El PE dóna suport a les normes revisades per reduir, reutilitzar...

Menys envasos i deixalles innecessàries Prohibició de químics de llarga permanència als envasos alimentaris

Euro 7: suport del PE a les noves normes de reducció...

Vehicles més verds i millora de la qualitat de l'aire Llindars d'emissions més baixos per a autobusos...

Tecnologies estratègiques: plans de la UE per donar suport a indústries...

La UE treballa per posar en marxa la Plataforma de Tecnologies Estratègiques per a Europa que reforçarà les tecnologies clau i la...

Reforma del mercat elèctric de la UE: protecció davant de l’alça...

La crisi energètica i els preus alts de l'electricitat constaten la necessitat de reformar el mercat energètic de la UE. Què fa...

L’Eurocambra dóna suport als plans per impulsar l’ús d’energies renovables

Les energies renovables han de constituir el 42,5% del consum d'energia de la UE d'aquí al 2030, amb l'objectiu d'assolir el 45%

La Llei de Mercats Digitals i la Llei de Serveis digitals,...

El Parlament va adoptar dos textos legislatius importants que canviaran el panorama digital. Conegueu la Llei de Mercats Digitals i la Llei...

25 anys de Parlament Europeu a Barcelona

25 anys del parlament europeu a Barcelona. QUIM PUIG

El Parlament reforça la integritat, la independència i la rendició de...

Les reformes aprovades són de gran abast i estan destinades a reforçar la integritat, independència i rendició de comptes, protegint alhora el...

Llei de restauració de la naturalesa: el PE adopta el seu...

- Restaurar ecosistemes crucials per combatre el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, i reduir els riscos per a la seguretat...

Reducció de la contaminació a les aigües subterrànies i superficials de...

Una llista de seguiment que conté substàncies de preocupació emergent per controlar millor la contaminacióEls valors de llindar han de ser deu...