Els consumidors de la UE aviat podran defensar els seus drets col·lectivament

0
79

26.11.20

El Parlament ha donat el seu vistiplau a una nova llei que permetrà a grups de consumidors unir forces per emprendre accions col·lectives a la UE.

  • Millor protecció dels consumidors davant de «danys massius» a escala nacional i transfronterera.
  • Salvaguardes contra causes abusives mitjançant el principi de «qui ho perd, paga».
  • Organitzacions de consumidors designades per representar els particulars davant els tribunals.
Les noves normes introdueixen un model harmonitzat de representació en tots els Estats membres que garanteix als consumidors una bona protecció en cas de danys massius, però també salvaguardes adequades per evitar accions legals abusives.
 
Tots els Estats membres han d’establir al menys un mecanisme processal efectiu que permeti a les entitats habilitades (com ara organitzacions de consumidors o organismes públics) presentar demandes davant els tribunals per obtenir mesures de requeriment (cessació o prohibició) o de reparació (indemnització). La llei pretén millorar el funcionament del mercat interior posant fi a les pràctiques il·legals i facilitant l’accés dels consumidors a la justícia.
 
 
Més drets per als consumidors i protecció per als comerciants
 
Amb el model europeu d’acció col·lectiva, només les entitats habilitades (com ara les organitzacions de consumidors), i no els despatxos d’advocats, podran representar a grups de consumidors i presentar demandes davant els tribunals.
 
Per poder interposar accions transfrontereres davant els tribunals, les entitats habilitades hauran de complir els mateixos criteris a tota la Unió Europea. Hauran de ser capaces de demostrar una certa estabilitat, que porten a terme una activitat pública i que no tenen ànim de lucre. En el cas de les accions nacionals, les entitats hauran de complir els criteris establerts en la legislació nacional.
 
La normativa també introdueix mesures de protecció contra les accions legals abusives mitjançant el principi de «qui ho perd, paga», pel que fa a les costes processals de la part vencedora recauen en la part perdedora.
 
Per evitar l’ús indegut de les accions de representació, s’han d’evitar les indemnitzacions punitives. Les entitats habilitades també s’hauran d’establir procediments per evitar els conflictes d’interessos i la influència externa, en particular si estan finançades per un tercer.
 
Podran entaular accions col·lectives contra comerciants que presumptament hagin infringit la legislació de la Unió sobre la protecció de dades, els viatges i el turisme, els serveis financers, l’energia i les telecomunicacions, entre altres àmbits.
 
Finalment, la Directiva també contempla les infraccions que hagin cessat abans que s’interposi o conclogui l’acció de representació, ja que podria seguir sent necessari prohibir la pràctica per evitar la seva repetició.
 
 
Declaració del ponent
 
El ponent Geoffroy Didier (PPE, França) va assenyalar: «Hem trobat l’equilibri entre la protecció dels consumidors i la seguretat jurídica que necessiten les empreses. En un moment en què la UE està sent posada a prova, hem demostrat que podem oferir resultats i adaptar-nos a la nova realitat, protegint als ciutadans i oferint-los drets concrets en resposta a la globalització i els seus excessos ».
 
 
Propers passos
 
La Directiva entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. A continuació, els Estats membres disposaran de vint mesos per transposar-la a les seves legislacions nacionals i de sis mesos per aplicar-la. Les noves normes s’aplicaran a les accions de representació interposades a partir de la data d’aplicació de la norma.
 

Antecedents
 
La Directiva relativa a les accions de representació, presentada a l’abril de 2018 per la Comissió Europea, va ser acordada pels negociadors del PE i els ministres de la UE al juny del 2020. El projecte de llei, que forma part de el nou acord per als consumidors, respon a diversos escàndols recents relacionats amb violacions dels drets dels consumidors per part d’empreses multinacionals. En alguns Estats membres, els consumidors ja poden iniciar accions col·lectives davant els tribunals, però a partir d’ara serà possible en tots els països de la Unió.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.