La Comissió posa en marxa missions de la UE per a fer front a grans reptes

0
518

La Comissió ha posat en marxa cinc noves missions de la UE, una forma nova i innovadora de treballar junts i millorar la vida de les persones a Europa i fora d’ella. Les missions de la UE tenen per objecte fer front a grans reptes en matèria de salut, clima i medi ambient, i aconseguir objectius ambiciosos i inspiradors en aquests àmbits.

Com a novetat d’Horitzó Europa, a més de concepte original en la política de la UE, que reuneix diversos serveis de la Comissió sota l’autoritat de nou membres del Col·legi, les missions donaran suport a la recerca per a complir les principals prioritats de la Comissió i trobar respostes a alguns dels majors reptes als quals ens enfrontem avui dia: la lluita contra el càncer, l’adaptació al canvi climàtic, la protecció de l’oceà, les mars i les aigües, la vida en unes ciutats més ecològiques i la necessitat de garantir un sòl sa i uns aliments saludables. Es tracta d’una nova eina que inclou un conjunt d’accions, com a projectes de recerca i innovació, mesures d’actuació i iniciatives legislatives, per a aconseguir objectius concrets amb un gran impacte social i dins d’un termini especificat. Cinc missions tractaran d’aportar solucions als principals reptes mundials d’aquí a 2030:

  • Adaptació al canvi climàtic: fer costat almenys a 150 regions i comunitats europees perquè siguin resistents al canvi climàtic d’aquí a 2030.
  • Càncer: treballar amb el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer per a millorar la vida de més de tres milions de persones d’aquí a 2030 mitjançant la prevenció, la cura i solucions per a viure més i millor.
  • Restaurar el nostre oceà i les nostres aigües d’aquí a 2030.
  • Comptar amb cent ciutats intel·ligents i climàticament neutres d’aquí a 2030.
  • Un pacte sobre el sòl per a Europa: cent «laboratoris vivents» i «fars» per a liderar la transició cap a uns sòls sans d’aquí a 2030.

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a una Europa Adaptada a l’Era Digital, ha declarat: «Avui hem posat en marxa cinc noves missions. Una missió és una eina nova i innovadora, una nova manera de treballar junts en el marc d’Horitzó Europa. Representa també un concepte original en la política de la UE. Les missions són compromisos per a resoldre alguns dels majors reptes als quals ens enfrontem avui dia: la lluita contra el càncer, l’adaptació al canvi climàtic, la protecció de l’oceà, les mars i les aigües, la vida en unes ciutats més ecològiques i la necessitat de garantir un sòl sa i uns aliments saludables. Es tracta d’un conjunt d’accions (projectes de recerca i innovació, mesures polítiques i iniciatives legislatives, participació ciutadana) per a aconseguir objectius concrets amb un gran impacte social. Volem aportar solucions als principals reptes mundials d’aquí a 2030!»

Per part seva, Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha declarat: «La resposta a la pandèmia de coronavirus ha demostrat que només podem fer front als nostres majors problemes amb un esforç col·lectiu arrelat en la recerca i la innovació. Aquest és també el punt de partida de les audaces i ambicioses missions de la UE. Mobilitzaran l’enorme potencial de la UE i propiciaran instruments i polítiques per a aconseguir objectius importants. I tot això juntament amb els ciutadans, que són partícips des del principi fins al final».

Amb la seva Comunicació sobre les missions de la UE adoptada avui, la Comissió els dóna llum verda, després de l’aprovació dels plans individuals de les missions aquest estiu.

Missions de la UE en Horitzó Europa i més enllà

Les missions són un nou enfocament col·laboratiu per a fer front a alguns dels principals reptes del nostre temps. Confereixen un mandat per a aconseguir objectius específics en un termini determinat. També generaran impacte en atorgar un nou paper a la recerca i la innovació, al costat de noves formes de governança i col·laboració, així com una nova manera de col·laborar amb els ciutadans, inclosos els joves.

Per exemple, la missió sobre l’adaptació al canvi climàtic té previst consignar 100 milions d’euros per a demostracions a gran escala destinades a abordar grans riscos provocats pel clima, com les inundacions, que s’ajustin a les circumstàncies locals. La missió sobre el càncer té previst crear un nou model de governança conjunta per a garantir una integració sistemàtica i eficaç de la recerca, la innovació i els avanços en les polítiques sobre el càncer a Europa. La missió sobre el nostre oceà i les nostres aigües crearà una xarxa de fars en la mar i en les conques fluvials per a dur a terme la missió i ampliar les xarxes de zones marines protegides. En la missió sobre ciutats intel·ligents i climàticament neutres, les ciutats seleccionades implicaran els seus ciutadans en l’elaboració de «Contractes de ciutat pel clima» per a contribuir a aconseguir la neutralitat climàtica d’aquí a 2030. Amb la missió sobre el pacte pel sòl s’animarà als ciutadans a participar en iniciatives científiques ciutadanes per a millorar col·lectivament la salut del sòl.

L’execució de les missions, arrelades en Horitzó Europa, anirà molt més allà de la recerca i la innovació per a desenvolupar noves solucions i millorar la vida dels europeus. La seva novetat i valor afegit consisteixen a funcionar com una cartera d’accions que consta de diferents instruments, models de negoci i inversions públiques i privades a escala local, regional nacional i de la UE. Perquè les missions tinguin èxit, serà fonamental que comptin amb el suport d’altres programes europeus i nacionals. Cada missió tindrà un calendari i un pressupost específics adaptats al seu repte i al seu pla d’execució.

Les missions de la UE connecten directament amb els ciutadans, implicant-los en el seu disseny, aplicació i seguiment. Els Estats membres, les regions i un ampli ventall de parts interessades dels sectors públic i privat participaran per a ajudar a garantir resultats duradors per a tots els ciutadans de la UE.

Les missions donaran suport a les prioritats de la Comissió, com el Pacte Verd Europeu, Una Europa Adaptada a l’Era Digital, el Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, Una Economia al Servei de les Persones i la Nova Bauhaus Europea. Per exemple, la missió sobre el clima ja és un element concret de la nova estratègia d’adaptació al canvi climàtic, així com la missió sobre el càncer ho és del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, i la missió sobre el sòl és una iniciativa emblemàtica de la visió a llarg termini per a les zones rurals de la UE.

La Comissió va publicar un Eurobaròmetre especial sobre ciència i tecnologia el 23 de setembre. Els resultats de l’enquesta a escala de la UE demostren el suport popular a la ciència i la innovació per a trobar solucions als reptes determinats per les missions. Per exemple, els europeus consideren majoritàriament que la salut i l’energia verda són els àmbits en els quals la ciència i la innovació tindran un efecte positiu per a les seves vides durant els pròxims vint anys.

Pròxims passos

Avui, les missions de la UE estan iniciant la seva fase d’aplicació completa. El primer programa de treball d’Horitzó Europa per a 2021-2022, publicat el 16 de juny, inclou un conjunt d’accions que estableixen les bases per a la seva aplicació. S’actualitzarà amb una agenda completa de recerca i innovació abans que conclogui l’any. Paral·lelament, les missions col·laboraran amb les regions, ciutats i organitzacions participants, així com amb els ciutadans dels Estats membres.

Context

Sobre la base de les propostes que els principals experts dels comitès de missions van transmetre a la Comissió al setembre de 2020, es van determinar cinc missions en el Pla Estratègic d’Horitzó Europa. Horitzó Europa proporciona finançament inicial per a missions de fins a 1 900 milions d’euros d’aquí a 2023. A l’octubre de 2020, la Comissió va validar les cinc missions proposades. Van entrar en una fase preparatòria per a desenvolupar cinc plans d’execució detallats que incloïen els objectius, la lògica d’intervenció i els indicadors per a mesurar el rendiment. La Comissió va avaluar aquests plans conformement a criteris específics.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.