2.11.20 – BARCELONA • Barcelonès

Moció per reclamar un paper actiu dels municipis en l’assignació i gestió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU

0
121

La Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social que vivim, arran de la pandèmia de la COVID19, amb el paquet pressupostari més gran mai finançat fins al moment; notícia que celebrem perquè s’allunya de respostes del passat i aborda una solució global, solidària i compartida per part de tots els estats membres de la UE

La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat única de transformació del nostre país, de la qual els Ajuntaments no en volem ni podem ser aliens. En aquest sentit, l’FMC ha elaborat una moció per tal que sigui aprovada pels plens dels ajuntaments

Estem convençuts que no serà possible una recuperació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i més capacitat financera. Per això, davant la mobilització més gran de recursos portada a terme per la UE, la Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una moció en el sentit de sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les comunitats i ciutats autònomes; i una assignació directa dels Fons Europeus assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la tutela de les Comunitats Autònomes.
La moció també insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis; i, en relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que gestionaran directament les comunitats autònomes, la moció reclama al Govern de la Generalitat la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.
La moció ha estat enviada als ajuntaments per tal que, si ho consideren oportú, l’aprovin ens els respectius plens.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.