20.7.20 – BARCELONA • Barcelonès

El Govern aposta per la inversió al Món Local

0
61

Es destinen 250 milions d’euros als municipis de Catalunya a través del PUOSC 2020-2024

Comporta la inversió en obra pública de més de 644,8 milions d’euros. Foto: gencat.

El PUOSC s’estructura en dues línies. La primera és de 160 milions i hi han optat tots els ens locals; i la segona és de 90 milions i es destina, específicament, a finançar projectes de municipis de menys de 5.000 habitants

Comporta la inversió en obra pública de més de 644,8 milions d’euros, en més de 2.102 subvencions repartides a tot el territori
El PUOSC se situa com un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans i recupera una línia d’inversió essencial pel finançament d’inversions en infraestructura per a la millora dels serveis als nostres municipis i comarques.


  • Aquesta nova convocatòria aposta per afavorir la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de cada territori, cobrir les necessitats inversores del món local, guanyar equilibri territorial i revertir la pèrdua de població.
  • Intenta atendre a l’estratègia per a fer front a l’envelliment poblacional de les nostres comarques i a la pèrdua de població, s’ha disposat d’una línia de subvencions per acció territorial a ens locals de menys de 5.000 habitants amb la voluntat de potenciar l’ equilibri territorial i contribuir a igualar els drets de la ciutadania, visqui on visqui.
Tipologia de les actuacions subvencionables
Les actuacions i despeses subvencionables pel PUOSC 2020-2024 són les destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional; les de millora d’equipaments i infraestructures municipals que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial; les de millora i gestió eficient de recursos del municipi; les de prevenció de riscos naturals; les de millora de connectivitat tecnològica; les destinades a serveis públics, i les actuacions destinades a serveis supramunicipals.

Distribució de les inversions en dues línies de subvencions
El pla està dotat per al conjunt de Catalunya amb un total de 250 milions d’euros, dividits en dues línies de subvencions.
  • La primera línia de subvencions està destinada a les inversions i la dotació màxima per municipi és de 250.000 euros. Les subvencions d’aquesta primera línia estan destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals amb competències en obres i serveis de competència municipal i d’abast o interès supramunicipal
  • La segona és per a acció territorial a municipis petits i nuclis de població reduïda i la dotació màxima per municipi és de 120.000. Les subvencions d’aquesta segona línia són per a municipis de menys de 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i consells comarcals de menys de 5.000 habitants.
  • Al programa general d’inversions podien optar tots els ens locals, 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades. Al programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants podien optar 736 ajuntaments, un consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades.

Més de 2.000 actuacions en cinc anys
Amb el PUOSC 2020-2024, impulsat des del Departament de la Presidència, a  través de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, els ajuntaments i consells comarcals recuperen, després de 8 anys, el principal instrument de suport al món local. Aquest pla incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania, finançant actuacions per cobrir les necessitats dels habitants dels municipis.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.