Matèries primeres fonamentals: garantir cadenes de subministrament segures i sostenibles per al futur verd i digital de la UE

0
1715

16 de març de 2023

Avui la Comissió proposa un conjunt ampli de mesures per garantir l’accés de la UE a un subministrament segur, diversificat, assequible i sostenible de matèries primeres fonamentals. Les matèries primeres fonamentals són indispensables per a un gran nombre de sectors estratègics, com ara la indústria amb zero emissions netes, la indústria digital i els sectors aeroespacial i de la defensa.

Si bé es preveu que la demanda de matèries primeres fonamentals augmenti dràsticament, Europa depèn en gran mesura de les importacions, sovint de proveïdors quasi monopolístics de països tercers. La UE ha de mitigar els riscos que plantegen aquesta mena de dependències estratègiques per a les seves cadenes de subministrament a fi de reforçar la seva resiliència econòmica, tal com han posat de manifest les escassetats posteriors a la pandèmia de covid-19 i la crisi energètica arran de la invasió russa d’Ucraïna. Aquest fet pot posar en risc els esforços de la UE per complir els seus objectius climàtics i digitals.

El Reglament i la Comunicació sobre matèries primeres fonamentals que s’han adoptat avui aprofiten les fortaleses i les oportunitats del mercat únic i les associacions exteriors de la UE per diversificar i augmentar la resiliència de les cadenes de subministrament de matèries primeres fonamentals de la Unió. La llei de matèries primeres fonamentals també millora la capacitat de la UE de vigilar i mitigar el risc de pertorbacions i reforça la circularitat i la sostenibilitat.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat: «Aquesta llei ens acostarà a les nostres ambicions climàtiques. Millorarà de manera significativa el refinat, el tractament i el reciclatge de les matèries primeres fonamentals aquí, a Europa. Les matèries primeres són essencials per a la fabricació de tecnologies clau per a la nostra transició doble, com ara la generació d’energia eòlica, l’emmagatzematge d’hidrogen o les bateries. I estem reforçant la nostra cooperació amb socis comercials fiables d’arreu del món per reduir l’actual dependència de la UE respecte d’un sol país o d’un petit grup de països. Incrementar la producció de manera sostenible i alhora garantir el màxim grau de diversificació de les cadenes de subministrament a les empreses europees redunda en el nostre interès mutu.»

Juntament amb la reforma del disseny del mercat de l’electricitat i la Llei de la indústria amb zero emissions netes, les mesures que presentem avui sobre matèries primeres fonamentals creen un entorn normatiu propici per a les indústries amb zero emissions netes i la competitivitat de la indústria europea, tal com es va anunciar en el Pla Industrial del Pacte Verd.

Accions a nivell intern

La Llei de matèries primeres fonamentals dotarà la UE de les eines necessàries per assegurar l’accés a un subministrament segur i sostenible de matèries primeres fonamentals, principalment mitjançant les següents accions:

Establir unes prioritats d’actuació clares: a més d’establir una llista actualitzada de matèries primeres fonamentals, la Llei defineix un conjunt de matèries primeres estratègiques que són essencials en tecnologies rellevants per als objectius europeus de transformació verda i digital i per a aplicacions en defensa i indústria espacial, alhora que presenten possibles riscos de subministrament en el futur. El Reglament incorpora al dret de la UE sengles llistes, la de matèries primeres fonamentals i la de les estratègiques. A més, fixa uns criteris clars per a la capacitat interna al llarg de la cadena de subministrament de les matèries primeres estratègiques i per diversificar el subministrament de la UE: 

·        almenys el 10 % del consum anual de la UE per a l’extracció,

·        almenys el 40 % del consum anual de la UE per al tractament,

·        almenys el 15 % del consum anual de la UE per al reciclatge

·        com a màxim el 65 % del consum anual de la UE de cada matèria primera estratègica en qualsevol etapa del procés de tractament d’un mateix país tercer.

Crear cadenes de subministrament de la UE segures i resilients per a les matèries primeres fonamentals: la Llei reduirà la càrrega administrativa i simplificarà els procediments de concessió de permisos dels projectes de matèries primeres fonamentals a la UE. A més, determinats projectes estratègics comptaran amb suport per a l’accés al finançament i amb terminis més curts de concessió de permisos (24 mesos per als permisos d’extracció i 12 mesos per als permisos de tractament i reciclatge). Els estats membres també hauran de desenvolupar programes nacionals per explorar els recursos geològics.

Garantir que la UE pot mitigar els riscos de subministrament: per garantir la resiliència de les cadenes de subministrament, la Llei preveu la vigilància de les cadenes de subministrament de matèries primeres fonamentals i la coordinació entre els estats membres en relació amb l’estoc de les matèries primeres estratègiques. Determinades grans empreses hauran de dur a terme una auditoria de les seves cadenes de subministrament de matèries primeres estratègiques que inclogui una prova de resistència a escala de l’empresa.

Invertir en recerca, innovació i formació: la Comissió reforçarà l’adopció i el desplegament de tecnologies pioneres en matèries primeres fonamentals. A més, la creació d’una associació a gran escala per a les competències en matèries primeres fonamentals i d’una Acadèmia de Matèries Primeres promourà les competències importants per als treballadors de les cadenes de subministrament de matèries primeres fonamentals. En l’àmbit exterior, s’emprarà l’estratègia Global Gateway com a instrument per ajudar els països socis a desenvolupar la seva capacitat d’extracció i tractament, inclòs el desenvolupament de competències.

Protegir el medi ambient amb l’augment de la circularitat i la sostenibilitat de les matèries primeres fonamentals: la millora de la seguretat i de l’assequibilitat del subministrament de matèries primeres fonamentals ha d’anar de bracet amb un esforç més gran per mitigar qualsevol efecte advers, tant dins de la UE com en països tercers, en relació amb els drets laborals, els drets humans i la protecció del medi ambient. Els esforços per millorar el desenvolupament sostenible de les cadenes de valor de les matèries primeres fonamentals també ajudaran a promoure el desenvolupament econòmic en països tercers així com la governança de la sostenibilitat, els drets humans, la resolució de conflictes i l’estabilitat regional.

Els estats membres hauran d’adoptar i aplicar mesures nacionals per millorar la recollida de residus rics en matèries primeres fonamentals i garantir-ne el reciclatge en matèries primeres fonamentals secundàries. Els estats membres i els operadors privats hauran d’investigar el potencial de recuperació de matèries primeres fonamentals dels residus extractius en les activitats mineres actuals però també d’abocadors miners històrics. Els productes que continguin imants permanents hauran de complir els requisits de circularitat i proporcionar informació sobre la reciclabilitat i el contingut reciclat.

Compromís internacional 

Diversificar les importacions de matèries primeres fonamentals de la Unió: la UE no serà mai autosuficient per abastir-se d’aquestes matèries primeres i continuarà depenent de les importacions per al gruix del seu consum. Així, doncs, el comerç internacional és essencial per sostenir la producció mundial i assegurar la diversificació del subministrament. La UE haurà de reforçar el seu compromís a nivell mundial amb socis fiables per tal de desenvolupar i diversificar les inversions, promoure l’estabilitat del comerç internacional i millorar la seguretat jurídica per als inversors. En particular, la UE mirarà d’establir associacions mútuament beneficioses amb mercats emergents i economies en vies de desenvolupament, especialment en el marc de l’estratègia Global Gateway.

La UE intensificarà les accions en matèria comercial, entre altres coses amb la creació d’un Club de les Matèries Primeres Fonamentals per a tots els països que comparteixin els mateixos principis i vulguin reforçar les cadenes de subministrament mundials, enfortir l’Organització Mundial del Comerç (OMC), ampliar la seva xarxa d’acords de facilitació d’inversions sostenibles i d’acords de lliure comerç i fer més pressió perquè s’apliquin les normes per lluitar contra les pràctiques comercials deslleials.

Continuarà desenvolupant associacions estratègiques: la UE col·laborarà amb socis fiables per fomentar-ne el desenvolupament econòmic de manera sostenible a través de la creació de cadenes de valor en els seus països alhora que es promoguin cadenes de valor segures, resilients, assequibles i diversificades per a la UE.

Properes etapes

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea debatran i acordaran la proposta de Reglament abans de la seva adopció i entrada en vigor.

Rerefons 

Aquesta iniciativa comprèn un Reglament i una Comunicació. El Reglament estableix un marc normatiu per ajudar al desenvolupament de la capacitat interna i reforçar la sostenibilitat i la circularitat de les cadenes de subministrament de les matèries primeres fonamentals de la UE. La Comunicació proposa mesures per fomentar la diversificació de les cadenes de subministrament mitjançant noves associacions internacionals mútuament beneficioses. També es posa l’accent a treure el màxim rendiment dels acords comercials de la UE, en plena complementarietat amb l’estratègia Global Gateway.

La presidenta Von der Leyen va anunciar la Llei de matèries primeres fonamentals en el seu discurs sobre l’estat de la Unió de 2022, en què va demanar que s’actués en la dependència de la UE respecte de les importacions de matèries primeres fonamentals diversificant i garantint un subministrament intern i sostenible de matèries primeres fonamentals. Respon a la Declaració de Versalles de 2022 adoptada pel Consell Europeu que exposava la importància estratègica de les matèries primeres fonamentals per garantir l’autonomia estratègica de la Unió i la sobirania europea. També respon a les conclusions de la Conferència sobre el futur d’Europa i a la resolució del Parlament Europeu de novembre del 2021 sobre una estratègia europea per a les matèries primeres fonamentals.

Les mesures es basen en l’avaluació del caràcter fonamental de les matèries primeres de 2023, l’informe de prospectiva sobre tecnologies estratègiques i les mesures iniciades en el marc del Pla d’acció de matèries primeres fonamentals de 2020. La proposta d’avui s’empara en la labor científica del Centre Comú de Recerca (JRC) de la Comissió. Juntament amb l’estudi de prospectiva del JRC, aquest centre també ha reformulat el Sistema d’Informació de Matèries Primeres, que proporciona coneixements sobre matèries primeres, tant primàries (extretes o conreades) com secundàries, per exemple provinents del reciclatge. Aquesta eina proporciona informació sobre matèries concretes, sobre països i també en relació amb diversos sectors i tecnologies, i inclou anàlisis tant per a l’oferta com per a la demanda, actuals i futures. 

La Llei de matèries primeres fonamentals es presenta en paral·lel amb la Llei de la indústria amb zero emissions netes, que pretén incrementar la fabricació de tecnologies clau neutres en carboni o «zero netes» a la UE per garantir cadenes de subministrament segures, sostenibles i competitives per a l’energia neta amb vista a assolir els objectius de la UE en matèria de clima i energia.

Més informació 

Reglament europeu de matèries primeres fonamentals

Comunicació

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Infografia: les matèries primeres fonamentals i el comerç

Infografia: mesures relatives a quatre matèries primeres fonamentals

Sistema d’Informació de les Matèries Primeres

Informe de prospectiva del Centre Comú de Recerca

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.