Imatge del terreny a les rodalies de Mas Martí on s'ubicarà la nova ETAP.

Girona • Gironès

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona aprova el projecte de construcció d’una estació potabilitzadora a l’Escala

0
3860

S’ubicarà en una parcel·la de 5.851 m2 dels terrenys de Mas Martí, a l’est del nucli urbà del municipi alt-empordanès

Les obres tenen un termini d’execució de setze mesos i un pressupost de 7.316.647,50 euros, finançats amb recursos propis i un ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Llum verda a la construcció d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) a l’Escala. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ja ha aprovat inicialment el projecte constructiu del nou equipament, que ha de permetre garantir l’abastament i la qualitat de l’aigua al municipi alt-empordanès. 

Les noves instal·lacions s’ubicaran en una parcel·la de 5.851 m2 dels terrenys de Mas Martí, a l’est del nucli urbà, on ja hi ha els diferents pous de captació d’aigua de l’aqüífer del Baix Ter. S’hi accedeix a través de la carretera GI-632 pel camí de Niceto. 

Actualment, l’Escala s’abasteix mitjançant quatre pous actius i un cinquè en reserva. L’aigua captada s’impulsa a través de canonades fins als dipòsits d’emmagatzematge, on l’aigua es tracta per ser distribuïda. Són quatre dipòsits, dos dels quals es troben a la zona del Pedró i dos més al Puig Sec, a Montgó. 

La nova ETAP millorarà la qualitat de l’aigua, que en algun moment puntual ha ofert paràmetres de ferro, manganès i clorurs. A més, comptarà amb una capacitat de tractament inicial important, de 583 m3/h, però amb la possibilitat d’ampliar, en el futur, el cabal tractat fins als 875 m3/h.

El projecte, que entrarà ara en fase de licitació un cop tingui el vistiplau definitiu, té un pressupost d’execució per contracte de 7.316.647,50 euros (sense IVA). El Consorci d’Aigües el finançarà a través de recursos propis i una subvenció concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’1.943.600 euros, procedent de la línia d’ajuts per a inversions en actuacions d’abastament en alta. 

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha destacat: «La titularitat d’ús tant dels pous com dels terrenys passarà a mans del Consorci d’Aigües, que assumirà la gestió de l’aigua en alta de l’Escala quan aquesta nova potabilitzadora entri en servei. Gràcies a aquest nou equipament, l’aigua passarà per un tractament molt més exhaustiu, tal com recomana la normativa». 

Una obra rellevant 

El projecte preveu un edifici principal amb estructura prefabricada que allotjarà un decantador, una zona de treball amb possibilitat d’acollir una futura nova línia de filtració, filtres de sorra, dipòsits de recuperació, aigua de neteja i aigua tractada, la desinfecció UV, les sales de clor, quadres elèctrics, un taller i un grup electrogen, la impulsió a dipòsits municipals, la zona de control, les sales de químics de l’obra d’arribada i de la deshidratació de fangs i, finalment, els serveis auxiliars de la planta. 

D’altra banda, el dipòsit espessidor de fangs, de planta rectangular, s’ubicarà prop de l’obra d’arribada i al costat de l’edifici de deshidratació, que allotjarà les bombes d’alimentació des de l’espessidor i els equips de deshidratació de fangs. L’edifici de bufadors se situarà a l’extrem oest de la parcel·la. 

La línia de tractament d’aigua de la nova ETAP de l’Escala inclourà una oxidació prèvia de l’aigua amb permanganat potàssic, aeració, barreja ràpida amb coagulant, floculació, decantació, filtració, desinfecció amb raigs UV i, posteriorment, desinfecció amb clor. També es construirà un dipòsit per a aigua filtrada, que s’utilitzarà per rentar els filtres, i un dipòsit de recuperació d’aigua de rentat. 

Sostenibilitat

L’alimentació elèctrica de la potabilitzadora s’efectuarà a través d’un nou centre de transformació de mitjana tensió de 25 kV, ubicat en una caseta dins la mateixa parcel·la. Alimentarà el quadre general de baixa tensió, situat a l’edifici de filtres, dipòsits i desinfecció, a partir del qual s’alimentaran la resta de subquadres elèctrics. 

En aquest sentit, hi haurà una instal·lació generadora assistida en què la font de subministrament preferent és la xarxa de distribució pública. D’aquesta manera, s’instal·larà un grup electrogen que entrarà en funcionament de manera automàtica quan detecti un zero de tensió per part de la companyia elèctrica. 

En línia amb la vocació de reduir les emissions de CO2 i apostar per la sostenibilitat, el Consorci d’Aigües ha previst una instal·lació d’energia solar fotovoltaica que permeti nodrir la mateixa instal·lació. Així, es col·locaran plaques solars a la coberta de l’edifici principal de l’ETAP. 

L’automatització i el control de la planta es faran a partir de diferents controladors lògics programables (PLC) situats al costat dels quadres elèctrics dels diferents edificis que integren l’equipament. 

Es calcula que el termini d’execució de les obres, que es distribuirà en diferents fases -les primeres seran els treballs previs i l’obra d’arribada i de l’edifici principal-, sigui aproximadament d’uns setze mesos.

El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’ACA.

WEB RELACIONAT

Font: Diputació de Girona

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.