12.6.19 – GIRONA • Gironès

El Consorci de les Vies Verdes de Girona seguirà nou línies estratègiques per desenvolupar el seu futur pla estratègic

0
211

L’estratègia de futur del Consorci de les Vies Verdes de Girona es fonamentarà en tres grans àmbits: eficiència interna, competitivitat i innovació

Vint-i-un ajuntaments, tres associacions i quatre empreses sòcies del Club d’Agents Econòmics han estat entrevistades per a la realització d’aquest estudi

Imatge de trobada. Foto: Consell Comarcal del Gironès

Ahir 11 de Juno, a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, va tenir lloc la  presentació dels resultats de l’estudi de diagnosi realitzat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, ens local adscrit a la Diputació de Girona. En l’acte hi va participar el diputat delegat i president del Consorci de les Vies Verdes de Girona en funcions, Albert Gómez, que va estar acompanyat per Oriol Cesana, director de la consultora especialitzada en desenvolupament local Focalizza, i per Ferran Blanch, impulsor de vision marketing.

Es tracta d’un estudi de diagnosi que ha tingut per objecte analitzar la situació actual de les Vies Verdes de Girona. Davant del creixement constant tant del Consorci com de les Vies Verdes en si, es va creure oportú reflexionar sobre les seves necessitats i els seus reptes de futur, tenint en compte la valoració que en feien els agents del territori. Albert Gómez, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona en funcions, va destacar que aquest estudi «ens ha ajudat a fer aquest procés de reflexió» a mitjà i llarg termini i, a més, va voler remarcar que «va molt més enllà del que és el mateix Consorci. Està pensat des d’un punt de vista de territori, del potencial que tenim des de les comarques gironines».
D’aquesta manera, l’estudi es basa en les valoracions de vint-i-un ajuntaments, tres associacions i quatre empreses sòcies del Club d’Agents Econòmics, amb els quals s’han mantingut gairebé trenta-cinc entrevistes personalitzades on s’ha parlat, entre altres aspectes, sobre l’estat de les Vies Verdes de Girona, els seus usuaris i el Consorci en si. Oriol Cesana va comentar que «aquest treball vol ser el plantejament del que són les Vies Verdes i el Consorci, i de quina percepció en tenen els agents immersos en el territori, sumat als estudis que aquest ja havia desenvolupat. Partíem d’una part important d’anàlisi de dades i després vam entrar en l’anàlisi de les fonts qualitatives parlant amb els stokeholders», és a dir, tots els que interactuen amb el Consorci de les Vies Verdes o en formen part.
El resultat de l’estudi ha establert nou línies estratègiques a seguir per part del Consorci de les Vies Verdes, que seran els pilars fonamentals del futur pla estratègic de l’ens. Albert Gómez, en la seva presentació, va apuntar que al document «no hi ha cronograma ni pla d’actuacions perquè serà el proper grup de govern el que ho desenvoluparà».
Aquestes línies es fonamenten en una visió estratègica que engloba tres grans àmbits d’intervenció: l’eficiència interna, amb la millora del funcionament i l’optimització dels recursos per a una gestió excel·lent del Consorci; la competitivitat, amb l’impuls de projectes que promoguin l’activitat econòmica i la consolidació del model de negoci actual, i la innovació, base per promoure una millor diferenciació. Ferran Blanch ha assenyalat que «el Consorci ha de tenir un pla estratègic amb una visió a mitjà i llarg termini en els propers quatre, sis o deu anys. Hem de saber cap a on volem anar i basar-nos en aquests quatre factors clau si volem tenir una eina d’èxit».
Seguint aquests àmbits bàsics, s’estableixen les nou línies estratègiques que pretenen configurar l’escenari de futur ideal per a les rutes pedalables gestionades pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Aquestes línies estratègiques són les següents:
· Liderar aliances publicoprivades amb entitats vinculades al territori que permetin un impuls més transversal de les rutes.
· Incrementar el pressupost ordinari del mateix Consorci de les Vies Verdes per tal de disposar d’una major estructura que gestioni el manteniment, l’organització i la promoció de tota la xarxa, mantenint un model econòmic sostenible en el temps. La Diputació de Girona farà una aposta ferma per aquest projecte, que presenta valors notoris per a l’economia productiva de la demarcació, fent-hi una aportació econòmica més àmplia.
· Impulsar i fer créixer la connectivitat de les rutes pedalables a fi que es converteixin en un element vertebrador del territori gironí unint, d’una manera més clara, l’eix de mar i muntanya de les mateixes comarques de Girona i basant-se en un model de camins STE (social, turístic i econòmic).
· Promoure la mobilitat sostenible i saludable intermunicipal, fent de la salut i el benestar dos eixos importants dins de les rutes de les Vies Verdes a Girona.
· Desenvolupar una estratègia de marca que englobi les diferents submarques i projectes existents sota un únic paraigua, fàcil d’entendre per a l’usuari, i amb projecció internacional.
· Promoure la competitivitat empresarial de les empreses vinculades al Consorci de les Vies Verdes, millorant la seva capacitat de gestió mitjançant l’impuls de proposes formatives, especialment relacionades amb la creació d’un producte turístic atractiu, i amb la col·laboració de la Universitat de Girona, el Patronat de Turisme i altres sectors econòmics del territori.
· Enfortir la vessant turística de les rutes pedalables gestionades pel Consorci de les Vies Verdes, un dels reptes principals, promocionant-les i convertint-les en un producte turístic de rellevància internacional.
· Convertir les rutes pedalables en un eix d’interpretació del territori que contribueixi a la seva dinamització, tot generant activitats, ocupació i riquesa a les comarques gironines, així com la millora del grau d’implicació i satisfacció dels  usuaris.
· Introduir les noves tecnologies com a element propi del Consorci i la seva estratègia de creixement futura, plantejant possibles mecanismes per a la digitalització de les diferents vies i camins en tot el seu procés de gestió, comercialització i utilització.
El Consorci de les Vies Verdes va ser creat l’any 2003 per mantenir i millorar les infraestructures, ampliar la mateixa xarxa i gestionar i promoure’n l’ús. Les Vies Verdes de Girona consten d’un traçat de 145 quilòmetres, passen per fins a trenta-un municipis diferents i disposen d’una àmplia diversitat de recursos d’interès tant natural com patrimonial, ja que connecten poblacions de mar amb poblacions de muntanya.
A més, les Vies Verdes de Girona s’han anat ampliant amb la introducció d’altres rutes pedalables. Per exemple, des del 2013, el Consorci també gestiona la xarxa de camins Pirinexus, ruta pedalable transfronterera circular amb una llargada de 353 km, que incorpora trams de les Vies Verdes i transcorre per cinquanta-tres poblacions. El seu ús principal és el cicloturisme i rep el suport financer comunitari pel fet d’haver estat inclosa en el Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra, mitjançant l’associació d’entitats de Catalunya i els Pirineus Orientals.
El Consorci de les Vies Verdes a Girona està format per la Diputació de Girona, set consells comarcals i els ajuntaments dels municipis per on passa algun dels trams de via verda o de la ruta Pirinexus. A més, compta amb el suport del Club d’Agents, grup d’empreses locals vinculades al turisme i activitats econòmiques associades al Consorci. Actualment l’ens té una xifra aproximada de cent associats.
Les Vies Verdes de Girona s’acullen a la definició que en va fer la Declaració de Lille del 12 de setembre del 2000, segons la qual es tracta de «vies de comunicació autònomes reservades per als desplaçaments no motoritzats, desenvolupades en un marc de desenvolupament integrat que, valorant el medi ambient i la qualitat de vida i acomplint condicions suficients d’amplada, pendent i qualitat superficial, garanteixen ser emprades convenientment i amb seguretat per tots els usuaris de qualsevol capacitat física».
Aquesta xarxa de vies pedalables va lligada a una sèrie de beneficis tant econòmics com culturals, socials i mediambientals. A més de ser idònies per a la pràctica de senderisme i cicloturisme, les Vies Verdes tenen la capacitat d’atraure un determinat tipus de turisme per la seva utilitat i els beneficis generats en relació amb la salut, les relacions socials i l’espai de lleure, entre d’altres.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.