Diàlegs alcaldes.eu – Un país digital és un país més segur

0
154

Accés directe des d’aquest enllaç


28 de gener de 2021

9.30 hores
WEBINAR (Plataforma Livestorm)
(accés directe des d’enllaç) 

Ponents confirmats:

  • Sr. Oriol Torruella, Director de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
  • Sr. Andreu Francisco, Director del consorci Localret
  • Il·lm. Sr. Pol Pagès, alcalde de Sant Quintí de Mediona i Responsable de polítiques digitals de l’ACM
  • Il·lm. Sr. David Bote, alcalde de Mataró i president de Bon Govern de la FMC
En els darrers mesos tots ens hem familiaritzat amb el teletreball, els sistemes de videoconferència, la formació a través de webinaris, la relació telemàtica amb els altres… I tot això ha afectat les nostres vides, tant en l’aspecte professional com en el personal.

Alguns experts opinen que la pandèmia ha accelerat una transició irreversible cap a l’economia digital. També hi ha qui diu que el procés ha arribat per quedar-se. Cal, per tant, que la vida política i econòmica de la ciutadania s’adapti a unes noves circumstàncies que ja no són locals i presencials, sinó globals i virtuals.

En anteriors diàlegs d’aquest cicle hem debatut aspectes del procés de transformació digital al país. Ens en queda un de molt important: el de la seguretat i la confiança. Afecta els àmbits econòmics i cívics de manera equivalent. Qüestions com la certificació i la identitat digital seran crucials en les relacions entre ciutadans i administracions públiques, ja siguin ajuntaments o ens supramunicipals, ja sigui a l’hora de pagar impostos com a l’hora de votar. Què estan fent les administracions per conferir més seguretat als tràmits telemàtics de la ciutadania?

Sovint, Catalunya s’emmiralla en models de digitalització que venen dels països bàltics. Allà disposen d’avançats sistemes per afavorir la identitat digital, la creació ràpida d’empreses i l’agilitat en les relacions entre ciutadans, sector públic i sector privat. I ho fan de manera segura. És aquest un model assolible a Catalunya? En quant de temps? Què caldria adoptar o canviar avui per arribar a aquell nivell de sofisticació?

El Govern ha dissenyat uns plans de desplegament de la fibra òptica i de la tecnologia 5G que busquen el major benestar i progrés possible de la nostra ciutadania. Però volem copsar els problemes i dificultats d’aquest procés en matèria de seguretat i certificació. I preguntar-nos, per exemple, on es troben els límits ètics i raonables del control de les nostres accions? Qui els fixarà? Qui controlarà el controlador? Quins requisits tecnològics i infrastructurals són necessaris? I, finalment, com de vulnerable serà el complex sistema administratiu del nostre país als possibles atacs digitals d’altres regions i països competidors?

El darrer debat del cicle de Polítiques Digitals a Catalunya tractarà moltes de les qüestions derivades de la seguretat en la transició digital, ja siguin tecnològiques, econòmiques, jurídiques i ètiques, i mirarà d’oferir una fotografia de la situació actual i dels propers anys.

Objectiu
Aquest diàleg serà el quart i darrer del cicle de debats sobre polítiques digitals endegat per alcaldes.eu. Ens fixarem en aspectes vinculats a la seguretat del procés de transició digital del nostre país, plantejant-ne els pros, els contres, els reptes i les dificultats d’una manera constructiva.
 
 

  


Quines són les necessitats de seguretat, vigilància i control que planteja la transició digital del nostre país?

—————————————————————


Com es gestionarà la identitat digital dels ciutadans en el futur? En quin punt ens trobem en aquest procés?

—————————————————————

Què guanyarem i què perdrem, en termes de seguretat, els ciutadans amb la transició digital?
—————————————————————

Els models de transformació digital dels països bàltics són imitables a Catalunya?

—————————————————————

Com votarem d’aquí a vint anys? Serà un sistema presencial o virtual? Serà segur?

—————————————————————

Quines necessitats tecnològiques, econòmiques i jurídiques hem de satisfer per arribar a l’escenari desitjat?

—————————————————————

Està Catalunya prou protegida davant dels interessos d’altres països i regions competidors?


FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.