29.8.19 – LLEIDA • Segrià

La Paeria obre la convocatòria de subvencions d’Educació amb una dotació de 85.000 euros

0
96

Hi ha dues convocatòries: per a projectes de promoció de l’educació i per al foment de la participació en activitats extraescolars per afavorir l’èxit escolar. El termini per presentar sol·licituds acaba el 27 de setembre

També hi ha les ajudes del Pla Educatiu d’Entorn per a escoles i famílies o per a projectes específics
 
L’Ajuntament de Lleida ha obert les convocatòries de subvencions de la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes amb subvencions per a projectes de promoció de l’educació i subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per afavorir l’èxit escolar. L’import total de les dues convocatòries és de 85.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 27 de setembre.
 
Una de les prioritats de la Paeria és donar suport a la tasca de les entitats que treballen en l’àmbit educatiu i potenciar una xarxa ciutadana participativa, solidaria i compromesa d’acord als objectius de la Regidoria d’Educació i que generi serveis de qualitat per a la ciutadania.
 
Les diferents convocatòries es regeixen segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions -a més de regir-se per les bases específiques de cada convocatòria-.
 
Les línies subvencionadores per a projectes de promoció de l’educació són:
 
– Línia 17. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS) dels centres públics i concertats d’Educació Infantil i Primària de la ciutat de Lleida.
 
– Línia 18. Convenis amb centres educatius de la ciutat de Lleida.
 
– Línia 19. Subvenció per a centres educatius i entitats l’àmbit d’actuació dels quals sigui l’educació a la ciutat de Lleida.
 
– Línia 20. Suport a activitats educatives.
 
– Línia 21. Ajuts a projectes de promoció de la infància.
 
La convocatòria de subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d’afavorir l’èxit escolar són per al curs 2019-2020.
 
 
Pla Educatiu d’Entorn. Catàleg d’actuacions per al curs 2019-2020
 
El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la societat, que es desenvolupa amb el Departament d’Ensenyament i la Federació de Municipis de Catalunya. Les actuacions s’agrupen en dues línies: per a escolars i famílies, amb la proposta d’activitats subvencionades -com casals d’estiu o tallers de reforç escolar d’estiu- i per a projectes específics.
 
 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.