Les perspectives feministes i LGTBI, protagonistes del nou Pla d’Igualtat de Sant Cugat

0
222

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Núria Gibert, ha presentat el nou Pla d’Igualtat, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament (2021-25) que s’ha aprovat inicialment al ple municipal del mes de novembre.

La principal novetat del Pla és la decidida aposta per incorporar-hi les perspectives feministes i LGTBI que identifiquin i prioritzin les accions per dur a terme. L’objectiu és avançar cap a una societat més justa, diversa i feminista i, també, treballar transversalment amb entitats i organitzacions socials per fer-ho possible.

Núria Gibert, tinenta d’alcaldia de Drets Socials i Igualtat: “hem impulsat un pla estratègic molt complet i coral que ens ha de permetre orientar totes accions que fem com a municipi. Volem avançar cap a una transformació de models, estereotips i creences sobre el gènere i la diversitat sexual. I per aconseguir-ho, incorporem el feminisme i els drets LGTBI com a eines d’anàlisi i de propostes”.

El Pla es divideix en 10 grans eixos que donen resposta a les problemàtiques i les desigualtats detectades en una primera fase de diagnosi. A més, s’inclouen 145 accions en diversos àmbits com l’atenció a les dones i persones LGTBI, la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques, l’espai públic, l’esport, l’habitatge, l’educació o la participació política i social.

• Eix estratègic 1: Reforç de l’àrea de feminismes i de les accions de sensibilització, transversalització i atenció a dones i persones LGBTI
• Eix estratègic 2: Prevenció i abordatge de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies
• Eix estratègic 3: Coeducació en l’àmbit educatiu i del lleure
• Eix estratègic 4: Igualtat i no discriminació en l’àmbit laboral i corresponsabilitat en les cures
• Eix estratègic 5: Salut integral i esport no discriminatori i divers
• Eix estratègic 6: Comunicació municipal amb perspectiva de gènere i LGBTI, cultura diversa i transformadora i comerç sensibilitzat
• Eix estratègic 7: Igualtat de dones i persones LGBTI en la participació política i social del municipi
• Eix estratègic 8: Accés a un habitatge digne
• Eix estratègic 9: Perspectiva de gènere i LGBTI en el cicle de vida: joves i persones grans
• Eix estratègic 10: Espai públic amb perspectiva de gènere

El pla incorpora el desglossament de les 145 actuacions, on s’identifiquen les àrees que les implementen, el calendari aproximat d’execució, el pressupost indicatiu i una proposta d’indicadors.

Finalment, i per facilitar la implementació del pla, el document assenyala els mecanismes de seguiment i avaluació, en què es detallen els passos a seguir per implementar adequadament el pla i tenir eines per a la seva avaluació i millora.

L’Ajuntament farà dues sessions de retorn a les persones participants en el procés d’elaboració del Pla, tant a personal tècnic com entitats i ciutadania.

Una vegada aprovat inicialment al ple municipal, el pla es publicarà al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes municipals per sotmetre’l a informació pública per un termini de 20 dies. En cas que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i, en cas que se’n presentin, s’hauran de resoldre al ple municipal en un acord d’aprovació definitiva.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.