Reducció de la contaminació a les aigües subterrànies i superficials de la UE

0
4219

Una llista de seguiment que conté substàncies de preocupació emergent per controlar millor la contaminació
Els valors de llindar han de ser deu vegades més baixos per a les aigües subterrànies que per a les aigües superficials
Els productors que venen productes que contenen substàncies químiques contaminants haurien d’ajudar a finançar el seguiment

Els eurodiputats de la Comissió de Medi Ambient van adoptar la seva posició sobre la protecció de les aigües subterrànies i superficials de la contaminació i la millora dels estàndards de qualitat de l’aigua.

La nova llei, sobre la qual els eurodiputats van adoptar la seva posició amb 69 vots a favor, quatre en contra i 15 abstencions, revisa la Directiva marc de l’aigua, la Directiva d’aigües subterrànies i la Directiva d’estàndards de qualitat ambiental (Directiva d’aigües superficials). L’objectiu de les revisions és protegir millor la salut humana i els ecosistemes naturals dels contaminants.

Control més estricte de les substàncies

Els eurodiputats proposen que la “llista de control” -que conté substàncies o grups de substàncies on hi ha una indicació que representen un risc significatiu per a la salut humana i el medi ambient- no s’hagi de limitar a un màxim de substàncies tal com proposa la Comissió. Segons diuen, aquesta llista s’ha d’actualitzar periòdicament per mantenir-se al dia amb les noves evidències científiques i el ritme d’evolució ràpida dels nous productes químics emergents.

El Comitè de Medi Ambient vol que s’afegeixin una sèrie de substàncies a la llista de control tan aviat com s’identifiquin els mètodes de control adequats, com ara microplàstics, microorganismes resistents als antimicrobians i gens de resistència als antimicrobians seleccionats, així com possiblement sulfats, xantats i metabòlits de pesticides no rellevants.

Prevenir la contaminació de les aigües subterrànies

Per protegir millor les aigües subterrànies de la UE, els eurodiputats exigeixen que els valors llindar aplicables a les aigües subterrànies siguin deu vegades inferiors als de les aigües superficials.

També volen afegir a la llista de contaminants de les aigües subterrànies un subconjunt de PFAS específics (substàncies per- i polifluoroalquil) així com el total de PFAS (paràmetre que inclou la totalitat de PFAS amb una concentració màxima) a la llista de contaminants de les aigües subterrànies, ja que aquestes substàncies s’han detectat. en més del 70% dels punts de mesura de les aigües subterrànies de la UE. De la mateixa manera, els eurodiputats volen estàndards més estrictes per al glifosat, bisfenol (bisfenol total), atrazina, productes farmacèutics i metabòlits no rellevants dels pesticides.

Els contaminants haurien de pagar

El cost de la vigilància de substàncies ara és finançat exclusivament pels estats membres i, amb el nombre de substàncies químiques que es detecten en constant canvi, és probable que augmentin els costos de la vigilància. Per tant, els eurodiputats volen que els productors de productes que contenen substàncies contaminants contribueixin a això i han demanat a la Comissió que avaluï la creació d’un mecanisme de responsabilitat ampliada del productor.

Cita

Després de la votació, el ponent Milan Brglez (S&D, SI) va dir:

La revisió de la legislació de l’aigua de la UE, inclosa la Directiva marc de l’aigua i les seves dues directives filles, és una de les eines polítiques clau per implementar els nostres compromisos en virtut de l’Acció de contaminació zero. Pla. La millora de la protecció de les aigües de la UE és extremadament important, especialment en el context dels impactes cada cop més urgents del canvi climàtic, combinat amb la contaminació industrial i agrícola, sobre els nostres recursos d’aigua dolça

Propers passos

Està previst que el Parlament adopti el seu mandat de negociació durant la sessió plenària de setembre de 2023, després de la qual es podran iniciar converses amb els governs nacionals sobre la forma final de la llei, un cop el Consell hagi adoptat la seva posició.

Fons

D’acord amb l’ambició de contaminació zero del Pacte Verd Europeu, la Comissió va presentar l’octubre de 2022 una proposta per revisar les llistes de contaminants d’aigües superficials i subterrànies que cal supervisar i controlar per protegir les masses d’aigua dolça de la UE.

Font: Parlament Europeu

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.