La Comissió Europea autoritza els dos sistemes de garantia espanyols que permetran de destinar 20.000 milions d’euros a les empreses i autònoms afectats pel coronavirus

0
59

La Comissió Europea considera que els dos sistemes espanyols de garantia pública destinats a les empreses i als treballadors autònoms afectats pel coronavirus s’ajusten a la normativa de la UE en matèria d’ajuts estatals. Tots dos sistemes, amb un pressupost total d’aproximadament 20 000 milions d’euros, han estat aprovats d’acord amb el marc jurídic temporal europeu sobre ajuts estatals destinats a impulsar l’economia arran del brot de COVID-19 aprovat per la Comissió el 19 de març del 2020.
 
«L’impacte econòmic del coronavirus és molt greu. Estem treballant amb els estats membres per atenuar aquest impacte tant com sigui possible. Cal que actuem de manera coordinada. Amb aquests dos sistemes públics de garantia sobre nous préstecs i operacions de refinançament, Espanya ajudarà els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses afectats pel coronavirus a sortir-se’n de la crisi. Hem aprovat d’acord amb el marc jurídic temporal europeu sobre ajuts estatals aquests dos sistemes espanyols, que disposen d’un pressupost total d’aproximadament 20 000 milions d’euros. Continuem treballant en estreta col·laboració amb els estats membres per garantir que el suport a les seves economies arribi a temps en aquests temps tan difícils», ha declarat aquest dimecres la vicepresidenta executiva europea responsable de Competència, Margrethe Vestager.
 
Mesures de suport espanyoles
 
D’acord amb el marc jurídic temporal europeu sobre ajuts estatals, Espanya ha posat la Comissió Europea al corrent dels dos sistemes públics de garantia sobre nous préstecs i operacions de refinançament que ha establert per ajudar els següents afectats pel coronavirus: i) treballadors autònoms i petites i mitjanes empreses (pimes) i ii) grans empreses. Aquests dos sistemes disposen d’un pressupost total d’aproximadament 20 000 milions d’euros.
 
Les mesures espanyoles de garantia pública tenen com a finalitat limitar els riscos associats a la concessió de préstecs d’explotació a empreses que s’hagin vist greument afectades per l’impacte econòmic del coronavirus. L’objectiu d’aquestes mesures és garantir que aquestes empreses disposin de prou liquiditat per tal de poder mantenir els llocs de treball i continuar duent a terme les seves activitats davant la difícil situació que ha generat el coronavirus.
 
La Comissió considera que les mesures espanyoles s’ajusten a les condicions que estableix el marc jurídic temporal europeu sobre ajuts estatals. Concretament, cobreixen garanties sobre préstecs d’explotació amb un venciment i una magnitud limitats i redueixen el risc assolit per l’estat fins a un 80 % en el cas dels autònoms i de les pimes i fins a un 70 % en el de les grans empreses. D’aquesta manera es garanteix que els ajuts puguin estar disponibles de seguida en condicions favorables i limitades a qui en tingui necessitat en aquesta situació sense precedents. Per poder assolir aquest objectiu, les mesures espanyoles també impliquen una retribució mínima i un seguit de salvaguardes que garantiran que els ajuts siguin canalitzats a través de bancs o d’altres entitats financeres als beneficiaris que realment en tinguin necessitat.
 
La Comissió ha pogut comprovar que els sistemes públics de garantia aprovats pel govern espanyol adreçats a empreses i autònoms contribuiran a gestionar l’impacte econòmic del coronavirus a Espanya. Les mesures són necessàries, adequades i proporcionades per tal de posar remei a una «greu pertorbació de l’economia d’un estat membre» d’acord amb l’article 107, apartat 3, lletra b), del TFUE i amb les condicions establertes pel marc jurídic temporal europeu.
 
En funció d’aquesta base jurídica i d’acord amb la normativa europea sobre ajuts estatals la Comissió aprova, doncs, les mesures espanyoles.
 
Rerefons
 
La Comissió ha aprovat recentment un marc jurídic temporal que permet que els estats membres puguin fer servir tota la flexibilitat prevista per la normativa europea sobre ajuts estatals per impulsar l’economia arran de la crisi del coronavirus. El marc jurídic temporal europeu estableix cinc tipus d’ajuts que poden concedir els estats membres:
 
i) Subvencions directes, avantatges fiscals selectius i bestretes: els estats membres poden establir règims per concedir fins a 800 000 euros per empresa perquè puguin fer front a les necessitats urgents de liquiditat.
 
ii) Garanties públiques pels préstecs que els bancs concedeixin a les empreses: els estats membres poden oferir garanties públiques per garantir que els bancs continuïn concedint préstecs a les empreses que els necessitin; aquestes garanties públiques poden cobrir préstecs per ajudar les empreses a cobrir necessitats immediates de capital circulant i d’inversió.
 
iii) Préstecs públics bonificats per a les empreses: els estats membres poden concedir a les empreses préstecs amb uns tipus d’interès reduïts; aquests préstecs poden ajudar les empreses a cobrir necessitats immediates de capital circulant i d’inversió.
 
iv) Salvaguardes destinades a tots els bancs que canalitzin els ajuts estatals a l’economia real: hi ha estats membres que tenen previst d’aprofitar les capacitats creditícies de què disposen els bancs per canalitzar el suport a les empreses i, molt especialment, a les petites i mitjanes; el marc jurídic temporal europeu deixa ben clar que aquests ajuts constitueixen ajuts directes als clients dels bancs i no pas als bancs i ofereix orientacions sobre la manera de garantir la reducció al mínim del falsejament de la competència entre entitats bancàries.
 
v) Assegurança de crèdit a l’exportació a curt termini: el marc jurídic temporal europeu permet més flexibilitat pel que fa a la manera de demostrar que hi ha estats membres que presenten riscos no negociables i que, per tant, poden oferir si cal assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini; aquest 23 de març la Comissió ha engegat una consulta pública urgent per determinar si arran de la crisi del coronavirus cal ampliar la disponibilitat d’assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini; la finalitat d’aquesta consulta pública és avaluar les capacitats privades d’atorgar assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini als estats membres que constitueixin «estats membres que presenten riscos negociables» d’acord amb la comunicació del 2012 sobre les assegurances de crèdit a l’exportació a curt termini; en funció dels resultats de la consulta i tenint en compte els indicadors econòmics pertinents, la Comissió podrà, doncs, decidir de treure temporalment alguns estats membres de la llista d’«estats membres que presenten riscos negociables».
 
El marc jurídic temporal europeu estarà vigent fins a final de desembre del 2020; abans d’aquesta data, però, la Comissió n’avaluarà la pròrroga eventual per tal de garantir la seguretat jurídica.
 
El marc jurídic temporal europeu complementa les moltes d’altres possibilitats de què ja disposen els estats membres per atenuar l’impacte socioeconòmic del coronavirus en virtut de la normativa europea sobre ajuts estatals. A més, el 13 de març del 2020 la Comissió va aprovar una comunicació relativa a la resposta econòmica coordinada al brot de COVID-19, on s’exposen totes aquestes altres possibilitats; per exemple, els estats membres poden aprovar modificacions d’aplicació general a favor de les empreses, com ara l’ajornament del pagament d’impostos o la subvenció del treball a temps parcial en tots els sectors, que queden fora de l’àmbit d’aplicació de la normativa europea sobre ajuts estatals; d’altra banda, també poden indemnitzar les empreses pels danys i perjudicis patits directament arran del coronavirus.
 
Un cop s’hagin resolt els problemes de confidencialitat, es publicarà en el registre d’ajuts estatals del web de Competència de la Comissió Europea la versió no confidencial de la decisió d’aprovació dels ajuts estatals espanyols amb el número SA.56803. A les notícies setmanals sobre ajuts estatals també trobareu la publicació al Diari Oficial de la UE de la llista de totes les altres noves decisions en matèria d’ajuts estatals.
 
A més, en aquest enllaç també trobareu més informació sobre el marc jurídic temporal europeu i sobre d’altres mesures aprovades per la Comissió per fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia del coronavirus.
 
Més informació
 
La Representació de la Comissió Europea a Barcelona ha creat una pàgina web amb informació actualitzada, en català, sobre la resposta de la UE davant la crisi del coronavirus. Podeu accedir-hi en aquest enllaç.
 
La Representació també us convida a consultar el blog que el director de la Representació, Ferran Tarradellas, està  publicant aquests dies. Aquestes són algunes de les darreres entrades:

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.