Més de 5.000 mediacions anuals, amb el suport de la Diputació de Barcelona

0
173

La Diputació de Barcelona garanteix als ciutadans i ciutadanes de la demarcació l’accés gratuït a la mediació en conflictes de convivència, a través dels serveis municipals de mediació, creats i mantinguts amb el suport de la corporació. Aquests serveis han atès el 2017 més de 5.000 casos, dels quals el 62%  són de mediació veïnal. L’experiència ha fet constatar la utilitat de la mediació com a via alternativa per gestionar conflictes de convivència a les ciutats i pobles.
 
El programa de mediació de la Diputació de Barcelona, que ofereix suport tècnic i econòmic als municipis, es va posar en marxa el 2006. Té actualment una dotació d’1,2 milions d’euros anuals i permet la contractació de 100 mediadors i mediadores que treballen en els 46 Serveis municipals de mediació que actualment formen part del programa. Dels més de 5.000 casos de mediació anuals atesos, el 62% són de mediació veïnal, el 16% familiars, el 9,7% d’activitats econòmiques, el 4,5% d’incompliment d’ordenances, el 3% escolars, el 2% espai públic, el 0,9% són relatius al món associatiu, i l’1,4% corresponen a altres tipologies.
 
Posteriorment, l’any 2014 es va crear el Servei itinerant de mediació ciutadana que presta el servei directament des de la Diputació de Barcelona. Aquest servei està dotat d’un equip de mediadors que es desplaça al territori per atendre els conflictes de convivència que sorgeixen en els municipis que no tenen un servei municipal de mediació, per dur a terme accions de sensibilització. Així, tot i que un municipi no tingui servei de mediació propi, els seus ciutadans poden accedir a aquesta eina a través dels seus ajuntaments. Aquest servei itinerant l’any 2017 va atendre 237 casos de mediació i garanteix conjuntament amb el serveis municipals de mediació l’accés a la mediació al voltant de 4.000.000 persones, tota la demarcació de Barcelona, excepte Barcelona ciutat.
 
En l’àmbit veïnal, els conflictes més abundants que atenen els serveis de mediació són relatius a sorolls provocats pels propis veïns, els seus animals domèstics o aparells electrodomèstics; l’ús i neteja dels espais comuns, males olors, gestió de les comunitats de veïns i dificultats de relació i comunicació en genera-.
 
Les relacions diàries que s’estableixen entre les persones que conviuen en un poble o ciutat constitueixen la principal riquesa d’aquella comunitat. No obstant això, la convivència també genera desavinences. Les persones defensen les seves necessitats i interessos i, quan aquests són oposats, poden aparèixer conflictes que cal treballar i transformar en solucions i oportunitats.
 
La mediació és una eina per abordar el conflicte basada en el diàleg, l’escolta i el respecte mutu, amb el suport d’un mediador. Aquest professional acompanya les parts per tal que puguin expressar les seves inquietuds i necessitats i, alhora, puguin entendre les de l’altra part. D’aquesta manera les parts troben solucions en què totes hi surten guanyant. La mediació es basa en entendre el conflicte com una oportunitat de canvi i de millora de la convivència.
 
La mediació ha resultat ser una eina útil com a via alternativa per gestionar conflictes de convivència a les ciutats i pobles. Alhora també cal destacar la important tasca proactiva i preventiva que fan els serveis de mediació mitjançant la difusió i sensibilització de la cultura del diàleg i de la pau en l’àmbit educatiu, en l’associacionisme i a la ciutadania en general.
 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.