Preus de l’energia: la Comissió presenta un conjunt de mesures per fer front a la situació excepcional i les seves repercussions

0
578

La Comissió ha adoptat aquest dimecres una Comunicació sobre els preus de l’energia, per tal de fer front a la pujada excepcional dels preus mundials de l’energia, que es preveu que duri tot l’hivern, i prestar ajuda a les empreses i els ciutadans de Europa. La Comunicació abasta un conjunt de mesures que la UE i els seus Estats membres poden adoptar per fer front a l’impacte immediat de les pujades actuals de preus i seguir reforçant la resiliència enfront de futures pertorbacions. Les mesures nacionals a curt termini comprenen un suport urgent a la renda de les llars, ajudes estatals a les empreses i reduccions fiscals específiques. La Comissió també donarà suport a les inversions en energies renovables i eficiència energètica; estudiarà possibles mesures en matèria d’emmagatzematge d’energia i compra de reserves de gas; i examinarà l’actual configuració del mercat de l’electricitat.

Al presentar aquest conjunt de mesures, Kadri Simson, comissària d’Energia de la UE, ha declarat el següent: «La pujada dels preus mundials de l’energia és un greu motiu de preocupació per a la UE. A mesura que sortim de la pandèmia i iniciem la nostra recuperació econòmica, és important protegir els consumidors vulnerables i donar suport a les empreses europees. La Comissió està ajudant els Estats membres a adoptar mesures immediates per reduir l’impacte a les llars i les empreses aquest hivern. Al mateix temps, vam indicar altres mesures a mig termini per vetllar perquè el nostre sistema energètic sigui més resilient i flexible per resistir qualsevol volatilitat futura durant la transició. La situació actual és excepcional i el mercat interior de l’energia ens ha funcionat bé durant els vint últims anys. No obstant això, hem de tenir la seguretat que seguirà fent-ho en el futur, al temps que complim el Pacte Verd Europeu, vam impulsar la nostra independència energètica i assolim els nostres objectius climàtics».

Un conjunt de mesures a curt i mig termini

L’actual pujada de preus exigeix una resposta ràpida i coordinada. El marc jurídic vigent permet a la UE i als seus Estats membres adoptar mesures per fer front als efectes immediats en els consumidors i la indústria.

S’ha de donar prioritat a mesures específiques que puguin pal·liar ràpidament l’impacte de les pujades de preus per als grups vulnerables i les petites empreses. Aquestes mesures han de ser fàcilment ajustables a la primavera, quan s’espera que la situació s’estabilitzi. No hem de pertorbar la nostra transició a llarg termini ni les inversions en fonts d’energia més netes.

Mesures immediates per protegir els consumidors i a les empreses:

 • Proporcionar suport d’emergència als ingressos dels consumidors en situació de pobresa energètica, per exemple, mitjançant vals o pagaments parcials de factures, que es poden finançar amb càrrec als ingressos del RCDE UE.
 • Autoritzar ajornaments temporals de pagament de factures.
 • Establir salvaguardes per evitar els talls de subministrament de la xarxa.
 • Preveure reduccions temporals i selectives dels tipus impositius per a les llars vulnerables.
 • Donar ajuda a empreses o indústries, de conformitat amb les normes sobre ajudes estatals de la UE.
 • Intensificar els contactes internacionals en matèria d’energia per garantir la transparència, la liquiditat i la flexibilitat dels mercats internacionals.
 • Investigar els possibles comportaments anticompetitius en el mercat de l’energia i demanar a l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM) que segueixi millorant el seguiment de l’evolució del mercat del carboni.
 • Facilitar un accés més ampli als acords de compra d’energia renovable i donar-los suport amb mesures d’acompanyament.

La transició cap a una energia neta és la millor assegurança contra futures pertorbacions de preus i ha de accelerar-se. La UE seguirà fomentant un sistema energètic eficient amb una alta proporció d’energies renovables. Mentre que les energies renovables més barates tenen un paper cada vegada més important en el subministrament de la xarxa elèctrica i en la fixació del preu, segueixen sent necessàries altres fonts d’energia, inclòs el gas, en èpoques de més demanda. D’acord amb l’actual configuració de mercat, el gas segueix fixant el preu global de l’electricitat quan s’utilitza, ja que tots els productors reben el mateix preu pel mateix producte quan entra a la xarxa: l’electricitat. Hi ha un consens general sobre el fet que l’actual model de fixació de preus segueix sent el més eficient, però cal una anàlisi més profunda. La crisi també ha posat de relleu la importància de l’emmagatzematge per al funcionament del mercat de gas de la UE. En l’actualitat, la UE té capacitat d’emmagatzematge per al voltant del 20% del seu consum anual de gas, però no tots els Estats membres tenen instal·lacions o obligacions d’emmagatzematge.

Mesures a mig termini per a un sistema energètic descarbonitzat i resilient:

 • Intensificar les inversions en energies renovables, renovacions i eficiència energètica, i accelerar les subhastes d’energies renovables i els processos d’autorització.
 • Fomentar la capacitat general d’emmagatzematge d’energia per donar suport a la evolució de la quota d’energies renovables, també de les bateries i l’hidrogen.
 • Demanar als reguladors europeus (ACER) que estudiïn els avantatges i els inconvenients de l’actual configuració del mercat de l’electricitat i proposin recomanacions a la Comissió quan sigui procedent.
 • Considerar la revisió de la normativa sobre seguretat del subministrament per garantir un ús i un funcionament millors de l’emmagatzematge de gas a Europa.
 • Estudiar les possibles avantatges de la compra conjunta voluntària de reserves de gas per part dels Estats membres.
 • Crear nous grups regionals transfronterers de risc en matèria de gas per analitzar els riscos i assessorar els Estats membres sobre la formulació dels seus plans d’acció nacionals de prevenció i emergència.
 • Impulsar el paper dels consumidors en el mercat de l’energia, empoderándolos per triar i canviar de proveïdor, generar la seva pròpia electricitat i unir-se a comunitats d’energia.

Les mesures d’aquest conjunt contribuiran a donar una resposta oportuna als actuals pics dels preus de l’energia, que són conseqüència d’una situació mundial excepcional. També contribuiran a una transició energètica assequible, justa i sostenible per a Europa i a una major independència energètica. Les inversions en energies renovables i eficiència energètica no només reduiran la dependència dels combustibles fòssils importats, sinó que també facilitaran preus a l’engròs de l’energia més assequibles i més resistents a les restriccions de subministrament mundials. La transició cap a una energia neta és la millor assegurança contra pertorbacions de preus com aquesta en el futur, i ha d’accelerar-se, també pel bé de l’clima.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.