REUS • Baix Camp

La redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Reus completa les fases de diagnosi i de participació

0
1277

L’Ajuntament de Reus ha finalitzat les fases de diagnosi i de participació ciutadana del procés de revisió del Pla de Mobilitat Urbana de Reus, el document que ha de definir una estratègia i un programa d’actuacions per a la planificació de la mobilitat a la ciutat. Els treballs, a partir dels criteris plantejats pel Govern de Reus, s’han debatut a la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible, de la qual en són membres tots els grups municipals, i s’han obert a la participació de representants d’entitats vinculades a la mobilitat.

La fase de diagnosi ha analitzat la realitat a Reus de  tots els modes de transport: la mobilitat a peu, en bicicleta i VMP, en vehicles privat, en transport públic i la mobilitat de mercaderies. Els treballs han permès descriure la mobilitat actual i l’escenari de projecció de mobilitat futura (2021-2035).

Igualment, s’ha fet un anàlisi per caracteritzar el sistema de mobilitat i s’ha fet una diagnosi tècnica del sistema, on es posa de manifest els seus punts forts i febles. A partir d’aquest anàlisi, que incorpora les aportacions recollides en la Comissió Especial de Mobilitat Sostenible i el procés participatiu, s’iniciarà la nova fase de proposta de mesures correctores per resoldre aquestes necessitats i proposar els sistemes alternatius a potenciar, i es dissenyarà un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i de costos.

En aquest sentit, la revisió del Pla de Mobilitat Urbana proposarà noves solucions als canvis que s’han produït des de la redacció del l’actual Pla, el 2010, fins ara en relació a les modalitats de transport, mobilitat més sostenible, tendència a la reducció del vehicle privat, irrupció de noves mobilitats, etc…, i, especialment, als reptes en matèria de sostenibilitat.

La revisió del Pla de Mobilitat Urbana es fixa els objectius següents:

 • Planificar una xarxa de vianants i detallar les actuacions necessàries en cada zona i carrer de la ciutat analitzades a partir de les mancances.
 • Planificar un condicionament i ampliació de xarxa per a bicicletes.
 • Programa de millora del transport públic, valorant la proposta de creació d’una xarxa urbana i interurbana de servei de transport públic.
 • Jerarquització de la xarxa viària, creant les condicions per tal que cada vial tingui unes intensitats de circulació i velocitats admissibles a l’entorn, aplicant polítiques de moderació del trànsit.
 • Planificar la dotació d’aparcaments dins l’àmbit d’estudi, tot pensant en les mancances tant per a residents com per a vehicles forans.
 • Recull de propostes sobre pacificació del trànsit.
 • Impuls de la mobilitat sostenible.

A partir d’aquí, els treballs previs per a l’elaboració del nou Pla de Mobilitat Urbana han permès sintetitzar els paquets d’actuacions que inclourà el document. Són els següents:

 • Creació d’una Zona de Baixes Emissions..
 • Consolidació de la mobilitat activa.
 • Pacificació d’entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles.
 • Assoliment d’una accessibilitat universal.
 • Expansió d’una infraestructura connectada, còmoda i segura per a bicicletes i VMP.
 • Millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat.
 • Desenvolupament d’infraestructures metropolitanes.
 • Racionalització de l’aparcament i millora de l’eficiència del transport motoritzat.
 • Implementació d’una logística urbana més sostenible.
 • Polítiques de seguretat viària amb Visió Zero.
 • Promoció d’una mobilitat més sostenible.

Una vegada redactat, el document es presentarà a la ciutadania en audiència pública, que tindrà lloc el 20 de setembre.

Comissió Especial de Mobilitat SostenibleEl Govern de Reus va crear la Comissió especial de mobilitat sostenible en el marc del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 amb la finalitat d’estudiar, debatre i treballar en la materialització de les propostes que permetin dur a terme les accions relatives a la promoció d’una mobilitat més sostenible, eficient, eficaç i segura per a la ciutat de Reus. La comissió està presidida per la vicealcaldesa de Reus, Noemí Llauradó; vicepresidida per la regidora d’Urbanisme i Mobilitat. Marina Berasategui, i en són membres representants de tots els grups municipals.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.