Fons Social per al Clima: propostes del PE per a una transició energètica justa

0
3308

L’objectiu del Fons Social per al Clima és garantir una transició energètica justa mitjançant el suport als més afectats per la pobresa energètica

La Unió Europea treballa per introduir requisits més estrictes a la construcció i el transport per reduir les emissions i contribuir a assolir la neutralitat climàtica per al 2050. Les noves normes fomentaran que els ciutadans i les empreses inverteixin en fonts alternatives d’energia, millor aïllament i transport sostenible.

Per donar suport a les llars més vulnerables i les petites empreses en aquesta transició, la Comissió va proposar de crear el Fons Social per al Clima, que comptarà amb un pressupost de 72.000 milions d’euros per al 2025-2032. La creació del fons forma part del paquet legislatiu “Objectiu 55”, que pretén assolir els objectius del Pacte Verd Europeu.

El Parlament té previst fixar la seva posició a la sessió plenària de principis de juny, cosa que permetria començar les negociacions amb el Consell sobre la versió final del text.

Atallar la pobresa energètica a les llars vulnerables

La proposta, elaborada conjuntament per les comissions de Medi Ambient i d’Ocupació i Afers Socials, pretén establir definicions comunes a la UE per a la pobresa energètica i la pobresa de mobilitat.

La pobresa energètica fa referència a les llars que no poden accedir als serveis energètics essencials que permeten un nivell de vida decent. D’altra banda, la pobresa de mobilitat fa referència als que fan front a preus elevats en el transport o tenen un accés limitat a mitjans de transport assequibles.

El Parlament vol que es preste especial atenció als reptes que afronten les illes, les regions muntanyoses i les zones remotes menys desenvolupades. També demanarà que es bloquegi l’accés al fons als països que no respectin els drets fonamentals o l’Estat de dret.

Com us pot ajudar el Fons Social per al Clima?

El Fons Social per al Clima ha de finançar mesures concretes per fer front a la pobresa energètica i de mobilitat, tant a curt com a llarg termini. Aquestes inclouen:

  • Reducció dels impostos i les taxes sobre l’energia o la concessió d’altres formes d’ajuda directa per fer front a l’augment dels preus del transport per carretera i del combustible per a la calefacció. Aquesta mesura s’eliminaria gradualment a finals del 2032.
  • Incentius per a la renovació d’edificis i per al canvi a fonts d’energia renovable.
  • Incentius per canviar el transport privat pel públic, compartir cotxe i transportar-se amb bicicleta.
  • Suport al desenvolupament d´un mercat de segona mà de vehicles elèctrics.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.