Tradicions festives del foc

0
222

En relació a la transposició de la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics, el passat 30 de gener, la Comissió Mixta va aprovar una declaració en la que s’acordava demanar al Ministeri d’Indústria que el futur reial decret recollís l’excepcionalitat de les festivitats religioses, culturals i tradicionals pròpies, i que des de les comunitats autònomes es puguin fer excepcions i regular aquelles festes d’especial rellevància, i poder establir un pla formatiu per tal de poder manipular els productes a una edat inferior a l’establerta per la directiva.

També es va aprovar organitzar una jornada de debat sobre normatives de foc amb tots els agents vinculats: grups de foc, ens locals, tècnics de cultura, programadors, empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil.

De fet, les associacions del sector (Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, principalment) també han publicat un manifest.

La mateixa directiva ja proporciona solucions als reptes plantejats, ja que permet excepcionar, si així ho plantegen els Estats membres, determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals.

La Directiva faculta també als Estats membres a reduir l’edat mínima d’ús i manipulació dels productes pirotècnics per a les persones que segueixin una formació específica.

Aquesta directiva, que adjuntem, regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús, sigui professional o recreatiu, de productes pirotècnics. És una Directiva que ha estat concebuda des de la lògica de la seguretat industrial i sense tenir en compte tota la diversitat cultural d’Europa. De fet, és al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a qui correspon, mitjançant Reial Decret, adaptar la directiva a la legislació espanyola, d’acord amb la realitat cultural del nostre país, i el termini per fer-ho clou el 4 de gener de 2010. La Directiva europea preveu un seguit d’aspectes que el decret ministerial haurà d’afrontar per tal que no perjudiqui el desenvolupament de les festes de foc al país.

Per això, des de l’FMC s’ha elaborat un model de moció basat en la Declaració que va aprovar la Comissió Mixta el passat 30 de gener, per tal que a través de mocions en el Ple, els ajuntaments manifestin el suport a les entitats del foc i el suport a l’acció institucional endegada.

Font: FMC Federació de Municipis de Catalunya

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.