Descobriu dues noves convocatòries de Circular Cities and Regions Initiaves (CCRI) que poden ajudar la vostra ciutat a implementar solucions circulars sistèmiques

0
3708

Solucions sistèmiques circulars de la Iniciativa Circular Cities and Regions (CCRI): proposa un projecte de demostració per al CCRI

Esteu buscant implementar solucions més circulars a la vostra ciutat o regió? Horizon acaba de llançar dues noves convocatòries per a projectes demostratius i organitzacions de suport per al CCRI (Circular Cities and Regions Initiatives). Consulteu-los!

Aquesta convocatòria d’Horitzó Europa dóna suport a la implementació del CCRI. Les propostes guanyadores ajudaran a oferir solucions per implementar el pacte verd europeu, el pla d’acció d’economia circular i l’estratègia de bioeconomia, donant suport a la transició cap a una economia circular sostenible, regenerativa, inclusiva i justa a escala local i regional i impulsant la cooperació interregional i transfronterera. .

Les propostes finançades sota aquest tema formaran part dels projectes demostratius per a la implementació del CCRI, per tant, aquesta convocatòria té una rellevància directa per a les activitats del CCRI i la implementació de solucions sistèmiques circulars a escala local i regional. S’espera que les propostes proporcionin als responsables polítics, als inversors públics i privats i a les comunitats locals exemples concrets i demostrats de solucions sistèmiques circulars.

En aquest context, una solució sistèmica circular es defineix com un projecte de demostració per desplegar una economia circular i climàticament neutra a escala urbana i/o regional, implicant les parts interessades clau i, idealment, abordant més d’una cadena de valor del producte. Es preveu que les propostes implementin i demostrin solucions sistèmiques circulars a gran escala per al desplegament de l’economia circular (inclosa la bioeconomia circular) a ciutats i regions (o agrupacions de ciutats i regions). Haurien de formar part de la implementació del CCRI i portar-se a terme en estreta coordinació i cooperació amb l’Oficina de Coordinació i Suport del CCRI.

Les solucions sistèmiques circulars implementades haurien d’abordar les dimensions econòmiques, socials i ambientals de la transició cap a una economia circular i incloure components de ciència, tecnologia i governança. Haurien de demostrar tecnologies circulars innovadores i nous models de govern i negoci, i donar suport a la participació activa de tots els actors rellevants de les ciutats, regions o les seves agrupacions.

Alguns exemples d’actors rellevants inclouen:

  • administracions públiques (autoritats nacionals/regionals/locals) i serveis públics (empreses públiques/privades);
  • serveis i indústries del sector privat, incloses les empreses emergents i les petites i mitjanes empreses (PIME);
  • infraestructures de recerca, comunitats científiques i innovadores, incloses incubadores i acceleradores;
  • intermediaris financers centrats en l’impacte ambiental i social;
  • capitalistes de risc i business angels;
  • la societat civil, inclosos els ciutadans; i
  • organitzacions no governamentals i filantropia.

Millorar la col·laboració entre les organitzacions de suport de Circular Cities and Regions Initiative (CCRI): ajuda a racionalitzar i crear sinergies entre les activitats de CCRI
L’objectiu d’aquesta convocatòria d’Horitzó Europa és reforçar la col·laboració entre diverses iniciatives i organitzacions rellevants que donen suport a l’economia circular a escala local i regional, i millorar la seva capacitat per contribuir al CCRI i a la implementació de solucions sistèmiques circulars, evitant alhora els solapaments i duplicacions en les seves activitats.

La convocatòria té rellevància directa per a les activitats del CCRI i la implementació de solucions sistèmiques circulars a escala local i regional. Les propostes s’han de basar en les activitats de l’Oficina de Coordinació i Suport del CCRI (CCRI-CSO) i garantir que les activitats proposades siguin complementàries.

S’espera que els resultats de la proposta millorin el suport a la implementació de solucions sistèmiques circulars a les ciutats i regions mitjançant la racionalització i la creació de sinergies amb i entre les activitats d’altres iniciatives i organitzacions rellevants.

També haurien d’augmentar la capacitat, l’eficiència i l’eficàcia de les organitzacions que donen suport a l’economia circular a escala local i regional, i millorar la transferència de coneixement i l’intercanvi de bones pràctiques entre aquestes organitzacions.

La convocatòria també hauria de conduir a una difusió més generalitzada de la innovació circular, inclosa la innovació tecnològica, empresarial, de governança i social, que condueixi a l’adopció i a la replicació més fàcil, escalabilitat i visibilitat de solucions sistèmiques circulars i, per tant, a la multiplicació dels seus beneficis econòmics, socials i ambientals. l’escala local i regional.

De manera més àmplia, la convocatòria augmentarà la contribució de l’esquema CCRI als objectius polítics del pacte verd europeu, en particular el pla d’acció d’economia circular, l’estratègia industrial i l’estratègia de bioeconomia a nivell local, regional, nacional, europeu i internacional.

Més informació sobre la convocatòria i com sol·licitar-la aquí.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.