Finançament de la transició verda: Pla d’inversions del pacte verd europeu i mecanisme per a una transició justa

0
96

La Unió Europea s’ha compromès a esdevenir la primera regió climàticament neutra d’aquí al 2050. Això necessita una inversió considerable tant de la UE, com del sector públic nacional i del sector privat. El pla d’inversions del pacte verd europeu —pla d’inversions per a una Europa sostenible— mobilitzarà la inversió pública i ajudarà a desblocar fons privats mitjançant instruments financers de la UE i, especialment, InvestEU, que generarà com a mínim 1 bilió d’euros en inversions. 

 

«La gent serà la principal beneficiària del pacte verd europeu, que és el nostre programa per aconseguir una Europa climàticament neutra d’aquí al 2050. Una transformació anticipada com aquesta no té precedents. I només funcionarà si és justa i si funciona correctament per a tothom. Donarem suport a la població i a les regions europees i farem més esforços per garantir que no deixem a ningú enrere. El pacte verd necessita molta inversió i, per tant, crearem moltes oportunitats d’inversió. El pla que presentem avui, amb un mínim d’1 bilió d’euros, mostrarà el camí i engegarà una onada d’inversions verdes», ha declarat aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
 
«La transició cap a la neutralitat climàtica és imprescindible, millorarà el benestar de la gent i farà que Europa sigui més competitiva, però demanarà molts més esforços dels ciutadans, dels sectors econòmics i de les regions que depenen més dels combustibles fòssils que d’altres. El mecanisme per a una transició justa contribuirà a donar suport als més afectats fent més atractives les inversions i proposant un paquet d’ajuts financers i pràctics per valor de 100 bilions d’euros com a mínim. Aquest és el nostre compromís de solidaritat i de justícia social», ha declarat per la seva banda el vicepresident executiu del Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans.
 
«Per passar a una economia climàticament neutra, ens calen compromisos polítics i inversions massives. El pacte verd europeu demostra la nostra determinació fer front al canvi climàtic. Per això hi estem donant suport amb un pla de finançament. En primer lloc, farem servir el pressupost de la UE mobilitzant fons privats amb què finançar projectes verds a tot Europa i donar suport a les regions i a la gent més afectades per aquesta transició verda. En segon lloc, crearem els incentius reguladors adequats perquè prosperin les inversions verdes. Finalment, però no menys important, ajudarem les administracions públiques i els agents del mercat a identificar i desenvolupar projectes. La Unió Europea no es va construir pas en un dia. Una Europa verda no es farà de la nit al dia. Considerar la sostenibilitat com a objectiu principal de la inversió demana un canvi de mentalitat. Hem fet un pas important en aquest sentit», també ha declarat el vicepresident executiu d’Economia al Servei de la Gent, Valdis Dombrovskis.

Pla d’inversions del pacte verd europeu
 
El pla d’inversions del pacte verd europeu mobilitzarà el finançament de la UE i crearà un marc propici per facilitar i estimular les inversions públiques i privades necessàries per fer una transició cap a una economia climàticament neutra, verda, competitiva i integradora. Com a complement d’altres iniciatives anunciades en el marc del llibre verd, el pla es basa en tres aspectes:
 
  • Finançament: mobilització de com a mínim 1 bilió d’euros d’inversions sostenibles els propers deu anys; més despesa que mai destinada a la lluita contra el canvi climàtic i a la preservació del medi ambient finançada amb el pressupost de la UE i inversió privada; el Banc europeu d’inversions hi tindrà un paper decisiu.
  • Capacitació: incentius per desblocar i redirigir les inversions públiques i privades; la UE proporcionarà eines als inversors, posarà el finançament sostenible en el centre del sistema financer i facilitarà la inversió sostenible a càrrec de les administracions públiques fomentant el vessant verd en els pressupostos i contractacions públiques tot facilitant la tramitació d’ajuts estatals adreçats a les regions en transició.
  • Suport pràctic: la Comissió donarà suport a les administracions públiques i als promotors de projectes a l’hora de planificar, dissenyar i executar projectes sostenibles.
Mecanisme per a una transició justa
 
El mecanisme per a una transició justa és una eina clau per garantir que la transició cap a una economia climàticament neutra sigui justa i no deixi a ningú enrere. Tot i que totes les regions necessitaran finançament i justament per a això s’ha fet el pla d’inversions del pacte verd europeu, el mecanisme per a una transició justa oferirà ajuda específica per mobilitzar com a mínim 100 milions d’euros durant el període 2021-2027 a les regions més afectades per minvar-hi l’impacte socioeconòmic de la transició. Aquest mecanisme generarà la inversió necessària per ajudar els treballadors i les regions que depenen de la cadena de valor dels combustibles fòssils. Tot plegat completarà la important contribució del pressupost de la UE a través de tots els instruments directament relacionats amb la transició verda.
 
El mecanisme per a una transició justa disposarà de tres fonts principals de finançament:
 
  1. Un fons per a una transició justa, que rebrà 7 500 mil milions d’euros de nous fons de la UE, que se sumaran a la proposta de la Comissió per al proper pressupost a llarg termini de la UE; per aprofitar la seva participació en el nou fons, els estats membres es posaran d’acord amb la Comissió per identificar els territoris que se’n podran beneficiar a través de plans territorials de transició verda específics; també hauran de comprometre’s a invertir per cada euro provinent del fons per a transició justa amb fons procedents del fons europeu de desenvolupament regional i del fons social europeu plus, a més de proporcionar recursos nacionals addicionals; en total, tot plegat generarà entre 30 000 i 50 000 milions d’euros de finançament, que encara generaran més inversions; el fons per a una transició justa atorgarà subvencions principalment a les regions; per exemple, ajudarà els treballadors a desenvolupar les capacitats i competències que necessiti el mercat de treball del futur i ajudarà les pimes, les empreses emergents (start-ups) i els vivers d’empreses a crear més oportunitats econòmiques en aquestes regions; el fons també donarà suport a les inversions que es facin en projectes de transició cap a energies netes com ara els que fomentin l’eficiència energètica.
  2. Un sistema específic per a una transició justa amb càrrec al fons InvestEU per mobilitzar inversions de fins a 45 000 milions d’euros; l’objectiu és atraure inversions privades en projectes energètics i de transport sostenibles que beneficiïn aquestes regions i ajudin les seves economies a trobar noves fonts de creixement.
  3. Un mecanisme de préstecs al sector públic amb càrrec al Banc europeu d’inversions i amb el suport del pressupost de la UE per invertir entre 25 000 i 30 000 milions d’euros; aquest mecanisme de préstec es destinarà al sector públic per finançar, per exemple, inversions en xarxes de calefacció urbana o renovació d’edificis; la Comissió presentarà una proposta legislativa per crear aquest mecanisme el mes de març del 2020.
El mecanisme per a una transició justa va més enllà del finançament: basant-se en una plataforma de transició justa, la Comissió proporcionarà assistència tècnica als estats membres i als inversors i garantirà la participació de les regions afectades, de les administracions locals, dels interlocutors socials i de les organitzacions no governamentals. A més, el mecanisme per a una transició justa inclourà un marc de gobernança sòlid centrat en els plans de transició territorials.
 
Rerefons
 
L’11 de desembre del 2019 la Comissió va presentar el pacte verd europeu amb l’ambició que la UE esdevingui la primera regió climàticament neutra d’aquí al 2050. La transició d’Europa cap a una economia sostenible s’ha de traduir en importants esforços d’inversió en tots els sectors i, per tant, atènyer amb vista al 2030 els objectius previstos en matèria energètica i de lluita contra el canvi climàtic demanarà una inversió addicional de 260 000 milions d’euros l’any.
 
L’èxit del pla d’inversions del pacte verd europeu dependrà del compromís de tots els agents implicats. És fonamental, per tant, que els estats membres i el Parlament Europeu mantinguin l’ambiciosa proposta de la Comissió a les negociacions sobre el proper marc financer. És imprescindible que n’aprovin ràpidament la proposta de reglament que establirà el fons per a una transició justa.
 
La Comissió seguirà de prop i avaluarà els progressos de tota aquesta transició verda. Com a part d’aquests esforços, la Comissió organitzarà cada any una cimera sobre inversió sostenible, en la qual participaran totes les parts interessades. A més, la Comissió continuarà treballant per promoure i finançar la transició verda i convidarà tota la comunitat d’inversors a aprofitar les condicions reglamentàries favorables i les oportunitats creixents en matèria d’inversions sostenibles; també convidarà les administracions públiques perquè tinguin un paper actiu a l’hora de detectar i promoure aquestes inversions.

Més informació en aquest enllaç
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.