Entrevista a Laia Estrada, candidata de la CUP

0
76

Com ajudarien els municipis des del Govern?

Com a CUP ens comprometem a recolzar els municipis des d’un enfocament integral, facilitant la desburocratització i aprovant lleis consensuades que marquin un camí clar en temes com la llei de residus o la llei de memòria democràtica. Impulsarem una millor coordinació amb serveis com l’educació, la sanitat i la seguretat, i garantirem que les infraestructures que són competència de la Generalitat siguin gestionades al servei dels municipis de manera eficient i equitativa. També ens comprometem a impulsar altres polítiques com la gestió directa de les escoles bressol 0-3, tant en la seva construcció com en la gestió a través del sistema públic d’educació.

Aprovarien l’Estatut de Municipis rurals que ha aprovat el govern actual?

Des de la CUP, estem disposats a votar a favor de l’Estatut de Municipis Rurals, veient-lo com una eina útil per reduir la burocràcia per als petits municipis i incentivar l’habitatge rural amb beneficis fiscals. No obstant això, considerem que aquest Estatut no resol els problemes fonamentals com la desertització demogràfica i la manca de serveis. Encoratgem a fer polítiques més profundes, com les proposades en l’Agenda Rural de Catalunya, per abordar de manera més efectiva els desafiaments del món rural.

Quina seria la política de gestió de l’aigua del seu executiu de cara als municipis?

Defensem una gestió de l’aigua 100% pública, on l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi jugui un paper central, finançant la millora de les xarxes d’aigua, pous i depuradores. Promourem lleis per assegurar una gestió pública de l’aigua i garantir els cabals ecològics dels rius i evitar la salinització dels aqüífers per pous al litoral. També col·laborarem amb els ajuntaments en zones afectades per la contaminació per descontaminar i regenerar aqüífers, i adaptarem les normatives urbanístiques per promoure la reutilització d’aigües grises i la recollida d’aigües pluvials en noves edificacions.

Els alcaldes es queixen molt de l’infrafinançament dels ajuntaments i del traspàs de competències sense l’acompanyament de recursos per assumir-les (educació, sanitat, etc.). Hi està d’acord amb aquestes reivindicacions?

Reconeixem que els ajuntaments són fonamentals per a la gestió dels serveis bàsics i estem compromesos a garantir que qualsevol traspàs de competències a les administracions locals vingui acompanyat dels recursos econòmics necessaris. Proposem crear mecanismes estables de finançament que assegurin recursos suficients per gestionar l’educació, la sanitat i altres àrees essencials eficaçment.

Creu que, en general, des del Govern es té prou en compte els alcaldes i alcaldesses a l’hora de prendre decisions sobre els territoris?

Creiem fermament que els alcaldes i alcaldesses han de participar activament en la presa de decisions que afecten els seus territoris. Per això, proposem establir una col·laboració més estreta entre la Generalitat i els municipis, assegurant que les polítiques territorials reflecteixin les necessitats reals de cada comunitat i fomentin un desenvolupament equitatiu.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.