Es modifiquen les instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró municipal

0
178

28.12.20

 
S’introdueix un nou apartat relatiu a l’empadronament de víctimes de violència de gènere, per tal de garantir la seguretat de les persones que n’han patit, sota tutela dels serveis socials, havent de figurar com a domicili, en tot cas, una adreça del mateix municipi
 
Segons el BOE número 337, de 26 de desembre, es modifica la resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.