Barcelona • Barcelonès 

L’EAPC publica el nou model d’aprenentatge i desenvolupament, guia de l’impuls del talent a l’Administració

0
2972

El model d’aprenentatge i desenvolupament és un dels eixos principals del Pla estratègic 2022-2027 de l’EAPC, amb què l’EAPC esdevindrà un ens capaç de dissenyar un nou model d’Administració pública que alhora inspiri un nou model d’Estat que actuï com a plataforma de pensament, investigació, innovació, desenvolupament i transferència en matèria de funció pública i administració a Catalunya

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat avui el nou model d’aprenentatge i desenvolupament (MAD) amb l’objectiu d’esdevenir la guia per gestionar el talent a l’Administració catalana. En aquest sentit, incorpora una visió totalment integral del coneixement, que comença en la definició d’àrees de coneixement, perfils professionals i models competencials i es du a la pràctica al llarg diversos nivells d’aprenentatge, incloent-hi la transferència, la innovació i la recerca. El model vol ser, també, guia tant en la vinculació o selecció de talent com en la seva desvinculació o relleu generacional mitjançant una visió estratègica dels equips i l’entorn.

El nou model es fonamenta en una competència clau: l’aprendibilitat (o learnability), entesa com la capacitat d’aprendre a aprendre i aprendre al llarg de la vida per adaptar-se a les necessitats canviants de la nostra societat. En aquest sentit, el model ha de ser eina no de programació de formació, sinó d’acompanyament de persones i equips en tota la seva trajectòria professional.

Les bases d’aquest model s’assenten en tres principis rectors: la integritat (valors ètics i transparència); la digitalització (ús de la tecnologia per agilitzar processos), i la innovació (generació de noves solucions i amb impacte positiu). En una segona versió, en la qual ja s’està treballant, s’hi incorporaran, també, la sostenibilitat i l’avaluació d’impacte en el servei públic.

Així mateix, l’impacte del model, tant en la societat com en els servidors públics, els equips de treball i la mateixa Administració, es mesura pels seus cinc atributs: empoderador (a través de la potenciació de l’autoaprenentatge, de l’aprenentatge en xarxa i de l’aprenentatge al llarg de la vida); competencial (mitjançant la consolidació de competències vinculades als perfils professionals); experiencial (a partir de l’aprenentatge vivencial, immersiu, crític i reflexiu); social (amb la formació d’equips multidisciplinaris i multicompetencials que col·laborin fent ús de metodologies àgils), i transformador (impulsant millores, evolucionant itineraris formatius, desenvolupant projectes, portant a terme investigacions i generant i difonent coneixement).

La implementació del model fa imprescindible que l’Escola redissenyi els seus processos de forma innovadora, amb el suport de les tecnologies i la promoció de la vocació de canvi, recerca, millora i innovació, i l’optimització de la seva organització interna al voltant d’un nou model d’aprenentatge obert, modular, continu, autònom i col·laboratiu. El rol de lideratge que assumeix l’EAPC per impulsar el procés de transformació implica la creació i el desenvolupament d’activitats, programes i itineraris d’aprenentatge, així com d’equips d’investigació que ajudin el funcionariat a consolidar competències, a adquirir noves habilitats i coneixements, a adaptar-se i millorar per convertir-se en veritables agents de canvi.

En declaracions del director de l’Escola, Ismael Peña-López, “el model d’aprenentatge i desenvolupament ha d’esdevenir no només un instrument de treball, sinó una de les principals contribucions que l’Escola faci a la societat catalana. És a dir, l’Escola ha d’esdevenir referent no només en formació per als servidors públics, sinó referent en metodologies d’aprenentatge, innovació educativa, desenvolupament, recerca, innovació i transferència de les administracions catalanes. Si el món canvia, nosaltres també hem de canviar.”

El model d’aprenentatge i desenvolupament es va començar a dissenyar la tardor del 2021, i se’n va obtenir un primer esborrany un any després. Durant la segona meitat del 2022 i la primera del 2023, el model s’ha anat posant a prova progressivament mitjançant els plans sectorials de capacitacióper, d’aquesta manera, contrastar la validesa del seu disseny i els fonaments del seu funcionament.

La fase següent, que s’inicia aquesta tardor, té per objectiu estratègic implementar arreu el model, començant per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i tot l’entorn de formació (centres, unitats, etc.) de la Generalitat. En aquesta fase ja hi estan participant prop de 100 persones expertes en formació de la Generalitat, procedents de l’Escola, així com de tot l’àmbit de la formació de professionals de la Generalitat de Catalunya, a través d’una metodologia de cocreació per dissenyar-ne la implementació efectiva. Per acabar, es persegueix també que pugui servir de model a d’altres administracions, especialment a l’Administració local.

Està previst que la primavera del 2024 se celebrin unes jornades pedagògiques que s’aprofitaran per fer reflexions de fons sobre la capacitació dels servidors públics i el paper de la gestió del coneixement, per ampliar el concepte actual del servidor i el servei públic.

Font: Govern

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.