Barcelona • Barcelonès

El Govern aprova l’Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050, la guia per fer front a la transició verda i digital i generar prosperitat econòmica, social i territorial

0
3652

  • Va ser elaborada per l’Assemblea Urbana de Catalunya, un ens col·legiat integrat per representants de la Generalitat, el món local i el teixit social i econòmic, que va ratificar el document final el juny del 2022
  • L’Agenda estableix tres grans prioritats de país: generar equilibri territorial, prosperitat econòmica i equitat social, aprofitant les oportunitats de la digitalització i la transició ecològica

El Consell Executiu ha aprovat l’Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050, el full de ruta compartit entre diferents administracions i el teixit econòmic i social per fer front a la transició ecològica i la digitalització i generar oportunitats arreu del país amb l’horitzó del 2050.

L’Agenda va ser elaborada per l’Assemblea Urbana de Catalunya, un ens col·legiat integrat per totes les administracions catalanes i per representants del teixit acadèmic, associatiu, sindical i empresarial. A més, la redacció va anar acompanyada d’un procés de participació ciutadana amb unes 700 persones i una dotzena de grups de treball. A banda, també hi van participar uns 200 menors d’entre 8 i 17 anys a través del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya.

El document final de l’Agenda va ser ratificat per aquest ens el juny del 2022. Amb l’aprovació avui per part del Govern, es posa fi a la tramitació d’aquest instrument, que vol traduir i adaptar a escala catalana la Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides per guiar el desenvolupament urbà sostenible les pròximes dècades.

Com a full de ruta consensuat entre tots els nivells administratius, l’Agenda catalana aporta una mirada a llarg termini de les polítiques territorials, una necessària transversalitat en la planificació, anticipació a les necessitats futures i un pla prou flexible per adaptar-lo a una realitat que és canviant. Tot, a través de dues palanques d’oportunitat, com són la transició digital i verda.

D’igual manera que el text de l’ONU, l’Agenda de pobles i ciutats de Catalunya ha de ser el full de ruta per a tots els municipis que vulguin implementar accions en favor de les tres prioritats que s’han establert:

  1. Equilibri territorial. L’objectiu és que a Catalunya es pugui viure i treballar arreu del territori, amb la creació d’infraestructures físiques i digitals que permetin vertebrar i connectar millor els pobles i les ciutats de Catalunya, que acabin amb la bretxa digital i afavoreixin la descarbonització de la mobilitat.

Algunes de les accions plantejades són l’ús de tecnologies en la gestió urbana, l’impuls de noves formes de mobilitat basades en la demanda, l’impuls del nou model energètic o abordar en el planejament les singularitats dels petits municipis, entre d’altres.

  1. Prosperitat econòmica. El document proposa fomentar models d’activitat econòmica que aprofitin el potencial econòmic de cada territori. També es proposa potenciar formes de treball híbrides, que combinin la presencialitat i el teletreball, com a mesura per a reduir emissions, millorar la gestió del temps o augmentar l’atractiu d’indrets diferents al lloc d’activitat.
  2. Equitat social. La nova agenda prioritza el foment de les polítiques d’accés a l’habitatge, també en municipis rurals, amb la promoció d’ajudes per a la rehabilitació. Les línies d’actuació van encaminades també a augmentar els espais verds als municipis perquè s’hi puguin fer activitats esportives, culturals o de lleure, i millorar així el benestar i la salut de les persones. L’objectiu de l’Agenda, en aquest sentit, és que els pobles i ciutats preservin la vida als carrers i les relacions entre ciutadans.

Un cop tancada la tramitació de l’Agenda catalana, el Departament de Territori treballa ja en la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050. Definirà les línies d’actuació prioritàries, les fases i els indicadors per tal d’avançar i avaluar la implementació dels eixos estratègics de l’Agenda. Es calcula que el Pla d’acció s’haurà enllestit a mitjans de l’any vinent.

El Departament també està definint els criteris per a la redacció d’agendes urbanes supralocals a través de la Prova pilot d’Agenda Urbana Mancomunada del sistema urbà format per Amposta, la Ràpita i Alcanar, en col·laboració amb la Delegació de les Terres de l’Ebre.

Font: Govern

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.