La Comissió intensifica l’acció cap a una educació primària i secundària inclusives i d’alta qualitat

0
439

La Comissió ha publicat una proposta de Recomanació de el Consell sobre l’aprenentatge mixt per donar suport a una educació primària i secundària inclusives i d’alta qualitat. En l’educació i la formació formals, «aprenentatge mixt» és el terme que s’utilitza quan un centre escolar, un educador o un estudiant adopta més d’un enfocament en el procés d’aprenentatge. Pot ser una barreja de centres escolars i altres entorns físics (empreses, centres de formació, aprenentatge a distància, a l’aire lliure, llocs culturals, etc.), o es poden combinar diferents eines d’aprenentatge, tant digitals com no digitals. La Comissió proposa mesures a curt termini per abordar les llacunes més apressants exacerbades per la pandèmia de COVID-19, així com formes de combinar entorns d’aprenentatge i instruments en l’educació primària i secundària i la formació, que poden ajudar a construir sistemes d’educació i formació més resilients.

Per la seva banda, la comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, ha declarat: «Els esforços dirigits a assolir una visió de l’educació i la formació inclusives i de millor qualitat no es limiten en absolut a l’context de la COVID-19. Ara tenim l’oportunitat d’aprendre de les experiències més recents i d’avançar. La proposta d’avui descriu una visió de l’educació que volem veure a Europa: una educació que doni suport als objectius generals de l’espai europeu d’educació i de el Pla d’Acció d’Educació Digital per promoure la qualitat i la inclusió, l’educació ecològica i digital en tot Europa. La recomanació té per objecte orientar els Estats membres perquè reforcin la preparació i l’abast dels seus sistemes educatius en benefici dels alumnes i estudiants, les seves famílies i el personal pedagògic. »

L’aprenentatge mixt pot contribuir a millorar el caràcter integrador de l’educació, en particular a causa de la seva flexibilitat. Pot significar una millor oferta educativa a les zones remotes i rurals, així com per als que formen part de comunitats de viatgers o resideixen a hospitals i centres assistencials, i per als que realitzen una formació d’alt rendiment. Tots els entorns i eines han de ser accessibles per igual per als grups minoritaris, els nens amb discapacitat o els procedents d’entorns desfavorits socioeconòmicament, i no han de portar a la discriminació o la segregació.

La proposta de la Comissió per a la present Recomanació de el Consell inclou que els Estats membres haurien de:

  • Brindar oportunitats d’aprenentatge addicionals i suport específic als estudiants que es vegin confrontats a dificultats d’aprenentatge, que tinguin necessitats educatives especials, que procedeixin de grups desfavorits o que s’hagin vist afectats d’alguna manera per la interrupció de les classes. Això podria incloure, per exemple, la millora de el suport individualitzat, els sistemes d’orientació, temps addicional d’aprenentatge durant el curs escolar o el període de vacances, accés a entorns d’aprenentatge addicionals, com biblioteques públiques i espais comunitaris, ia serveis extraescolars amb suport pedagògic. En aquest context, la Comissió recomana que es mobilitzi o contracti personal addicional per tal que hi hagi més temps per al suport individual al centre escolar i en les activitats extraescolars.
  • Que es doni prioritat a l’benestar físic i mental dels estudiants i de les seves famílies, així com dels professors i formadors. Això podria incloure el desenvolupament d’orientacions en matèria de salut mental i la inclusió de polítiques de benestar d’estudiants i professors, així com de polítiques contra l’assetjament.
  • Impulsar el desenvolupament de les competències digitals dels alumnes, de les seves famílies i dels professors i formadors, i fomentar la inversió a nivell escolar i comunitari en els dispositius disponibles i en connectivitat.
  • Promoure associacions efectives en matèria d’infraestructura i recursos entre diferents proveïdors de serveis educatius procedents, per exemple, de el sector empresarial, l’art, el patrimoni cultural, l’esport, la natura, l’educació superior, i els instituts de recerca, el sector de els recursos educatius (inclosos la tecnologia, l’edició de textos i altres equips de el pla d’estudis) i la investigació educativa.
  • Utilitzar plenament els fons i els coneixements especialitzats de la UE per les reformes i la inversió en infraestructura, eines i pedagogia per tal d’augmentar la resiliència i la preparació d’uns centres escolars a punt per al futur, en particular, Erasmus +, el Mecanisme de recuperació i Resiliència, el Fons Social Europeu Plus, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el programa Europa Digital, Horitzó Europa i el Instrument de Suport Técnico.https: //ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en

La Comissió està a punt per donar suport a l’aplicació de la Recomanació facilitant l’aprenentatge mutu i els intercanvis entre els Estats membres i totes les parts interessades pertinents en els fòrums de diàleg creats en el marc de l’Espai Europeu d’Educació i el Pla d’Acció d’Educació Digital , així com a les seves plataformes i comunitats en línia per a l’educació i la formació: School Education Gateway i eTwinning.

L’èmfasi en el desenvolupament d’un enfocament d’aprenentatge mixt en l’educació escolar primària i secundària s’incorporarà als informes de situació periòdics de l’Espai Europeu d’Educació i de el Pla d’Acció d’Educació Digital 2021-2027.

La Comissió insta els Estats membres a que adoptin ràpidament la proposta de Recomanació de el Consell d’avui.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.