: 2016/60.101.00193(O)
 
El termini d’inscripció s’ha prorrogat fins al 30 de maig.
 
Objectius
Reflexionar sobre el rol del comandament davant les conductes dels equips que poden derivar en responsabilitat disciplinària i conèixer i compartir les actuacions davant d’aquestes conductes. 
Aprofundir en el coneixement del procediment d’instrucció d’expedients disciplinaris.
 
Programa
La responsabilitat del policia en l’exercici de les seves funcions
El procediment disciplinari sancionador
Els recursos administratius i la jurisdicció contenciosa administrativa
La tramitació de l’expedient disciplinari
 
Organització
Places: 18
 
Durada: 40 hores
 
Dates: entre el 7 i el 22 de juny de 2016 (tres dies a la setmana)
 
Horari marc: de 8 h a 15 h
 
Lloc: Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 
Inici i presentació del curs: dimarts 7 de juny, a les 10 h, aula H210 (edifici H de l’Institut)
 
Diploma: d’aprofitament(*)
 
(*) L’assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives. Si hi ha alguna absència ha de ser pels conceptes previstos i s’ha de justificar degudament. Per a obtenir el diploma cal complir els criteris d’avaluació establerts i, en tot cas, haver assistit a un mínim del 80% de les hores lectives.
 
 
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el 30 de maig de 2016
  • Cal emplenar un full de sol·licitud d’inscripció —individual o bé col·lectiva (més d’un alumne/a)—, que es troba a l’apartat de Serveis > Formularis > Inscripció a activitats formatives d’aquest web. Un cop emplenada degudament la sol·licitud, s’ha d’enviar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.), però cal avançar-la escanejada per correu electrònic a l’adreça: formaciopolicial.ispc@gencat.cat.
  • No es considerarà vàlida cap sol·licitud que no estigui signada i segellada en tots els seus apartats.
  • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
  • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
  • Abans de l’inici de l’activitat rebreu un correu per a confirmar si hi heu estat admès/a.
Preu
240,00 €
  • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, un cop l’alumne/a ha iniciat el curs, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és ES61.2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Bank, SA.
  • En l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica i Administrativa haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.
Informació
Tel. 93 567 50 00 (ext. 10 15)
 
formaciopolicial.ispc@gencat.cat


FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.