Eleccions Municipals de 2015

0
317

Dades d’interès sobre les eleccions municipals de 2015

ELECCIONS MUNICIPALS
24 de maig de 2015
 

Dates previstes del procés electoral:

Inici del procés electoral. Entrada en vigor del decret de convocatòria : 31 de març de 2015
 
Període electoral: del 31 de març fins el 24 de maig de 2015 
 
Campanya electoral: del 8 al 22 de maig de 2015 
 
 

Presentació i publicació de candidatures

 
Termini presentació de les candidatures davant les Juntes Electorals de Zona (JEZ): del 15 al 20 d’abril
 
Publicació en el BOP de les candidatures presentades: 22 d’abril 
 
Publicació en el BOP de les candidatures proclamades: 27 d’abril 
 
 

Distribució de locals públics per a la realització d’actes de campanya electoral gratuïts

 
Els ajuntaments han de comunicar a la JEZ els locals oficials i llocs públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral amb les especificacions dels dies i hores en què cadascun serà utilitzable: de l’1 al 10 d’abril.
 
Publicació al BOP dels locals oficials i llocs públics que es reserven: fins el 15 d’abril
 
Les JEZ atribueixen els locals i llocs disponibles, en funció de les sol·licituds presentades: l’1 de maig
 
 

Distribució espais per a cartells i banderoles

 
Els ajuntaments han de comunicar els llocs disponibles per a la col•locació gratuïta de cartells, pancartes i banderoles a la JEZ: de l’1 al 7 d’abril
 
Les JEZ comuniquen als representants de cada candidatura els llocs reservats pels seus cartells i banderoles electorals: el 27 d’abril
 
 

Prohibició de realitzar campanya institucional que atempti contra els principis d’objectivitat i transparència del procediment electoral i d’igualtat entre els actors electorals del 31 de març fins el 24 de maig de 2015:

 
Inaugurar obres i serveis o repartir publicacions que continguin al•lusions a fites i/o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes, entre altres actuacions.
 
Editar i repartir, amb finançament directe o indirecte dels poders públics, el següent material: llibres, revistes, fulletons, quaderns, catàlegs, tríptics, díptics, suports electrònics (CD, DVD, USB, etc) que continguin al•lusions a les realitzacions, fites i/o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les Eleccions.
 
Enviar, amb finançament directe o indirecte dels poders públics, correus electrònics, missatges sms, missatges per bluetooth que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les Eleccions.
 
Inserir anuncis a qualsevol mitjà de comunicació que continguin al•lusions a les realitzacions, fites i/o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les Eleccions.
 
 

Actes permesos del 31 de març fins el 24 de maig de 2015:

 
Fer entrar en funcionament obres o serveis públics. 
 
Inauguracions de caràcter institucional per autoritats d’esdeveniments de caràcter comercial, industrial, professional, econòmic, cultural, esportiu o lúdic sempre que no es facin al•lusions a les realitzacions o a les fites de les autoritats que intervenen, ni tampoc s’indueixi, directament o indirecta, de forma mediata o immediata, el sentit del vot dels electors.
 
Fer campanyes informatives que resultin imprescindibles per a la salvaguarda del interès públic o pel correcte desenvolupament dels serveis públics.
 
Campanyes del govern espanyol (poder públic que convoca les eleccions), adreçades a informar els ciutadans sobre la inscripció en les llistes dels cens, sobre la data de les votacions, el procediment per votar i els requisits i tràmit del vot per correu en els termes previstos a l’article 50.1 de la LOREG. Aquesta publicitat institucional s’ha de realitzar en espais gratuïts dels mitjans de comunicació social de titularitat pública.
Font: ACM

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.