Calafell • Baix Penedès

L’ACA comença les obres per ampliar la depuradora de Calafell i incrementar en un 50% la seva capacitat de tractament

0
1119

  • Els treballs, amb un pressupost superior als 7 milions d’euros, tindran una durada de 13 mesos i mig
  • La planta passarà a tenir una capacitat de tractament de 12.000 a 18.573 m3/dia, garantint les necessitats de sanejament actuals i futures
  • També es duran a terme millores en l’estació de bombament de la Creu Roja, construint un segon bombament de suport i que es podrà activar en cas d’una incidència

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha començat els treballs per ampliar la depuradora de Calafell, a la comarca del Baix Penedès. L’actuació, que suposarà una inversió superior als 7 milions d’euros, tindrà una durada de 13 mesos i mig i servirà per a modernitzar una instal·lació que està en funcionament des del 1995.

Els treballs es concentraran en incrementar en un 50% l’actual capacitat de tractament, passant dels 12.000 m3/dia als 18.573 m3/dia, adequant-se a les necessitats de sanejament actuals i futures. També es construirà una segona línia de pretractament, un tercer decantador secundari, la substitució del sistema d’aireació dels reactors biològics i l’ampliació de la zona facultativa dels mateixos. Pel que fa a la línia de fangs, es construirà un segon espessidor per gravetat i se substituirà el sistema de deshidratació de fangs. Finalment, es construirà una instal·lació que tractarà els residus provinents de les neteges dels bombament que conformen el sistema d’impulsió i es dotarà la instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

Millora del bombament de les aigües residuals

Una altra de les actuacions previstes en l’ampliació és la millora del funcionament de l’estació de bombament de la Creu Roja, i que té la funció d’impulsar les aigües residuals fins a la depuradora. Per a garantir el seu funcionament en cas d’incidència es construirà un segon bombament de suport, duplicant així la capacitat per transportar les aigües residuals. També es renovaran els equips de desbast i impulsió, s’incrementarà la capacitat de bombament amb la instal·lació d’una bomba addicional, s’elevarà la coberta per a millorar el gàlib del pont grua i es dotarà la instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

L’estat del sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 545 depuradores en servei a Catalunya, que garanteixen el sanejament del 97,1% de la població. Pel que fa a la comarca del Baix Penedès, avui són 10 les depuradores en servei que garanteixen el sanejament de prop del 97% de la seva població.

El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.

Font: Govern

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.