MATARÓ • Maresme

Mataró pren mesures contra l’exclusió financera

0
1847

La Junta de Portaveus, celebrada el 3 de setembre, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada per Junts per Mataró de suport a les mesures contra l’exclusió financera

En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus clients, han tancat oficines i suprimit  serveis de caixers automàtics.

Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les noves tecnologies els allunya de la inclusió financera. L’atenció personal ha estat sempre garantia de confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la desaparició del servei de caixer automàtic.

I, d’altra banda,  cal assenyalar  que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers cada vegada ha anat empitjorant.

La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de falta d’empara de persones i territoris.

Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials, d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que incideixen negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies.

Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi ha factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a  protegir a les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o senzillament per la falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis.

Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva gestió.

Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis bancaris bàsics per a tothom.

És per tot això, que el grup municipal de Junts per Mataró proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de Mataró per la situació d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.

Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen.

Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures  tant en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.

Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres tant del Real  Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.

Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat  que ha presentat una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text  de  la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.

Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin, tramitin  i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat.

Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.