S’estableix la tarifa de la prova PCR per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2

0
157

17.12.20

Ordre SLT/211/2020, de 10 de desembre, publicada al DOGC número 8295, de 15 de desembre de 2020
 
Es fixa en 75 euros la tarifa aplicable a la realització de proves PCR. Aquesta tarifa és aplicable als centres integrats en el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i als centres integrats funcionalment, de manera temporal, al SISCAT, inicialment per la Resolució de 21 de març de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de les mútues d’accidents de treball i els centres i establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i, actualment, per la Resolució de 4 de novembre de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de les mútues d’accidents de treball i els centres i establiments sanitaris privats de Catalunya que no en formessin part amb anterioritat, en el marc de l’estratègia de resposta a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.
 
En cas que l’entitat que factura la prova PCR al Servei Català de la Salut no hagi dut a terme totes les parts del procés, ha de compensar les entitats que n’hagin efectuat determinades parts, conforme als acords particulars que puguin haver-hi o segons els preus de referència següents: extracció de la mostra: 9,08 €; tècnica de laboratori: 61,34 €; i transport: 4,58 €.
 
L’ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC, és a dir el 16 de desembre de 2020.
 
L’aplicació de la tarifa que estableix aquesta ordre es retrotrau a l’1 d’octubre de 2020.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.