Orientacions de la UE per tornar a la feina amb seguretat

0
160

De quina manera es podrà garantir la salut i la seguretat dels treballadors quan tornin a la feina? És una pregunta que es formulen empresaris i institucions ara que els estats membres de la Unió ja estan planificant o duent a terme el retorn progressiu a la feina un cop hagin aixecat les mesures de confinament que han imposat a la població arran de la pandèmia del coronavirus. Per respondre-hi, l’Agència europea de seguretat i salut en el treball (EU-OSHA) ha publicat un seguit d’orientacions sobre el retorn a la feina.
 
«Avui més que mai és claríssim que per a treballadors, empreses, sistemes de protecció social i, de fet, tota la societat la màxima prioritat és protegir i garantir la seguretat i la salut a la feina. Les orientacions de l’Agència europea de seguretat i salut en el treball donen resposta a tot un plegat de preguntes pràctiques que s’estan plantejant ara mateix tots els empresaris: com minimitzar l’exposició al coronavirus a la feina, com avaluar els riscos que presenten els treballadors que hagin estat malalts, etc. La finalitat d’aquestes orientacions és, doncs, ajudar empreses i empresaris a gestionar el retorn a la feina i donar consells pràctics als treballadors», ha declarat el comissari europeu d’Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit.
 
La Comissió Europea considera importantíssim que els treballadors puguin tornar a un entorn laborable que sigui segur i saludable. Per tant, les orientacions que ha publicat l’Agència europea de seguretat i salut en el treball representen una contribució crucial de la Unió Europea en aquesta època de trasbals. A més de consells, també inclouen enllaços a fonts d’informació nacional sobre sectors i llocs de treball concrets. S’hi tracten diversos àmbits:
  • Avaluació de riscos i mesures més adients
  • Participació dels treballadors
  • Assistència als treballadors malalts
  • Planificació i aprenentatge amb vista al futur
  • Accés a una bona informació
  • Informació per sectors i llocs de treball
Aquestes orientacions han estat elaborades per l’Agència europea de seguretat i salut en el treball en col·laboració amb la Comissió Europea. També hi han fet aportacions el comitè consultiu tripartit per a la seguretat i la salut en el treball i el comitè d’alts responsables d’inspecció del treball. S’aniran actualitzant periòdicament amb informació fiable en funció de com evolucioni la situació.
 
Rerefons
 
La pandèmia del coronavirus demostra la importància que té poder disposar de mesures sòlides i de bones condicions de salut i seguretat en el treball en tots els sectors d’activitat.
 
L’Agència europea de seguretat i salut en el treball és l’agència d’informació de la Unió Europea per a la seguretat i la salut laborals.
Al començament de la crisi del coronavirus, l’Agència ja va publicar unes primeres orientacions sobre el retorn a la feina. S’hi recollia tota la informació i tots els consells de què es disposava en aquell moment sobre la pandèmia del coronavirus.
 
Més informació

 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.