Vista de Prats de Lluçanès. Foto: alcaldes.eu

Barcelona • Barcelonès

El Lluçanès, més a prop d’esdevenir la 43a comarca de Catalunya

0
705

·El Govern aprova el Projecte de llei de creació de la nova comarca, que fixa com a capital el municipi de Prats de Lluçanès

El Govern ha aprovat el Projecte de llei pel qual es crea la comarca del Lluçanès, integrada pels municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars i Sobremunt. L’Executiu dona resposta així a una reivindicació històrica d’aquest territori després d’un llarg procés iniciat el 2010, que culminarà amb l’aprovació definitiva de la llei al Parlament de Catalunya.

El text aprovat avui defineix el Lluçanès com un espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris de les comarques del Bages, del Berguedà i d’Osona. La capital de la nova comarca serà el Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu oficial dels òrgans de govern.

D’acord amb el Projecte de llei, el Consell Comarcal s’haurà de constituir després de la celebració de les eleccions municipals del 2027. Fins aleshores, els municipis implicats que ho acordin de forma voluntària hauran de crear, abans del 31 de desembre de 2023, la Mancomunitat de municipis de la Comarca del Lluçanès, a qui correspondrà amb caràcter transitori la representació i gestió dels interessos de la comarca. En aquest període de transició, els serveis a la ciutadania estaran garantits a través del consell comarcal d’origen fins a fer-ne efectiu el traspàs a la nova comarca.

El Govern dotarà aquest òrgan dels recursos econòmics necessaris per al seu funcionament. En aquest sentit, Les futures lleis de pressupostos corresponents als exercicis 2024 a 2027 incorporaran una previsió relativa a l’assignació a la Mancomunitat de municipis de la comarca del Lluçanès per garantir que disposi dels recursos necessaris per treballar en la implementació de la comarca del Lluçanès, segons la distribució següent:

Anualitat Assignació

2024…. 200.000 €

2025…. 250.000 €

2026…. 300.000 €

2027…. 350.000 €

Una vegada constituït el Consell Comarcal, es dissoldrà la Mancomunitat d’acord amb els preceptes legals i estatutaris aplicables.

Una reivindicació històrica

La creació de la comarca del Lluçanès satisfà les reivindicacions territorials manifestades des de fa temps, i també és una solució política i administrativa a la voluntat majoritària expressada en les urnes de constituir una entitat comarcal pròpia.

L’any 2010, dotze municipis de la zona van presentar a la Generalitat una sol·licitud per a la creació oficial de la comarca del Lluçanès. El 2015 es va dur a terme un procés participatiu entre els veïns perquè opinessin si volien que el seu municipi s’integrés a la nova comarca. El resultat del procés participatiu va ser favorable a la creació de la comarca en vuit municipis i contrari en cinc. La participació va ser del 55,15% de les persones cridades a la votació i el «sí» es va imposar amb el 70,73% dels vots.

El municipi de Sant Feliu Sasserra, on el procés participatiu sobre la creació de la comarca del Lluçanès va obtenir un resultat negatiu, pot adoptar un acord plenari en el qual manifesti la seva voluntat de reintegrar-se a la comarca a què estava adscrit anteriorment, acord que s’haurà d’adoptar i comunicar al departament competent en matèria d’Administració local abans del 31 de març de 2026, deixant de formar part de la comarca del Lluçanès sense cap altre tràmit.

La voluntat dels municipis que conformen el Lluçanès és que es configuri com una comarca específica, singular, adaptada al territori i a la societat en xarxa, àgil, flexible, eficient, poc burocràtica i amb els pressupostos necessaris i els costos mínims de funcionament, i que tingui en compte els reptes del món local i de la població d’avui dia, en benefici de tots els habitants.

La creació de la nova comarca modifica les comarques del Bages i d’Osona, d’acord amb la nova adscripció comarcal dels municipis.

Font: Govern

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.