Preus de l’energia: la Comissió proposa una intervenció d’emergència al mercat per reduir les factures dels europeus

0
1354

La Comissió proposa una intervenció d’emergència als mercats energètics europeus per fer front a les pujades de preus recents i dramàtiques. La UE s’enfronta als efectes d’un greu desajust entre la demanda i l’oferta d’energia, en gran mesura perquè Rússia està utilitzant els seus recursos energètics com a arma. Per alleujar la pressió creixent que això suposa per a les llars i les empreses europees, la Comissió fa un nou pas per abordar aquest problema proposant mesures excepcionals de reducció de la demanda d’electricitat, que contribuiran a reduir el cost de l’electricitat per als consumidors. i mesures per redistribuir els excedents dingressos del sector energètic als clients finals. Aquestes mesures són la continuació de les que s’havien acordat anteriorment sobre l’ompliment de l’emmagatzematge de gas i la reducció de la demanda de gas per preparar-se de cara al proper hivern. La Comissió també continua treballant per millorar la liquiditat dels operadors del mercat, reduir el preu del gas i reformar la configuració del mercat de lelectricitat a llarg termini.
La primera resposta per fer front als preus elevats és reduir la demanda. Això pot repercutir en els preus de l’electricitat i aconseguir un efecte tranquil·litzador global al mercat. Per centrar-se en les hores més cares de consum delectricitat, quan la generació delectricitat a partir de gas té un impacte significatiu en el preu, la Comissió proposa lobligació de reduir el consum delectricitat en almenys un 5 % durant les hores de preu màxim seleccionades. Se sol·licitarà als Estats membres que identifiquin el 10% de les hores amb el preu més alt previst i redueixin la demanda durant aquestes hores de preu màxim. La Comissió també proposa que els Estats membres es fixin com a objectiu reduir la demanda global d’electricitat en almenys un 10% fins al 31 de març del 2023. Poden triar les mesures adequades per aconseguir aquesta reducció de la demanda, que podrien incloure compensacions econòmiques . Reduint la demanda a les hores de preu màxim s’aconseguiria una reducció del consum de gas d’1,2 milions de metres cúbics durant l’hivern. Augmentar l’eficiència energètica és també un element clau per complir els nostres compromisos climàtics contrets en el marc del Pacte Verd Europeu.

La Comissió també proposa un límit temporal d’ingressos per als productors «inframarginals» d’electricitat, és a dir, tecnologies amb costos més baixos, com les energies renovables, l’energia nuclear i el lignit, que subministren electricitat a la xarxa a un cost inferior al nivell de preus fixat pels productors marginals més cars. Els productors inframarginals han obtingut ingressos excepcionals amb costos operatius relativament estables, ja que les costoses centrals elèctriques de gas han incrementat el preu majorista de l’electricitat que reben. La Comissió proposa fixar el límit màxim dels ingressos inframarginals en 180 EUR/MWh. Això permetrà als productors cobrir els seus costos d’inversió i funcionament sense perjudicar la inversió en noves capacitats, d’acord amb els nostres objectius energètics i climàtics per al 2030 i el 2050. Els ingressos per sobre del límit seran recaptats pels governs dels Estats membres i utilitzats per ajudar els consumidors denergia a reduir les seves factures. S’anima els Estats membres que comercien amb electricitat, en un esperit de solidaritat, a celebrar acords bilaterals per compartir part dels ingressos inframarginals recaptats per l’Estat productor en benefici dels usuaris finals de l’Estat membre amb una baixa producció d’electricitat. Aquests acords se celebraran com a molt tard l’1 de desembre del 2022 quan les importacions netes d’electricitat d’un Estat membre des d’un país veí siguin almenys del 100%.

En tercer lloc, la Comissió també proposa una contribució solidària temporal sobre els beneficis extraordinaris generats per activitats als sectors del petroli, el gas, el carbó i la refineria que no estan coberts pel límit màxim dels ingressos inframarginals. Aquesta contribució temporal mantindria els incentius a la inversió per a la transició ecològica. Seria recaptada pels Estats membres sobre els beneficis del 2022, que superen en més d’un 20% els beneficis mitjans dels tres anys anteriors. Els Estats membres recaptarien els ingressos i els reorientarien als consumidors denergia, en particular les llars vulnerables, les empreses greument afectades i les indústries amb gran consum denergia. Els Estats membres també poden finançar projectes transfronterers d’acord amb els objectius de REPowerEU, o utilitzar part dels ingressos per al finançament comú de mesures de protecció de l’ocupació o de promoció de les inversions en energies renovables i eficiència energètica.

En una nova intervenció a les normes del mercat de l’electricitat, la Comissió també proposa ampliar el Conjunt de Mesures sobre els Preus de l’Energia disponible per ajudar els consumidors. Les propostes autoritzarien per primera vegada preus regulats de l’electricitat per sota del cost i ampliarien els preus regulats per incloure també les petites i mitjanes empreses.

La Comissió, tal com va anunciar la presidenta Von der Leyen dimecres 7 de setembre, també continuarà buscant altres vies per reduir els preus per als consumidors i la indústria a Europa i alleujar la pressió sobre el mercat. La Comissió aprofundirà el seu debat amb els Estats membres sobre les millors maneres de reduir els preus del gas, analitzant també diverses idees sobre topalls de preus i reforçant el paper de la Plataforma Energètica de la UE a l’hora de facilitar acords de preus més baixos amb els proveïdors mitjançant compres conjuntes voluntàries. La Comissió també continuarà treballant en eines per millorar la liquiditat al mercat dels serveis energètics, i revisarà el marc temporal de crisi relatiu a les mesures d’ajuda estatal perquè aquest marc segueixi permetent als Estats membres prestar un suport necessari i proporcionat a l’economia, garantint alhora unes condicions de competència equitatives. Al Consell Extraordinari d’Energia del 9 de setembre, els ministres d’Energia dels Estats membres van donar suport als treballs en curs de la Comissió en aquests àmbits.

Context

La Comissió ha estat abordant la qüestió de l’augment dels preus de l’energia durant l’any passat, i els Estats membres han desplegat a nivell nacional nombroses mesures que la Comissió va proporcionar a través del Conjunt de Mesures sobre els Preus de l’Energia, adoptat a octubre de 2021 i ampliat a la primavera de 2022 amb la Comunicació sobre les intervencions a curt termini al mercat de l’energia i millores a llarg termini en la configuració del mercat de l’electricitat i el pla REPowerEU. La situació del mercat de l’energia ha empitjorat considerablement des que Rússia va envair Ucraïna i va començar a utilitzar els seus recursos energètics com a arma per fer xantatge a Europa, cosa que ha exacerbat una ja difícil situació de subministrament després de la pandèmia de COVID-19. La Comissió ja havia proposat noves obligacions d‟emmagatzematge mínim de gas i objectius de reducció de la demanda per facilitar l‟equilibri entre l‟oferta i la demanda a Europa, i els Estats membres van adoptar ràpidament aquestes propostes abans de l‟estiu.

Atès que Rússia ha continuat manipulant el subministrament de gas, suspenent els lliuraments a Europa per raons injustificades, hi ha hagut més tensió i nerviosisme als mercats. Els preus han continuat augmentant els mesos d’estiu, marcats per condicions meteorològiques extremes causades pel canvi climàtic. En particular, les sequeres i la calor extrema han tingut un impacte en la generació d’electricitat mitjançant energia hidroelèctrica i nuclear, i han reduït encara més el subministrament. Aquesta és la raó per la qual la Comissió, en forma de Reglament del Consell basat en l’article 122 del Tractat, proposa ara una intervenció d’emergència al mercat de l’electricitat, amb instruments europeus comuns per fer front als preus elevats i corregir els desequilibris del sistema entre els proveïdors i els usuaris finals delectricitat, preservant al mateix temps el funcionament general del mercat interior de lenergia i impedint els riscos per a la seguretat del subministrament.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.