17.6.20 – GIRONA • Gironès

El suport als ajuntaments gironins centra la sessió plenària de juny de la Diputació de Girona

0
188

Es convaliden dos decrets d’aprovació d’expedients de crèdit de Dipsalut per fer front a la COVID-19. 1.500.000 euros estan destinats a garantir les necessitats bàsiques de la població mitjançant el programa «Benestar i comunitat»


Imatge de la reunió telemàtica. Foto: Dip.Girona.
S’aproven per unanimitat les bases específiques reguladores per finançar les despeses municipals en béns corrents i serveis motivades pel temporal Gloria amb un import màxim de 50.000€  i mínim de 3.000€ 
Tots els grups polítics han votat a favor d’una línia de subvencions per donar suport a les escoles municipals de música, les escoles municipals de dansa i els conservatoris de música en la situació d’emergència actual
Ahir al matí es va celebrar el ple ordinari de la Diputació de Girona corresponent al mes de juny. Un mes més, s’ha dut a terme mitjançant videoconferència i s’ha retransmès per via telemàtica. Amb la presència dels vint-i-set diputats i diputades de l’ens supramunicipal, la sessió d’avui s’ha iniciat amb un minut de silenci pel traspàs de Frederic Suñer i Casadevall, que va ser president de la corporació (1996-1999) i diputat provincial (1987-1996). A més de president de la Diputació de Girona, va ser alcalde de Palafrugell i també president de la Fundació Josep Pla.
Durant la sessió plenària s’han convalidat dos decrets d’aprovació d’expedients de crèdit extraordinaris del pressupost de despeses de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, Dipsalut, per a l’exercici 2020. Per un costat, un import de 290.515 €  per a despeses en productes farmacèutics i material sanitari per a la prevenció de la COVID-19 i, per l’altre, 1.500.000€  per al programa «Benestar i comunitat».
«Benestar i comunitat» és un programa de Dipsalut que té com a fita principal combatre la pobresa i reduir les desigualtats existents a les comarques gironines, factors determinants per a la salut de la ciutadania. L’expedient de crèdit convalidat avui està destinat a ajuntaments, consells comarcals, consorcis i organitzacions no lucratives (ONL) a fi de donar resposta a l’increment de població atesa pels serveis de suport arran de la crisi sanitària produïda per la COVID-19. I és que el nombre de persones sol·licitants d’ajudes a serveis socials o a altres serveis de suport s’ha incrementat notablement arran d’aquesta situació d’emergència.
El seu objectiu és donar suport a les actuacions enfocades a garantir les necessitats bàsiques de la població afectada per l’actual crisi socioeconòmica, tant des del punt de vista de la salut física com emocional. Les actuacions hauran d’estar emmarcades, concretament, en els àmbits de la cobertura de necessitats bàsiques, el suport educatiu, l’acompanyament emocional i l’orientació, el foment de l’accés a l’ocupació i la seva promoció i la inclusió de persones d’especial vulnerabilitat.
En la sessió plenària, a més, s’ha aprovat de forma unànime per tots els grups presents a la Diputació de Girona una moció segons la qual se sol·licitarà a l’Administració de l’Estat espanyol que s’apliqui un IVA reduït a les obres municipals durant els exercicis 2020 i 2021. L’objectiu d’aquesta petició és aportar més liquiditat als municipis gironins afectats per la pandèmia produïda per la COVID-19 i, anteriorment, pels temporals.
Aprovació de les bases de subvencions per a actuacions derivades del temporal Gloria
A finals del passat mes de gener el temporal Gloria va produir afectacions remarcables a nombrosos municipis de la demarcació de Girona. La Diputació de Girona, igual que la resta d’administracions públiques supramunicipals, es va posar a disposició dels ens locals per tal de col·laborar econòmicament en la reparació i reconstrucció dels elements malmesos.
Amb aquest objectiu la sessió plenària del passat mes de març va aprovar un expedient de crèdit extraordinari dins del qual es destinaven 2.000.000€  a socórrer els ajuntaments a fi de pal·liar les despeses ocasionades per aquesta circumstància meteorològica adversa.
En la sessió plenària s’han aprovat, per unanimitat, les bases específiques reguladores de les subvencions per finançar aquestes actuacions municipals motivades pel temporal Gloria, un cop tramitat el crèdit extraordinari. Aquests ajuts van destinats als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades amb la finalitat de finançar les despeses municipals en béns corrents i serveis que hagi causat el temporal Gloria, entre el 20 de gener i el 31 d’octubre de 2020 i objecte de facturació fins al 15 de novembre, amb un import màxim de 50.000€  i mínim de 3.000€.
Un cop aprovades aquestes bases reguladores, l’Àrea d’Assistència i Cooperació als Municipis informarà tots els ajuntaments per tal que puguin preparar la documentació necessària per optar a aquestes ajudes al més aviat possible, abans de finalitzar l’any 2020.
La Diputació de Girona, des del primer moment, va oferir suport a les corporacions gironines afectades amb recursos tècnics i econòmics per iniciar els treballs de reconstrucció. Assistència i Cooperació als Municipis va centrar aquest suport en la recollida d’informació sobre l’abast dels danys provocats pel temporal i la seva valoració i es va coordinar amb la resta d’administracions afectades per oferir les màximes ajudes possibles.
Línia de subvencions per a les escoles municipals de música, les escoles municipals de dansa i els conservatoris de música
La sessió plenària corresponent al mes de juny també ha aprovat, per unanimitat, les bases específiques reguladores d’una línia de subvencions del Servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona que està relacionada directament amb la situació d’emergència provocada per la COVID-19.
La línia consisteix en ajudes per a les escoles municipals de música, les escoles municipals de dansa i els conservatoris de música, que en els darrers mesos han vist reduïts els ingressos degut a la suspensió del cobrament de les quotes a les famílies o la disminució del seu cost. La majoria han continuat desenvolupant activitat lectiva en línia i han mantingut la despesa del personal treballador del centre.
Aquestes subvencions tenen com a destinataris els ajuntaments gironins titulars d’aquests centres i com a objecte les despeses corrents del seu funcionament, incloses les de personal. L’objectiu principal és aportar recursos als ajuntaments de la demarcació de Girona per satisfer despeses relacionades amb aquesta situació excepcional. El crèdit que s’hi ha assignat es distribuirà en funció del nombre d’alumnes matriculats de tots els centres autoritzats legalment. Per atendre aquestes despeses es disposa de 171.500,00 euros, import sobrant de la convocatòria de subvencions per a les escoles bressol, del curs 2018-2019.
També per fer front a la COVID-19 s’ha aprovat, amb l’abstenció de la CUP, una línia d’ajudes que se centra en el finançament d’accions de suport als centres de màxima complexitat de les comarques gironines. Les subvencions estan adreçades als ajuntaments del territori que disposin d’aquests centres als seus municipis per finançar les despeses generades per l’adquisició de recursos per a l’ensenyament en línia, l’atenció psicopedagògica de l’alumnat amb risc d’exclusió social, la compra de dispositius digitals per al seguiment de la formació en línia i la contractació de dades o wifi per a l’alumnat en risc de quedar fora del sistema educatiu, entre d’altres, com a conseqüència de la crisi actual. La finalitat és que l’alumnat no es quedi al marge de l’educació, especialment en períodes de confinament i d’educació virtual.
Aposta per les energies renovables
La Diputació de Girona aposta fermament per les energies renovables i per la lluita contra el canvi climàtic. Amb aquesta finalitat, al llarg del ple que ha tingut lloc aquest matí s’han aprovat, per unanimitat, dos convenis i un annex del conveni amb tres ajuntaments del territori gironí per cofinançar diverses instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum.
Per una banda, els dos convenis aprovats tenen com a finalitat la instal·lació de plaques solars per a autoconsum a dos municipis: Sant Julià del Llor i Bonmatí i Garrigàs. En el primer, la instal·lació es durà a terme a quatre edificis municipals i, en el segon, al local sociocultural. Per altra banda, l’annex del conveni amb l’Ajuntament de Celrà, signat el 18 de març passat, incorpora el manteniment preventiu i la garantia total de les instal·lacions que es portaran a terme amb el projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum a la piscina municipal i a la fàbrica Pagans d’aquest municipi.
Les instal·lacions fotovoltaiques que s’instal·laran en aquests edificis municipals, juntament amb els sistemes de telegestió, permetran ajustar la producció d’energia renovable de la instal·lació amb la demanda dels edificis. Aquesta acció permetrà una reducció d’emissions de CO2 dels edificis municipals.
Ajudes per a la lluita contra la pobresa energètica
També s’han aprovat per unanimitat les bases reguladores d’una línia de subvencions del Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona que té com a finalitat la lluita contra la pobresa energètica mitjançant subvencions per a inversions en electrodomèstics i altres aparells de les llars vulnerables relacionades amb el Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica.
Així doncs, a través d’aquesta línia es dona la possibilitat de complementar actuacions a les llars amb col·lectius més vulnerables per tal d’incidir en la despesa energètica dels habitatges i disminuir l’import dels subministraments bàsics.
Les ajudes, de concurrència competitiva i convocatòria pública, podran ser d’un import màxim de 10.000 €  i un import mínim de 1.500 €  per a cada ens local relacionat amb el programa, i se subvencionaran la compra d’electrodomèstics o aparells eficients energèticament, com per exemple calderes, neveres, sistemes de climatització, deshumidificadors o radiadors, entre d’altres.
Moció per a la bandera del col·lectiu LGBTIQ+
Tots els grups polítics han donat el seu vot a favor a una moció presentada per la CUP amb l’objectiu que el proper 28 de juny, dia en què es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGBT, la Diputació de Girona mostri la seva voluntat de suport al col·lectiu LGBTIQ+ mostrant la bandera de l’arc de Sant Martí en un lloc representatiu de la seu de l’ens supramunicipal, així com fent públic un comunicat institucional consensuat per tots els grups polítics de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGBTIQ+.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.