Quins són els models de finançament i les oportunitats per crear i gestionar comunitats energètiques?

0
76

Vols crear una comunitat energètica, però no saps com finançar-la o quins models existeixen? Descobriu les iniciatives, programes i oportunitats presentades al nostre darrer seminari web que us ajudarà a finançar una comunitat energètica al vostre municipi!

En resposta a l’emergència climàtica i energètica actual, molts ciutadans i comunitats d’arreu d’Europa busquen establir la seva pròpia comunitat energètica o cooperativa energètica com a solució viable per a una transició energètica socialment justa cap a un sistema energètic inclusiu sense fòssils. Les comunitats energètiques són un dels elements clau per aconseguir la transició energètica de la UE: l’any 2050, la meitat dels ciutadans europeus podrien estar produint fins al 50% de l’energia renovable de la UE.

Tanmateix, el nombre de comunitats energètiques a Europa està creixent massa lentament, principalment a causa de barreres polítiques, econòmiques i socials. A més, les comunitats energètiques tenen processos i necessitats de finançament diferents de les iniciatives energètiques tradicionals, ja que sovint es caracteritzen per una naturalesa a petita escala, dirigida per voluntaris i impulsada per missió. Les comunitats energètiques solen seguir quatre etapes diferents al llarg de la seva vida: inspiració, preparació, implementació i funcionament. Cada una d’aquestes etapes comporta necessitats específiques de finançament. Això complica el procés d’aconseguir finançament.

Hi ha disponibles diferents tipus i models per finançar les comunitats energètiques i les iniciatives de projectes, com ara finançament amb accions, finançament per deute, subvencions, crowdfunding i crowdlending. Aquests són alguns dels ingredients clau que es discuteixen al nostre webinar més recent, “Unlocking Sustainable Futures: Financing Energy Community Projects“, organitzat conjuntament amb el projecte LIFE-BECKON i la Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL).

Finançament de projectes energètics comunitaris i de la pròpia comunitat energètica

En primer lloc, hi ha una diferència entre finançar projectes energètics comunitaris com instal·lacions solars o modernització col·lectiva i finançar la pròpia comunitat energètica.

Els costos típics per establir i gestionar una comunitat energètica inclouen els recursos humans, l’espai d’oficines, el material informàtic i els costos relacionats amb la gestió de l’entitat jurídica. Com que la titularitat i el finançament d’aquests costos no depenen habitualment d’un projecte concret, el finançament amb capital propi és el model més adequat per finançar les comunitats energètiques, tot mantenint una estabilitat organitzativa a llarg termini per a la pròpia comunitat energètica.

Pel que fa al finançament de projectes energètics comunitaris (instal·lacions i serveis) es pot fer tant mitjançant finançament patrimonial, finançament per deute o subvencions, normalment seguint tres etapes diferenciades: fase d’elaboració (estudi de viabilitat tècnica, jurídica i financera), fase d’execució (construcció i instal·lació). o posada en marxa del servei), i fase d’explotació (manteniment de la instal·lació o servei).

Hi ha materials útils i actualitzats disponibles a la plataforma LIFE-BECKON One-Stop-Shop (OSS), un conjunt d’eines integral per desenvolupar comunitats energètiques.

Comunitats energètiques recolzades per la legislació de la UE
Mitjançant el paquet Energia neta per a tots els europeus, adoptat el 2019, la UE va introduir el concepte de comunitats energètiques a la seva legislació. Les comunitats energètiques es promouen com a concepte social, destacant la importància de l’apoderament dels ciutadans i de les parts interessades locals als mercats energètics, i conduint a l’establiment de marcs legals per a les comunitats energètiques ciutadanes (CEC) i les comunitats d’energies renovables (REC). Més concretament, la Directiva sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat (UE/2019/944) dóna suport a l’adopció de les comunitats energètiques, amb la introducció de noves normes per permetre la participació activa dels consumidors, individualment o a través de les comunitats energètiques ciutadanes, en tots els mercats, generant, consumint, compartint o venent electricitat, o proporcionant serveis de flexibilitat mitjançant la resposta a la demanda i l’emmagatzematge. La directiva revisada d’energies renovables (2018/2001/UE) reforça el paper dels autoconsumidors d’energies renovables i les comunitats d’energies renovables.

Les directives contingudes en el paquet d’energia neta s’estan transposant a la pràctica als Estats membres de la UE, incloses definicions per a comunitats energètiques, mecanismes de suport i accés al finançament. Més informació sobre el progrés de les transposicions nacionals de les principals disposicions legals de la UE sobre marcs habilitants i esquemes nacionals de suport per a les comunitats energètiques està disponible al Transposition Tracker i al REpowerEU Tracker.

Suport tècnic de la UE per a les comunitats energètiques
La UE dóna suport directament al desenvolupament de les comunitats energètiques mitjançant diverses iniciatives i serveis de suport que proporcionen assistència tècnica personalitzada a una àmplia gamma de beneficiaris (per exemple, comunitats energètiques, cooperatives, autoritats locals, agències energètiques, etc.).

La iniciativa Communities for Climate (C4C) dóna suport a 50 projectes liderats per la comunitat en onze països de la UE, que cobreixen quatre àmbits: energies renovables, gestió sostenible de l’aigua, economia circular i eficient amb els recursos i biodiversitat. Els projectes seleccionats reben suport personalitzat per desenvolupar un projecte relacionat amb el clima i convertir-se en models replicables per a altres comunitats locals.
El servei de suport a la renovació dirigida per la ciutadania (CLR) capacita les comunitats energètiques existents i futures i posa els ciutadans en el seient del conductor dels projectes de renovació d’estalvi energètic. Per a aquells interessats a unir-se com a pilot, aprenent o seguidor, no perdeu l’oportunitat de sol·licitar-vos a la convocatòria oberta de renovació dirigida per Citizen.
El Fons per a les comunitats energètiques de la UE, previst que s’iniciï a la tardor de 2024 amb un pressupost de 10 milions d’euros, donarà suport al desenvolupament de plans d’empresa per a projectes de la comunitat energètica. La primera convocatòria de subvencions està prevista per al 2025.

Suport de finançament de la UE a les comunitats energètiques
A més dels serveis i les iniciatives d’assistència tècnica, la UE dóna suport al desenvolupament de projectes relacionats amb la comunitat energètica proporcionant diverses polítiques d’inversió i programes de finançament.

  • La Facilitat de Recuperació i Resiliència, és un instrument crucial per a la implementació del pla REPowerEU i ja ha donat suport a diversos projectes vinculats amb comunitats energètiques (per exemple, producció d’energia renovable, reacondicionament).
  • Algunes oportunitats de finançament s’ofereixen a través dels fons de la Política de Cohesió 2021-2027: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, per invertir en el desenvolupament social i econòmic de totes les regions i ciutats de la UE; el Fons de Cohesió, per invertir en medi ambient i transport als països menys pròspers de la UE; el Fons de Transició Justa, per donar suport a les regions més afectades per la transició cap a la neutralitat climàtica, donant suport a les inversions en eficiència energètica i energies renovables.
  • El Fons de Modernització dóna suport a la modernització dels sistemes energètics i la millora de l’eficiència energètica en 13 Estats membres de la UE amb ingressos més baixos. Alguns estats membres ja van atorgar fons per a programes nacionals sobre CE.
  • El Fons Social per al Clima proporcionarà als Estats membres finançament específic dirigit als grups vulnerables, com ara les llars en situació de pobresa energètica o de transport (article 8 (1) (c) UE) 2023/955: els plans socials de clima poden incloure mesures relacionades amb la comunitat energètica per orientar-se a persones vulnerables. llars, microempreses i usuaris del transport).
  • També s’ofereixen diverses oportunitats de finançament a través de l’Horitzó Europa i el programa LIFE, els principals programes de finançament de la UE per a la recerca i la innovació i per al medi ambient i l’acció pel clima.

Oportunitats de finançament del Banc Europeu d’Inversions
European Local Energy Assistance (ELENA) és una iniciativa conjunta del Banc Europeu d’Inversions i la Comissió Europea. Ofereix subvencions per a l’assistència tècnica centrada en la implementació de projectes i programes d’eficiència energètica, energies renovables distribuïdes i transport urbà. La subvenció es pot destinar a finançar costos relacionats amb estudis de viabilitat i mercat, estructuració de programes, plans de negoci, auditories energètiques i estructuració financera, així com per a la preparació de procediments de licitació, acords contractuals i unitats d’execució de projectes.

ELENA dóna suport a programes de més de 30 milions d’euros durant un període d’entre 2 i 4 anys i pot cobrir fins al 90% dels costos d’assistència tècnica/desenvolupament de projectes. Els projectes més petits poden rebre suport quan s’integren en programes d’inversió més grans. El pressupost anual de la subvenció és actualment d’uns 20 milions d’euros. Els projectes s’avaluen i s’assignen les subvencions per ordre d’arribada.

Fes una ullada a la llista completa de projectes completats i en curs per veure quins projectes de comunitats energètiques s’han finançat fins ara.

Per obtenir més informació, torneu a veure el seminari web “Desbloquejar futurs sostenibles: finançament de projectes comunitaris d’energia” aquí i descarregueu les presentacions del seminari web aquí.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.