Publicació del Quadre de Classificació per a la Documentació Municipal (QdCM)

0
73

Ja es troba a la disposició de tots els ajuntaments, que així ho desitgin, la versió definitiva del model de quadre de classificació per que el puguin consultar, adoptar i aplicar a partir d’ara

 
Ens plau comunicar-vos que ja podeu accedir a la primera versió del model QdCM.
 
 
Els documents que formen part del model es presenten en els mateixos formats que es van fer servir en la consulta pública (pdf, xls i csv). Us avisem que, respecte a l’etapa d’obertura a l’opinió pública, s’han modificat els codis tant del quadre de classificació com del catàleg de processos/sèries. Aquest fet respon a les modificacions que es deriven de les aportacions fetes pel col·lectiu professional d’arxivers.
 
Com ja sabeu el catàleg és un instrument obert i dinàmic que s’anirà completant gràcies a les vostres aportacions i també a través del Grup permanent del QdCM. Per poder recollir els suggeriments, dubtes o comentaris sobre el model QdCM, posem a la vostra disposició un formulari específic elaborat per a tal fi i que s’haurà d’enviar a la bústia específica qdcm.cultura@gencat.cat.
 
Volem traslladar el nostre agraïment a totes les persones que han fet possible la creació d’aquest model, als membres del grup de treball i, en especial al grup permanent, que continuarà la seva tasca amb el manteniment del model, als tècnics de la CNAATD per la seva implicació en la revisió de l’associació de TAAD i tots els professionals que han participat en la consulta pública, gràcies a les seves aportacions hem aconseguit millorar la nostra proposta inicial.
 
Us informem que tots els ajuntaments o altres organismes municipals que vulguin adoptar el model poden emplenar el ‘Comunicat d’adhesió’ amb l’objectiu de crear un directori amb institucions que l’estan aplicant de manera els que puguem enviar notes informatives sobre actualitzacions i altra informació d’interès del model i per facilitar la creació, en un futur, d’una comunitat d’intercanvi d’experiències, així com per disposar d’indicadors sobre el grau d’adopció del model. Aquest formulari s’haurà de remetre a la bústia específica del model QdCM (qdcm.cultura@gencat.cat)
 
En el marc d’aquest projecte, es preveuen dues línies d’actuació futures. La primera, de caràcter més formal i tècnic, contempla la preparació des de la DGABMP d’unes jornades de presentació del model adreçades al col·lectiu d’arxivers i  a la resta d’actors vinculats amb el món local. El seu objectiu és poder explicar la importància del quadre de classificació, sobretot amb el canvi de paradigma que representa l’administració electrònica i les noves necessitats derivades de la normativa sobre transparència. La segona línia d’actuació se centra en completar el model, es preveu  per exemple, poder incloure els ítems de transparència del CAOC i així donar resposta a la llei de transparència pel que fa a la publicitat activa de la informació pública.
 
Per últim, comentar-vos que, tot i que es preveia poder fer la consulta pública força abans de les vacances d’estiu, finalment, es va haver de fixar el termini entre el 26 de juliol i la setmana del 12 de setembre (es va prorrogar) per una sèrie de condicionants, entre els quals la mateixa complexitat del projecte. Això juntament amb el fet que el model definitiu ha d’estar publicat abans de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per poder-lo aplicar (aquest mes d’octubre), va provocar que és limités el dia de la seva finalització. Lamentem les molèsties que aquest fet hagi pogut ocasionar.
 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.