La Comissió proposa noves normes Euro 7 per reduir les emissions contaminants dels vehicles i millorar-ne la qualitat de l’aire

0
1497

La Comissió ha presentat una proposta per reduir la contaminació atmosfèrica procedent dels vehicles de motor nous que es venguin a la UE, per tal de complir l’objectiu de contaminació zero del Pacte Verd Europeu alhora que es manté l’asequibilitat dels vehicles consumidors i es promou la competitivitat d’Europa.

El transport per carretera és la principal font de contaminació atmosfèrica a les ciutats. Les noves normes Euro 7 garantiran la presència de vehicles més nets a les nostres carreteres i una millor qualitat de l’aire, protegint la salut dels nostres ciutadans i el medi ambient. Les normes Euro 7 i les normes sobre emissions de CO2 aplicables als vehicles treballen colze a colze per oferir qualitat de l’aire als ciutadans, ja que la creixent acceptació dels vehicles elèctrics també genera certs beneficis quant a qualitat de l’aire. Els dos conjunts de normes marquen clarament a la cadena de subministrament automobilística el camí per reduir les emissions contaminants, especialment amb l’ús de tecnologies digitals.

Les noves normes d’emissions Euro 7 garantiran que els turismes, furgonetes, camions i autobusos siguin molt més nets, en condicions reals de conducció que reflecteixin millor la situació de les ciutats on els problemes de contaminació atmosfèrica són més grans, i durant un període molt més llarg que amb les normes actuals. La proposta aborda les emissions procedents no sols del tub d’escapament, sinó també dels frens i els pneumàtics, i contribueix a observar les normes de qualitat de l’aire noves i més estrictes proposades per la Comissió el 26 d’octubre del 2022.

Mentre que la normativa sobre emissions de CO2 impulsarà l’adopció de vehicles de zero emissions, és important garantir que tots els vehicles presents a les nostres carreteres siguin molt més nets. El 2035, tots els turismes i furgonetes que es venguin a la UE emanaran zero emissions de CO2. Tot i això, s’espera que, el 2050, més del 20 % dels turismes i furgonetes i més de la meitat dels vehicles més pesants que circulin pels nostres carrers segueixin emetent contaminants pel tub d’escapament. També els vehicles elèctrics de bateries generen contaminació, amb els seus frens i amb els microplàstics que desprenen els pneumàtics.

Les normes Euro 7 reduiran totes aquestes emissions i permetran que els vehicles segueixin sent assequibles per als consumidors.

Els nous requisits basats en les normes Euro 7:

La proposta substitueix i simplifica la normativa sobre emissions anteriorment separada per a turismes i furgonetes (Euro 6) i per a camions i autobusos (Euro VI). Les normes Euro 7 reuneixen els límits d’emissions per a tots els vehicles de motor, és a dir, turismes, furgonetes, autobusos i camions en un sol conjunt de regles. La nova normativa és neutra des del punt de vista del combustible i de la tecnologia, i estableix els mateixos límits amb independència que el vehicle utilitzi benzina, gasoil, trens de transmissió elèctrics o combustibles alternatius.

Aquesta normativa ajudarà a:

  • Controlar millor les emissions de contaminants atmosfèrics procedents de tots els vehicles nous: ampliant la gamma de condicions de conducció incloses als assaigs d’emissions a la carretera. Aquests reflectiran ara millor la gamma de condicions que poden experimentar els vehicles a tot Europa, incloses temperatures de fins a 45 °C o trajectes curts típics dels desplaçaments pendulars diaris.
  • Actualitzar i fer més exigents els límits d’emissions contaminants: els límits es faran més exigents per als camions i els autobusos, mentre que els límits més baixos existents per a turismes i furgonetes s’aplicaran ara amb independència del combustible que faci servir el vehicle. La nova normativa estableix també límits d’emissions per a contaminants anteriorment no regulats, com ara les emissions d’òxid nitrós procedents dels vehicles pesants.
  • Regular les emissions emanades dels frens i els pneumàtics: Les normes Euro 7 seran les primeres normes d’emissions del món que no només regulin les emissions dels tubs d’escapament, sinó que també estableixin límits addicionals per a les emissions de partícules procedents dels frens i regulin les emissions de microplàstics procedents dels pneumàtics. Aquestes normes s’han d’aplicar a tots els vehicles, inclosos els elèctrics.
  • Garantir que els turismes nous segueixin sent nets durant més temps: tots els vehicles hauran de complir la normativa durant un període més llarg que fins ara. Es comprovarà la conformitat dels turismes i de les furgonetes fins que arribin als 200.000 quilòmetres i als deu anys. Això duplica els requisits de durabilitat vigents d’acord amb la normativa Euro 6/VI (100.000 quilòmetres i cinc anys d’edat). Es produiran increments semblants en el cas dels autobusos i els camions.
  • Donar suport a la implantació dels vehicles elèctrics: la nova normativa regularà la durabilitat de les bateries instal·lades en turismes i furgonetes, perquè els consumidors confiïn més en els vehicles elèctrics. Es reduirà així la necessitat de substituir les bateries en una fase primerenca de la vida d’un vehicle, cosa que reduirà la necessitat de noves matèries primeres fonamentals per a la fabricació de les bateries.
  • Aprofitar plenament les possibilitats digitals: les normes Euro 7 garantiran que els vehicles no siguin manipulats i que les autoritats puguin controlar fàcilment les emissions utilitzant sensors dins del vehicle per mesurar les emissions al llarg de tota la vida útil.

Propers passos

La proposta de la Comissió es presentarà al Parlament Europeu i al Consell amb vista a la seva adopció pels col·legisladors.

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.