26.06.13 – LLEIDA • Segrià

El síndic de Lleida avala el mecanisme de la Paeria per compensar la plusvàlua a famílies que han perdut la casa

0
304

La Sindicatura vol incrementar l’any vinent les visites a les llars de jubilats per atansar el servei a la gent gran

El síndic municipal de greuges de Lleida, Josep Giné, ha valorat positivament la solució que ha articulat l’Ajuntament de Lleida i que permet la compensació de la plusvàlua en transmissions derivades d’execucions hipotecàries i dacions en pagament. Tot i això, 3 de les 7 recomanacions que va fer la Sindicatura de Greuges de Lleida durant el 2012 i que van ser acceptades per la Paeria feien referència a aquesta qüestió. Durant el 2012, la Sindicatura va efectuar 7.167 assistències, un 16% més que el 2011. El nombre de queixes va augmentar un 1% i de les 344 queixes presentades, 134 no van ser admeses. Giné també ha explicat que un dels compromisos pel 2014 és atansar-se a la gent gran mitjançant més visites a les llars de jubilats.
 
Josep Giné avala el mecanisme d’ajuts extraordinaris de caràcter social que ha posat en marxa la Paeria i que permet a famílies la compensació de les liquidacions pendents de l’impost de plusvàlua per transmissions derivades d’execucions hipotecàries o dacions en pagament, mentre el govern de l’Estat  no modifica la Llei d’Hisendes Locals que obliga el consistori a procedir a la tramitació de les liquidacions de l’Impost de Plusvàlua. Giné ha destacat que el de Lleida ha estat el primer ajuntament que es va posar a treballar en aquest sentit motiu i que, a diferència d’altres, "ha estat un dels que millor ha resolt la qüestió".   
 
El síndic de Lleida ha remarcat que l’aprovació d’aquest sistema per atorgar ajuts extraordinaris per pagar la plusvàlua en casos de dació de pagament és recent motiu pel qual la Sindicatura ha seguit rebent queixes durant el 2013, unes 6, de famílies a qui s’ha cobrat la plusvàlua. En aquest sentit, durant el 2012, 3 de les 10 recomanacions que va fer el síndic de Lleida van ser sobre aquesta qüestió, que van ser acceptades per la Paeria. 
 
Giné ha destacat que amb la crisi han augmentat les queixes per qüestions de caire social com ara aquelles relacionades amb la llum, l’aigua, els lloguers socials, el PIRMI, entre altres, mentre les relacionades amb temes de trànsit s’han mantingut.  
 
7.167 assistències fetes i 344 queixes presentades  
 
Giné ha avançat aquest dimecres les dades de la memòria d’actuacions que la Sindicatura de Greuges de Lleida va dur a terme durant l’any 2012, dades que seran presentades en el Ple de la Paeria de divendres. Destaca que el nombre d’assistències va ser de 7.167, un augment del 16% en relació al 2011. Així mateix, les visites van augmentar un 31%, situant-se en 2.103. El nombre de queixes es va mantenir pràcticament igual que l’any anterior i de les 344 queixes presentades, 134 no van ser admeses.
 
Arran de les assistències i queixes rebudes, el síndic de Lleida va fer 10 recomanacions a la Junta de Govern Local durant el 2012, un 25% més que al 2011 en què van ser 8 les recomanacions que va fer. Així, de les 10 recomanacions, 7 van ser acceptades per la Paeria a diferència de les altres 3 restants. Tres de les recomanacions acceptades feien referència a casos de famílies de famílies que havien perdut el seu habitatge en no poder fer front a la hipoteca i a qui l’Ajuntament reclamava el pagament de la plusvàlua. Altres fan referència a un ciutadà que es queixava que la Paeria li havia cobrat dos cops l’impost de circulació del seu vehicle o a una veïna a qui la Paeria havia desestimat un recurs sobre una multa de parquímetre.  
 
Entre les recomanacions rebutjades per la Paeria,  hi ha els casos d’un veí que es queixa d’una sanció de trànsit per no poder posar el tiquet de resident fins el dia següent; d’un ciutadà a qui es va endur el cotxe la grua i que va rebre dues sancions el mateix dia i pel mateix fet; o d’una veïna a qui es va aplicar un recàrrec per haver sol·licitat el pagament d’un deute de forma fraccionada.   
 
Altrament, el síndic va fer 2 recomanacions d’ofici -també acceptades-, respecte les 6 del 2011, en concret sobre l’atenció que reben els usuaris de l’OMAC i sobre el reglament de funcionament dels centres cívics i locals socials municipals.   
 
Atansar-se a la gent gran Josep Giné ha explicat que amb vista al 2014 un dels principals compromisos de la Sindicatura serà el d’atansar el servei que ofereix a la gent gran. Per això, un responsable de la Sindicatura es desplaçaran al voltant d’un cop al mes a les llars de jubilats per atendre les queixes dels seus usuaris ja que s’han adonat que la Sindicatura de Greuges de Lleida només rep queixes de gent gran quan es fan visites a les llars de jubilats.
 

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.