Barcelona • Barcelonès

MOCIÓ DE L’ACM I LA FMC SOBRE EL FINANÇAMENT DELS ENS LOCALS 

0
3413

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis hem elaborat una moció conjunta per reclamar un nou finançament local, que s’ha fet arribar als ajuntaments per si la volen aprovar als respectius plens municipals

Els governs locals hem acumulat en una dècada una legislació lesiva contra l‘autonomia local, un augment del preu de les matèries primeres i un increment del cost dels serveis i inversions que es donen o s’impulsen des dels ens locals. Aquestes circumstàncies han posat a prova la solidesa del sistema de finançament dels ens locals, constatant que s’ha agreujat la situació, que ja era prou precària, de manca de recursos, d’atribució continuada d’obligacions sense finançament, d’assumpció del principal esforç en el compliment de les mesures per reduir l’endeutament públic, etc.

Per tot això, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis han consensuat una moció (que us adjuntem) en la que, entre d’altres, instem el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera; impulsar una taula de negociació amb la Generalitat, per una banda, i amb el Govern de l’Estat per una altra, i les entitats municipalistes més representatives per establir les bases del nou finançament local; habilitar de manera conjuntural un repartiment més equitatiu dels tributs i els ingressos de l’Estat i que la participació dels ens locals es correspongui amb les seves competències; instar el Govern de l’Estat a impulsar conjuntament amb els diferents territoris de l’Estat un nou sistema de finançament just i equilibrat que acabi amb el dèficit fiscal o es creï un topall màxim de solidaritat envers l’Estat seguint els models més avançats d’Europa; instar el Govern de l’Estat a derogar la LRSAL; i instar el Govern de la Generalitat que constitueixi una comissió amb les entitats municipalistes més representatives per treballar conjuntament els continguts de l’avantprojecte de Llei de governs i finances locals de Catalunya.

Font: FMC i ACM

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.