La Comissió celebra els objectius dels Estats membres per a una Europa més social per al 2030

0
1167

En la seva reunió d’ahir, els ministres d’Ocupació i Afers Socials de la UE van presentar els seus objectius nacionals per complir el Pla d’Acció del Pilar Europeu de Drets Socials per a l’any 2030. La Comissió celebra el ferm compromís dels Estats membres per fer una Europa justa, inclusiva i plena d’oportunitats. Amb els seus compromisos nacionals, els Estats membres donen suport als esforços conjunts per assolir els tres objectius principals de la UE per a l’ocupació, les competències i la reducció de la pobresa.

El comissari d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, va dir: “A la Cimera Social de Porto, tots els líders i socis de la UE van acordar que era hora d’aconseguir una Europa social forta. La Comissió va establir tres objectius ambiciosos però realistes per mantenir alt el nivell d’ocupació, integrar l’aprenentatge permanent a la nostra economia social de mercat i reduir la pobresa, inclosa la pobresa infantil. Les promeses fetes avui pels Estats membres demostren el seu compromís per assolir aquests objectius. Ara comença el treball dur”.

Tres objectius socials de la UE per al 2030

El Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials estableix l’ambició de la UE per a una Europa social sòlida que se centri en l’ocupació, les competències i la inclusió social, i inclou tres objectius socials a nivell de la UE que s’han d’assolir per al 2030:

  1. Almenys el 78% de les persones de 20 a 64 anys haurien de tenir una ocupació.
  2. Almenys el 60% de tots els adults han de participar en la formació cada any.
  3. El nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social s’hauria de reduir en almenys 15 milions, inclosos almenys 5 milions de nens, respecte al 2019.

Tots els estats membres es comprometen amb els objectius nacionals

En el Pla d’acció, la Comissió va convidar el Consell Europeu a aprovar els tres objectius principals de la UE i va demanar als Estats membres que defineixin els seus objectius nacionals, com a contribució a aquest esforç comú. Ara tots els estats membres han presentat propostes per als seus objectius nacionals que han presentat al Consell EPSCO d’avui. Els objectius nacionals contribuiran a l’ambició compartida d’assolir els objectius principals de la UE l’any 2030 en els àmbits de l’ocupació, les competències i la reducció de la pobresa.

En conjunt, els compromisos dels estats membres situen la UE fermament en el camí cap a assolir o fins i tot superar els objectius principals de la UE:

  • Pel que fa a l’ocupació, els objectius nacionals en conjunt superen l’objectiu general de la UE.
  • Pel que fa a l’aprenentatge d’adults, els objectius proposats pels estats membres fins ara gairebé assoleixen l’objectiu principal de la UE.
  • Pel que fa a la reducció del nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social, els objectius nacionals en conjunt superen l’objectiu principal de la UE.

Aquest resultat positiu arriba malgrat el context desafiant de la invasió injustificada d’Ucraïna per part de Rússia i les seves conseqüències socials i econòmiques, i després de les consultes intensives dels Estats membres a diversos nivells des de la tardor de 2021.

Propers passos

La Comissió supervisarà de prop la seva aplicació en el context del cicle 2023 del Semestre Europeu, el marc de coordinació de la UE per a les polítiques econòmiques i d’ocupació.

Fons

El Parlament Europeu, el Consell i la Comissió van proclamar el Pilar Europeu dels Drets Socials el 2017 a la Cimera de Göteborg. El pilar estableix 20 principis i drets clau essencials per a uns mercats laborals i sistemes de benestar just i que funcionin correctament al segle XXI. El Pilar s’estructura en tres capítols: (1) Igualtat d’oportunitats i accés al mercat de treball; (2) Condicions de treball justes; i (3) Protecció i inclusió socials.

En el Pla d’Acció del Pilar Europeu de Drets Socials, aquests principis es van convertir en accions concretes per beneficiar els ciutadans, proposant tres objectius socials a tota la UE que s’han d’assolir l’any 2030. En el Pla d’Acció, la Comissió va demanar als Estats membres que defineixin els seus propis objectius nacionals. objectius, com a contribució a aquest esforç comú. La Cimera Social de Porto, del 7 al 8 de maig de 2021, va oferir l’oportunitat de reafirmar el compromís i l’ambició dels Estats membres. El 7 de maig de 2021, els socis de la UE (institucions de la UE, interlocutors socials i organitzacions de la societat civil) van signar els tres objectius principals per al 2030 establerts al Pla d’acció del pilar europeu de drets socials de la Comissió en un compromís social conjunt de Porto. El 8 de maig de 2021, els caps d’estat o de govern de la UE van adoptar la Declaració de Porto, centrada en l’Europa social. El 25 de juny de 2021, el Consell Europeu va acollir amb satisfacció els objectius principals de la UE del Pla d’acció del pilar europeu de drets socials, d’acord amb la Declaració de Porto.

Els objectius nacionals presentats avui són el resultat d’un intens procés de consulta dels Estats membres, que va incloure consultes internes amb actors socials clau (per exemple, parlaments nacionals, interlocutors socials, organitzacions no governamentals, autoritats locals o àmbit acadèmic), reunions bilaterals amb Comissió, i reunions multilaterals en el si de la Comissió d’Ocupació i la Comissió de Protecció Social.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.