TERRASSA • Vallès Occidental

El Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova el pressupost més alt de la seva història amb 32 milions d’euros i posa el focus en les polítiques de cohesió i inclusió social

0
2692

El pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental pel 2022 és de 32.603.496,87 euros, el que suposa un creixement del 23% respecte el pressupost per l’any 2021. En xifres absolutes és un augment de més de 6 milions d’euros. El pressupost més alt de la història de la institució que ha crescut des de 2015 més d’un 78%, com a reflex de l’increment de les actuacions de l’ens comarcal

El 82% de la despesa es dedica a les actuacions de l’Eix 1 del Programa d’Actuació Comarcal. Aquest Eix concentra les polítiques d’Inclusió i Cohesió Social ja que els serveis a les persones continuen sent la màxima prioritat: garantir els serveis socials bàsics, atendre la inclusió social i la població fràgil, la subsistència bàsica, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la dependència i potenciar l’ocupació de qualitat.

El 92% dels ingressos del Consell Comarcal són finalistes i la majoria provenen de la Generalitat (74%). També provenen, per aquest ordre, dels ajuntaments (16%), la Diputació de Barcelona (6%) i altres (4%), com els ingressos previstos per al funcionament dels serveis del Mercavallès, finançats a través de les taxes i preus públics consignats, que es mantenen en les mateixes previsions que 2020.

El president comarcal, Ignasi Gimenez,  ha afirmat que “estem en un escenari post-pandèmia, amb una taxa d’atur registral per sota del 11%, un escenari de recuperació econòmica on es fa necessari actuar per a reactivar els sectors més afectats per les restriccions. També vivim immersos en un gran impacte social important de la crisi provocada per la pandèmia. Veiem una consolidació de les desigualtats i de la vulnerabilitat dels col·lectius més afectats, amb un creixement de l’atur de llarga durada”. I afegeix:  “i a tot això, trobem un escenari de crisi climàtica. Davant aquest escenari des del Consell hem dibuixat un full de ruta pel 2022 basat en les accions previstes del Pla de Reconstrucció i del Programa d’Actuació Comarcal. Un full de ruta basat en el pressupost previst i també amb la previsió que al llarg de l’any puguem anar incorporant ingressos provinents de les diferents subvencions a les quals estem optant, sobretot, els Fons europeus, però també davant la Generalitat i la Diputació”.

Objectius del pressupost comarcal 2022

Els objectius del Consell Comarcal per l’any 2022 són , d’una banda, garantir i millorar les prestacions dels serveis d’atenció social i a la vulnerabilitat. D’altra banda, fer un salt en la transició energètica que permeti actuar a diferents nivells: a nivell de millora de l’eficiència energètica, d’implementació d’energies renovables i de creació de comunitats energètiques. Un tercer objectiu és impulsar la reactivació econòmica i l’ocupació de qualitat, apostant per la formació, potenciant les noves vocacions industrials i amb un clar protagonisme de la indústria com a motor econòmic.

El pla d’acció i el pressupost 2022 també vol preparar els equipaments comarcals pel futur: amb una actuació important al mercat comarcal Mercavallès i amb el projecte Parc Vallès Circular, i consolidar projectes d’acció climàtica  amb un clar benefici social,  com és el projecte Recooperem. De fet, al llarg de l’any 2022 es preveu donar continuïtat al desplegament del projecte Recooperem  reformulat l’any 2021 per tal d’integrar sota una mateixa visió i finalitat línies de treball iniciades amb noves actuacions i la incorporació d’empreses i hospitals en el circuit de recollida i distribució dels àpats.

També està en el focus del Consell millorar les condicions de treball dels treballadors i treballadores de la institució amb millores a la seu, la implementació dels escriptoris virtuals i la posada a disposició de noves eines com el Portal de l’empleat i l’empleada.

Augment de les partides d’ajuts de menjador i del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD)

L’ augment respecte el 2021 ve donat bàsicament per un increment dels ingressos per a ajuts individuals de menjador de més de 4’5 milions d’euros que ha de permetre fer front a la demanda de beques menjador. També per  un increment de mig milió d’euros en el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que s’està licitant i que contempla un augment del preu per hora i per l’augment salarial previst en el conveni del sector. Creixen també les partides de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local per la realització d’accions de reactivació econòmica post  Covid.  La previsió d’inversions en el mercat comarcal Mercavallès i la incorporació al pressupost d’actuacions de millora de l’eficiència energètica a la seu comarcal i d’arrencada de les accions de l’Agència d’Energia del Vallès Occidental també incrementen el pressupost.

Inversions per a la transició energètica 

Al llarg de l’any 2022 es donarà continuïtat als treballs per a la transició energètica dels equipaments comarcals amb la realització d’inversions de millora en l’edifici la Mola i la reurbanització sostenible de l’entorn de la seu comarcal per tal de millorar l’accessibilitat i connectivitat entre els diferents edificis. Es finança amb un PUOSC de 152.000 euros. També s’actualitzarà el  sistema de climatització dels edificis de la Seu comarcal per la transició energètica i neutralitat de carboni, amb suport d’energies renovables. Aquestes actuacions es faran amb un PGI de 565.225 euros pel Projecte CLIMA.

Al llarg de l’any 2022 es preveu avançar en el desplegament i consolidació de les línies de treball de l’Agència d’Energia. I pel que fa al servei de Biomassa forestal, s’ha iniciat l’expedient per poder fer la nova licitació de la concessió del servei i es treballarà amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya en  l’impuls d’inversions per a la transició energètica de la indústria a la comarca.

També es treballarà per al desplegament de les mesures contemplades en el Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental, especialment les de caràcter comarcal així com també es portarà a terme una campanya d’informació i sensibilització adreçada a la ciutadania.

Aposta per la indústria i foment de l’ocupació

Des del Consell es segueix apostant per la formació i pel desenvolupament de programes d’ocupació. Es consignen novament programes del SOC que tenen continuïtat el 2022: el 30 Plus, UBICAT i el Singulars.  I també es preveu la realització d’un projecte adreçat a la millora de l’ocupabilitat i inserció del col·lectius de dones en situació de desocupació.

Pel que fa al Pla d’Acció de suport a la reconversió de l’automoció, al llarg de l’any 2022 es desplegaran el conjunt d’actuacions locals: Banc de projectes de cooperació sector automoció, Impuls reconversió de les PIMEs, Acceleració d’Start ups i innovació oberta, Atracció d’inversions i empreses, Formació competencial per reptes.

Renovació i modernització de Mercavallès 

L’any 2022 és clau en el procés de renovació i modernització del Mercavallès. Es preveu una partida de 218.000 euros per la redacció del projecte executiu d’obres i pel personal tècnic directe per la reforma del mercat.  Aquest projecte permetrà la realització d’un conjunt d’inversions per la millora de l’eficiència energètica, l’adequació de les instal·lacions i espais i la seva accessibilitat. També s’ha sol·licitat una subvenció al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que contempla una sèrie de mesures per impulsar la seva digitalització, circularitat i competitivitat. Tanmateix es portarà a terme el procés de licitació i adjudicació de les concessions de les parades i la renovació de la seva gestió.

Projectes d’impacte en el sí de l’administració 

Pel proper any es planteja el projecte Escriptoris Virtuals per tal que un treballador o treballadora pugui accedir al seu escriptori des de qualsevol terminal. Compta amb un pressupost de prop de 190.000 euros.  També s’impulsarà  la modernització dels serveis i processos del propi Consell fent extensiu aquest projecte als ajuntaments mitjançant la incorporació d’eines i recursos digitals que permetin millorar l’atenció i servei a la ciutadania i la gestió municipal.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.