Diàlegs alcaldes.eu – Els municipis i els fons europeus: visió única o futur fragmentat?

0
195

Accés directe des d’aquest enllaç

9 d’abril de 2021

9.30 hores
WEBINAR (Plataforma Livestorm)
(accés directe des d’enllaç)

Ponents

Sr. Miquel Puig
President del Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU

Il·lm. Sr. Lluís Soler
President de l’ACM i alcalde de Deltebre

Il·lm. Sr. Àlex Garrido
Vicepresident de la FMC i alcalde de Manlleu

Persona de contacte: Sílvia Sànchez
ssanchez@alcaldes.eu
Tel: 93 339 08 12

Per pal·liar les conseqüències de la COVID, la Unió Europea va llançar els fons Next Generation. És una de les iniciatives de recuperació econòmica més importants de la història europea, que atorgarà fins a 72.000 milions d’euros a l’Estat espanyol, entre 2021 i 2023.

Una quantitat important d’aquests diners es gestionaran en l’àmbit autonòmic. En el cas català, s’ha sabut que la Generalitat ha seleccionat 27 iniciatives, d’entre les 542 presentades, que s’orienten a la transformació de diversos sectors i activitats econòmiques.

Els projectes incideixen en qüestions cabdals com, per exemple, la descarbonització, la definició d’un nou model turístic, la nova gestió sanitària, la reducció del consum energètic, la digitalització o la consolidació d’un ecosistema de startups. Aquestes iniciatives ajudaran a construir una economia més eficient, sostenible i justa per a les generacions presents i futures.

Des del primer moment, els municipis catalans van reclamar protagonisme en la gestió dels fons europeus. Ells són els que més bé coneixen la realitat del territori i les necessitats de la ciutadania. Finalment, dels 27 projectes seleccionats, molts compten amb una participació directa d’ajuntaments catalans i de les associacions municipalistes, com l’ACM i la FMC. Quins beneficis esperen generar amb aquests projectes? Com contribuiran a la recuperació del país, més enllà de la recuperació local?

En paral·lel, també hi ha hagut ajuntaments que han aprovat mocions per demanar, directament a l’Estat, assignacions sobre aquests fons europeus. Per quin motiu ho han fet? En quina situació es troben les seves reivindicacions?

Rebre els diners d’Europa és una molt bona notícia. Però alguns experts adverteixen del risc d’acabar fraccionant-los en projectes dispersos, mancats d’una visió transformadora del país. Com es pot garantir que es generaran els resultats desitjats? I quin paper jugaran els municipis en fer que aquests projectes actualitzin l’economia catalana?

Objectiu

El col·loqui ajudarà a identificar el paper que jugaran els municipis i ajuntaments catalans en una de les iniciatives de recuperació econòmica més importants de tota la història: els Fons Next Generation. Com sempre, es plantejaran idees, experiències i projectes en un sentit propositiu, esperant que puguin servir d’inspiració a alcaldes, alcaldesses i persones properes a la gestió municipal.

  • Quins són els beneficis que aportaran els projectes finalment escollits per rebre els fons Next Generation a Catalunya?
  • Com contribuiran a la recuperació econòmica del país, més enllà de la recuperació local?
  • Quin ha estat el grau de participació dels municipis catalans i les associacions municipalistes en la seva definició i elecció?
  • Per què alguns municipis han aprovat mocions per demanar a l’Estat major participació en la gestió dels fons?
  • Com es pot garantir que els projectes generaran els resultats desitjats?
  • Quin paper jugaran els municipis en fer que aquests projectes actualitzin, realment, l’economia catalana?

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.