Avaluació de les accions del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses sobre la qualitat de l’aire

0
244

La iniciativa del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, gràcies a l’àmplia participació dels responsables polítics locals i al seu reconegut èxit, resulta beneficiós per a la ciutadania no només per la mitigació dels efectes de la crisi climàtica, sinó també per la millora qualitat de l’aire, ja que la majoria de les fonts de gasos d’efecte hivernacle i d’emissions contaminants són les mateixes.
 
Des del 2018, el Centre de Recerca Conjunt de la Comissió Europea (JRC per les seves sigles en anglès) ha analitzat sinèrgies i equilibris entre el clima i la qualitat de l’aire. Un primer estudi, que implica alguns dels principals signants europeus, ha demostrat que les mesures d’eficiència energètica previstes en els Plans de Sostenibilitat i Acció Climàtica (SECAPs per les seves sigles en anglès) aporten avantatges importants pel que fa als nivells de contaminació de l’aire.
 
Actualment, el JRC està ampliant l’estudi a un conjunt més extens de signants del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia i calcula els canvis d’emissions de contaminants atmosfèrics corresponents als canvis d’emissió de CO2 analitzats. Això es fa per a més de 1600 poblacions signants, que sumen 80 milions d’habitants.
 
S’espera que l’estudi en curs confirmi les sinèrgies positives entre les polítiques de mitigació de la crisi climàtica, i que plantegi possibles casos d’interrupcions, com per exemple la crema de biomassa per a la calefacció residencial, considerada neutra per al clima però perjudicial per a la qualitat de l’aire.
 
Paral·lelament a l’estudi, el JRC està desenvolupant una eina que permetrà als signants fer un seguiment i avaluar d’una manera senzilla els seus avenços no només cap a la mitigació climàtica, sinó també cap a una millor qualitat de l’aire.
 
Per a més informació:
 
Fabio Monforti-Ferrario, Albana Kona, Emanuela Peduzzi, Denise Pernigotti, Enrico Pisoni, The impact on air quality of energy saving measures in the major cities signatories of the Covenant of Mayors initiative. Environmental International, 118 (2018), 222-234.
 

* A text from ‘the Covenant of Mayors’

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.