BERGA • Berguedà

Berga promou tres consultes obertes a la ciutadania sobre diferents projectes normatius referents a l’àmbit tècnic i festiu

0
2842

L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa tres consultes obertes a la ciutadania sobre diferents reglaments i ordenances relacionades amb les àrees de Serveis Tècnics, Festes i Participació Popular, respectivament. Les propostes contemplen l’elaboració d’un Pla de verificació d’activitats, la modificació de l’ordenança que regula la concessió de premis durant els concursos d’actes festius i culturals organitzats pel consistori i la modificació de l’ordenança per a la concessió de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre mitjançant concurrència competitiva. El consistori ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar aportacions sobre els projectes normatius esmentats.

Pla de verificació d’activitats

L’àrea de Serveis Tècnics ha impulsat la creació d’un pla per determinar els criteris que regiran les inspeccions de les activitats permanents comunicades referents al comerç, la indústria, la restauració, entre d’altres. L’objectiu és disposar d’una eina que permeti a l’administració la realització de les inspeccions per tal de verificar el compliment dels requisits materials de les activitats i alhora que les persones titulars de les activitats comptin amb una eina clara, objectiva i transparent de com es farà la inspecció de l’activitat comunicada. 

Com a administració pública, l’Ajuntament de Berga té l’obligació de comprovar que les activitats i els establiments municipals s’ajusten a les dades de les comunicacions i declaracions responsables presentades i que compleixen la normativa sectorial aplicable en cada cas. En aquest sentit, el consistori ha d’establir i planificar per normativa el procediment de verificació posterior de les activitats comunicades. 

Enllaç: Pla de verificació d’activitats del municipi de Berga

Ordenança per a la concessió de premis en els actes festius i culturals

L’àrea de Festes va promoure l’any 2019 la creació d’una ordenança per establir el procediment per a la concessió de premis en els concursos de caràcter cultural i festiu organitzats per l’Ajuntament de Berga. Ara es preveu modificar aquesta ordenança per incloure premis sorgits de noves activitats i premis que no havien estat recollits en el text inicial de l’ordenança. Així doncs, als premis dels concursos que actualment inclou l’ordenança, s’hi afegiran els següents: Concurs de cessió de l’espai públic per ubicar barres de begudes al concert de dissabte de Carnaval; Concurs Infantil de Punts de Llibre de Sant Jordi; Concurs de Disseny Infantil del cartell de la Fira del Joc i de Nadal; Concurs per a la cessió de l’espai públic per ubicar barres de begudes pel concert de la festa de Cap d’Any; Concurs d’Aparadors de Tardor. Paral·lelament, es preveu revisar els criteris del Concurs de Pintura Ràpida de Tardor.

Enllaç: Modificació de l’ordenança per a la concessió de premis en els actes festius i culturals

Ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre

L’Ajuntament de Berga preveu incorporar modificacions en el text de l’ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu de millorar diversos aspectes sobre la gestió i atorgament de subvencions. En concret, les modificacions se centren en les actuacions subvencionables en l’àmbit de les polítiques d’ocupació, la documentació que cal presentar en les sol·licituds, la composició de la comissió de valoració i els criteris de valoració. Pel que fa a les polítiques d’ocupació s’ha fet la revisió de les línies de subvenció quedant establertes de la manera següent: una línia per fomentar l’ocupació laboral de persones en situació d’atur i, especialment, persones en risc d’exclusió social i una altra línia per fomentar l’ocupació laboral de persones en situació d’atur i diversitat funcional.

Enllaç: Modificació de l’ordenança per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre els projectes normatius que es volen crear o modificar. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert de l’1 al 15 de desembre de 2021, ambdues dates incloses.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.