BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana signen un protocol de col·laboració per l’impuls dels Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana a la demarcació de Barcelona

0
1317

La Diputació de Barcelona ha signat aquest dilluns un protocol amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per impulsar l’elaboració de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana en els municipis de la província. El protocol ha estat signat per la presidenta, Núria Marín, i el president de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, amb la ministra Raquel Sánchez, i el secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge, David Lucas, a la Delegació del Govern de l’Estat a Barcelona.

El protocol forma part del desplegament, per part de la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) com a marc estratègic, no normatiu, que planteja explícitament una aspiració transformadora en els espais urbans cap a un desenvolupament sostenible. L’objectiu del document signat és dotar de formalitat a la col·laboració entre ambdues administracions, així com prendre en consideració el Pla d’acció de la Diputació de Barcelona com a projecte pilot de l’Agenda Urbana Espanyola, com a bona pràctica i experiència transferible que pot orientar a altres administracions locals en l’elaboració dels seus respectius plans d’acció.

Aquest objectiu és plenament coincident i coherent amb el Projecte transformador de la Diputació com és l’impuls  de les Agendes urbanes locals que està explícitament incorporat en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023, i s’alinea també amb el compromís de la corporació amb el marc general de la resta d’Agendes Internacionals com l’Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l’Agenda Urbana de la Unió Europea i l’Agenda Urbana de Catalunya.

Aquest canal de col·laboració no suposa cap mena d’obligació ni exigència jurídica per les parts i es basa en el principi de cooperació i col·laboració entre Administracions Públiques. Es crea una Comissió de Seguiment que comptarà amb dos membres de la Diputació de Barcelona i altres dos membres de la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge. Entre les funcions de la Comissió hi ha la de donar seguiment a les actuacions i treballs que es creguin d’interès i que podran concretar-se mitjançant la signatura d’un conveni específic que s’adapti al seu contingut.

Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà de caràcter ordinari, al menys un cop per semestres, amb la finalitat d’avaluar el seu desenvolupament i els objectius assolits. El protocol signat té una vigència de dos anys i podrà ser prorrogat de manera expressa per períodes d’igual o inferior durada, i estarà condicionat amb el plantejament i els objectius de l’Agenda Urbana de Catalunya, un cop aquesta hagi estat aprovada.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.