Esmorzars alcaldes.eu – “Alcaldies, secretariats i intervencions: crònica d’una convivència”

0
2866

………………………………………………………………

23 de novembre de 2023
9:30 hores
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona

Per assistir al col·loqui és necessari inscriure’s prèviament

Confirmacions per estricte ordre d’arribada

Persona de contacte: Silvia Niñerola / Sílvia Sánchez
esmorzars@alcaldes.eu
Tel: 93 339 08 12 / 667 665 866

Ponents

 • Sr. David Rodriguez
  Secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran.
  Generalitat de Catalunya.
 • Hble. Sra. Meritxell Budó,
  Presidenta de l’ACM i alcaldessa de La Garriga.
  Consellera de la Presidència (2019-2021)
 • Il·lm. Sr. Marçal Ortuño,
  Vicepresident de la FMC (en representació del president) i alcalde de Torelló.
 • Sra. Marta Felip,
  Secretària General de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries-Empuriabrava.
  Alcaldessa de Figueres (2013 al 2018)
 • Sr. Francesc Fernández,
  Vicepresident del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona.
 • Sr. Joan Anton Font,
  Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), estableix que els secretaris, interventors i tresorers són els òrgans de control intern dels ajuntaments, i que han d’actuar de manera independent de l’alcaldia i restants cossos de govern. Entre d’altres funcions, tenen la de vetllar per la legalitat, la regularitat i la rendibilitat de la gestió econòmica i financera, emetre informes sobre comptes, pressupostos i operacions econòmiques; determinar la validesa de les propostes de contractació i concessió i, també, pronunciar-se de manera independent sobre disposicions que afectin els béns i drets de l’ajuntament.


Secretaries, intervencions i tresoreries són, per tant, garants de la higiene normativa i del bon fer en la gestió dels recursos públics. Són figures socialment desitjables. I, no obstant, la seva convivència amb les alcaldies no està exempta de friccions.


La primera té a veure amb l’eficàcia i la burocràcia. D’ençà de la darrera gran crisi financera, els controls i limitacions sobre l’actuació dels nostres electes municipals ha crescut. Fa vint anys, molts projectes podien posar-se en marxa a discreció de l’alcalde de torn. Ara han de passar molts més controls i procediments. Els temps burocràtics i administratius són tan llargs, de vegades, que els mateixos projectes perden vigència i oportunitat. Anem cap a un model massa burocràtic? Com es veu constreta per les regulacions l’autonomia política d’alcaldes i alcaldesses?


Derivada de l’anterior, la segona gran fricció. En els milers d’entrevistes realitzades per alcaldes.eu els nostres electes han manifestat la importància de la relació personal amb secretaris i interventors. Tant és així que, quan aquesta és positiva, tots els projectes semblen fluir millor que quan la relació és d’oposició. De quina manera influeix la relació personal i el bon veïnatge entre alcaldes i secretaris? La bona relació personal està renyida amb la necessària independència?


I encara un tercer motiu de conflicte: l’escassedat. La preparació que necessiten les persones que han de fer de secretàries, interventores i tresoreres és llarga. Els requisits són elevats. I la mobilitat entre ajuntaments, també. Alguns municipis es troben sense persones que ocupin la plaça i d’altres fan ofertes temptadores a aquests professionals tan buscats. A més, la societat no és capaç de produir la quantitat de professionals que necessita. De quina manera afecta l’escassedat a l’eficàcia del sistema? Què s’hi pot fer?

La burocràcia està constrenyent la iniciativa política?

En cas positiu, quines alternatives legals, ètiques i transparents es podrien dissenyar per reduir-la?

Com d’important és la relació personal entre alcaldesses, secretàries i interventores municipals? De quina manera aquesta relació pot fer més eficaç o ineficaç una gestió municipal?

Com es pot mantenir la independència professional quan la relació és bona o dolenta entre uns i altres?

Hi ha escassedat de secretaris, interventors i tresorers? Quins problemes tenim, socialment, a l’hora de proveir-nos dels perfils professionals necessaris?

Objectiu

El col·loqui plantejarà diverses perspectives de la relació entre alcaldies, secretaries, intervencions i tresoreries, identificant els reptes i les oportunitats del futur.

Your browser does not support iframes. The contact form cannot be displayed. Please use another contact method (phone, fax etc)

Alcaldes.eu

Alcaldes.eu és una plataforma transmèdia dedicada a promoure el debat sobre l’àmbit municipal i a oferir entrevistes i perfils als seus gestors. Un aparador informatiu
que permet compartir experiències i idees entre alcaldes i estar en contacte amb
les inquietuds i necessitats del ciutadà. El lector té una participació activa, ja que pot opinar, enviar les seves cartes i proposar idees que sumin, sempre en positiu, per construir municipis i escenaris polítics d’acord amb les necessitats del ciutadà.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.