Foto 2.

BARCELONA  • Barcelonès

Acord per a la conservació dels ecosistemes aquàtics de Sebes, Flix i Riba-roja

0
1600

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i el Grup de Natura Freixe (GNF) signen un protocol de col·laboració en matèria de custòdia fluvial per a la conservació i millora ambiental de l’àmbit fluvial de la reserva natural de Sebes i els meandres de Flix i Riba-roja

El protocol és per a un període de quatre anys, prorrogables, i preveu actuacions conjuntes de sensibilització, participació i voluntariat per a la conservació d’aquests ecosistemes fluvials prioritaris per la seva funció com a refugi de fauna i corredor ecològic

Aquest acord és fruit dels treballs que s’han dut a terme en els darrers cinc anys a través dels tres organismes implicats

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i el Grup de Natura Freixe (GNF) han signat un protocol de col·laboració per a establir el marc general per a la realització d’actuacions en l’àmbit de la custòdia fluvial orientades a la conservació i millora ambiental dels ecosistemes fluvials i de ribera de la reserva natural de Sebes i els meandres de Flix i Riba-roja.

L’acord és per a un període de quatre anys, prorrogables a quatre anys addicionals, i preveu actuacions conjuntes d’anàlisi i monitorització de la qualitat d’aquests ecosistemes i de sensibilització, participació i voluntariat per a la conservació d’aquests ecosistemes fluvials prioritaris per a la seva funció com a refugi de fauna i corredor ecològic i pels seus valors paisatgístics i geomorfològics, així com per a les espècies vegetals i de fauna que hi són presents.

La Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix és un espai natural que es troba protegit i se situa en zona de domini públic hidràulic del riu Ebre, així com les seves zones de servitud i policia, estant part dels seus terrenys en finques de propietat privada. Consta de les següents figures de protecció:

  • Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), codi EBX Ribera d’Ebre a Flix.
  • Reserva Natural de Fauna Salvatge de la ribera d’Ebre a Flix.
  • Xarxa Natura 2000 (LIC + ZEPA), codi ES5140010, Riberes i illes de l’Ebre.
  • Sebes i meandre de Riba-roja d’Ebre, codi 19003008, inventari de Zones Humides de Catalunya.

Aquest àmbit forma part d’un sistema de dues zones humides diferents (Sebes i els meandres de Riba-roja i Flix) que comprenen les riberes del riu Ebre entre Riba-roja d’Ebre i Flix i destaca per la seva extensió, pel bon estat de conservació de les comunitats vegetals i l’elevada diversitat de la fauna associada.

L’espai conserva una bona mostra de la vegetació de ribera i d’aiguamoll del curs baix del riu Ebre, amb unitats molt ben representades. De fet, es troben més de 150 espècies vegetals pròpies de la vegetació hidrofítica, helofítica i de bosc de ribera.

L’espai del meandre de Flix es troba aigües avall de l’embassament de la població i s’estén al llarg dels gairebé 5 quilòmetres d’aquesta estreta corba que forma l’Ebre. La part declarada com a reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el Castell de Flix i bona part dels marges i trams de riu. A causa de la regulació del cabal, funciona la major part de l’any gairebé com un meandre abandonat, amb poca profunditat d’aigua i poc cabal circulant.

Les parts, que han treballat en el desenvolupament d’aquest protocol durant cinc anys, consensuaran el Programa d’acció i col·laboraran per garantir la convivència harmoniosa dels diferents usuaris del riu.

El Grup de Natura Freixe (GNF) en el marc de la col·laboració i d’impuls de programes d’actuació conjunta per a la defensa el domini públic hidràulic, presentarà propostes de millora per a minimitzar els impactes ambientals per a la fauna aquàtica, així com propostes de millora de l’ecosistema fluvial en el seu conjunt (restauració de bosc de ribera, instal·lació de refugis per a fauna, adequació de punts d’aigua per a amfibis, etc.) i durà a terme el seguiment i manteniment de les actuacions de restauració que s’acordin, d’espècies lligades a l’ecosistema fluvial i altres paràmetres que puguin servir com a indicadors per avaluar la qualitat de l’ecosistema i els possibles efectes de les actuacions de millora que s’emprengui. Així mateix impulsarà actuacions de sensibilització, participació i voluntariat per difondre els valors d’aquests espais protegits entre la població local.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.