16.11.14 – BARCELONA • Barcelonès

Barcelona utilitzarà pintures eficients per a la senyalització de vies urbanes i estalviarà l’emissió del 60% de CO2 en l’aplicació i manteniment d’aquest material

0
160

L’Ajuntament i l’empresa Dow Chemical han col·laborat en la recerca d’aquest material eficient i ecològic, que presenta bons resultats d’adhesió, durabilitat, visibilitat i resistència al lliscament, factors crítics per a la prevenció d’accidents 

Aquest material comporta menors costos en el seu manteniment i permet una ràpida obertura al trànsit. Provoca també un menor impacte ambiental perquè conté fins a un 90% menys de compostos orgànics volàtils (COV), i redueix les emissions de CO2 i la petjada de carboni en un 60% respecte als materials existents
 
L’Ajuntament de Barcelona fomentarà l’ús de pintures a l’aigua per a les marques viàries de la ciutat, un material eficient desenvolupat en el marc del conveni entre el Consistori i l’empresa Dow Chemical, que s’estima que, si s’aplica de forma generalitzada a la ciutat, estalviarà l’emissió anual de 31 tones de dissolvents nocius a l’aire i reduirà la petjada de carboni en 63 tones de CO2. Aquestes xifres equivalen a l’efecte hivernacle generat per 15.000 km de carretera amb una càrrega de trànsit mitjà de Barcelona. 
 
Avui diumenge 16 de novembre s’aplicarà aquesta nova tecnologia en la pintura de les marques vials de la Ronda de Sant Pau, en la renovació de la senyalització viària horitzontal. 
 
Per al tinent d’alcalde d’Hàbitat Urbà, Antoni Vives, amb aquesta iniciativa ‘aconseguim quadrar objectius mediambientals i operatius, i treballarem per evitar les pintures amb més elements contaminants, amb les quals per exemple hem de fressar cada cop que es fa un canvi en la configuració viària d’un carrer’. 
 
L’Ajuntament incentivarà als seus aplicadors a la utilització d’aquests materials, més segurs i ecològics, davant d’altres tecnologies convencionals, després d’haver realitzat una prova pilot amb la pintura Aqualine City, desenvolupada per Marcas Viales amb la tecnologia Fastrack TM de Dow Coating Materials i la col·laboració dels serveis tècnics municipals. Les proves es van realitzar a diversos espais de la muntanya de Montjuïc, sotmesos a una càrrega de trànsit de vehicles i vianants corresponent a la mitjana d’un carrer estàndar de la ciutat. 
 
La pintura a l’aigua ha presentat molt bons resultats d’adhesió, durabilitat, visibilitat i resistència al lliscament, factors crítics per a la prevenció d’accidents. Alhora, els nivells de blancor i visibilitat en condicions de trànsit elevat i en situacions climatològiques adverses han superat els estàndars de la resta de materials. 
 
A més, aquest material comporta menors costos en el seu manteniment i permet una ràpida obertura al trànsit ‘ s’asseca i adhereix en menys temps-. També ofereix major seguretat i protecció de la salut dels treballadors, menor impacte ambiental ‘ conté fins a un 90% menys de compostos orgànics volàtils (COV)- i una reducció de la petjada de carboni en un 60% 
 
Per a l’Ajuntament aquesta primera fita és un pas intermig per aconseguir pintures vials que es puguin retirar sense necessitat de fressar el carrer, reduint els riscos per als conductors i sobretot per als motoristes quan es canvia la senyalització, quan s’ha de senyalitzar l’amplada de carrils o es fan obres, amb senyals de carrils desviats o que requereixen pintures grogues.
 
Fruit de l’acord de l’Ajuntament i Dow Chemical per innovar en materials ‘intel·ligents’
 
Aquest projecte és un dels fruits de l’acord que van signar l’Ajuntament de Barcelona i Dow Chemical Ibérica el passat mes de maig de 2014 per impulsar el posicionament internacional de Barcelona com a referent en smart cities i innovació, en concret en l’àmbit del materials ‘intel·ligents’, l’eficiència energètica i la sostenibilitat. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el President de Dow Chemical Ibérica, Anton Valero, van formalitzar el conveni, amb l’objectiu de promoure la col·laboració en l’àmbit de la química per aplicacions sostenibles, en l’energia i la mobilitat elèctrica. 
 
L’objectiu de la ciutat amb aquests acords de col·laboració públic-privada per impulsar la innovació és aconseguir solucions i iniciatives eficients i que millorin el benestar dels ciutadans, i poder establir així els estàndards de qualitat de les ciutats intel·ligents el segle XXI, compartint coneixement amb d’altres ciutats del mon, empreses, centres de recerca i institucions.
 
Dow Chemical és una companyia pionera en la creació de tecnologies i solucions innovadores per a la indústria química i de materials especialitzats i comparteix amb l’Ajuntament de Barcelona la voluntat d’introduir millores tecnològiques en l’espai urbà i en els serveis que es presten que tinguin un impacte positiu en el benestar dels ciutadans.
 
Una alternativa provada a nivell internacional
 
En els darrers 20 anys, països com Estats Units, Canadà, Austràlia i diversos països escandinaus, tots ells amb climatologia diversa, han demostrat els beneficis de l’aplicació de pintures de trànsit en base a l’aigua com a alternativa eficient i ecològica davant de les pintures basades en dissolvents. 
 
Actualment, a Espanya la majoria de marques vials amb què se senyalitzen les ciutats es fabriquen amb pintures amb una elevada quantitat de dissolvents. A més de presentar més riscos per als treballadors que les apliquen, aquest tipus de pintures contribueixen a la contaminació de l’aire per l’emissió de grans quantitats de COVs, que afavoreixen la formació d’ozó en superfície, un dels components principals dels núvols de pol·lució de les ciutats que pot arribar a causar problemes de salut a persones vulnerables i amb afeccions cardíaques i respiratòries. 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.