Diàlegs alcaldes.eu – Ciutadania digital i administració eficient: causa o conseqüència de la transformació digital?

0
113

Accés directe des d’aquest enllaç

28 de setembre de 2020

9.30 hores
WEBINAR – Plataforma Livestorm 
(accés directe des d’enllaç)

Ponents confirmats:
  • Sra. Joana Barbany, Directora General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya
  • Sr. Andreu Francisco, Director General de Localret i exalcalde d’Alella 
  • Sra. Núria Salan, professora de la UPC i Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia
En els darrers anys, l’Administració ha avançat molt en el camí cap a la transformació digital. La gran majoria dels procediments interns i externs, antigament molt farragosos, ja es produeixen de manera telemàtica. Això ha comportat nombrosos avantatges: l’agilitat, la ubiqüitat, la sincronia, l’eficiència i, per què no, un considerable estalvi en ús del paper i d’hores gastades per part de tècnics i ciutadans.

La transformació ha tingut especialment èxit en les grans ciutats del país, on les administracions locals ja disposen de les infraestructures materials necessàries, del talent professional i dels recursos econòmics. També ha facilitat el que un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes puguin resoldre els seus tràmits municipals a través del telèfon mòbil, les tauletes i l’ordinador de casa.

Alcaldes.eu ha entrevistat molts alcaldes i alcaldesses de municipis petits, en àmbits rurals o de muntanya. Preguntats sobre la digitalització, ens diuen que, malgrat voldrien acollir-se als beneficis, sovint no disposen ni del més bàsic: una bona connexió a internet, uns dispositius adequats o bé professionals competents en les eines ofimàtiques. Amb el rerefons del Pla de Desplegament de la Xarxa de Fibra Òptica per tot el país, promogut per la Generalitat, podem dir que l’administració local està preparada per assumir una transformació digital plenament eficaç? Quins problemes pot presentar el canvi en les localitats més petites?

Addicionalment, trobem que la població està sotmesa a algunes bretxes que poden alentir la transformació. D’una banda, la població d’edat més avançada, està habituada al contacte personal i compta amb menys competències digitals. Ja sigui al camp o la ciutat, prefereix fer tràmits en les oficines abans de connectar-se a una app per resoldre problemes. De l’altra, tenim la bretxa de gènere. En aquest sentit, els programes endegats per la Direcció General de Societat Digital en aquesta matèria, així com de Ciutadania Digital, Capacitació i Talent, Emprenedoria i Innovació Social, a més de Bretxa de Gènere, ajuden a combatre els desequilibris. En resum, està preparada tota la ciutadania per relacionar-se amb l’administració de manera digital? Quines resistències al canvi es detecten i què s’hi està fent, per resoldre-les?

Certament, l’impacte de la pandèmia de COVID-19 i les mesures de distanciament social recomanades estan suposant un canvi d’hàbits molt important en molts sentits. Del treball hem passat al teletreball. De l’escola, a la formació a distància. Serà també l’oportunitat definitiva per digitalitzar la relació entre l’administració i els administrats? Què s’hi guanyarà? Què s’hi pot perdre?

Acompanyats de la Directora General de Societat Digital de la Generalitat, Sra. Joana Barbany, i d’alcaldes i experts, aquest debat vol posar el focus en la manera en què Catalunya està avançant cap a una ciutadania completament digital, preparada no només per reeixir en el futur, sinó per prevaldre en el present.

Objectiu
Aquest diàleg posarà l’atenció als progressos i reptes que es plantegen en el camí cap a la digitalització de l’administració pública i la seva relació amb la ciutadania. El marc temporal de la pandèmia de COVID-19, i el creixement de l’economia digital arreu del món, seran punts a tenir en compte per part de les administracions competents.


 


Està preparada l’administració local catalana per assolir la completa digitalització de la seva relació en la ciutadania? Quins impulsors i quines resistències hi ha?

—————————————————————

Quins problemes presenta la transformació en les localitats més petites, allunyades o envellides del país?

—————————————————————

De quina manera la ciutadania està emprant ja les noves tecnologies per relacionar-se amb l’administració?

—————————————————————


Quins esforços esta fent la Direcció General de Societat Digital de la Generalitat en aquest sentit? Què estan fent municipis i administracions supramunicipals?

—————————————————————

Quins costos i beneficis comportarà aquest canvi?


FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.