Transparència, per a què?

En els darrers temps, la qüestió de la transparència s'ha instal·lat en l'ordre del dia i s'ha consolidat com un atribut de bona...

Quan més gran, més transparent

Més enllà d’una qüestió ideològica o de color polític, la transparència ve determinada per la grandària. És a dir:  els ajuntaments de les poblacions...

Actualitzat el conveni que regula la recollida de piles i acumuladors...

Signat el nou acord entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor...